Máy làm đá công nghiệp: sản phẩm và giá bán.
51.580.000 
Công suất: 1050W; Dung tích: Thùng chứa 250kg; Môi chất lạnh: R22; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Năng suất: 200kg/ngày; Vật liệu: Inox 201 hoặc 304; Kích thước: 760 x 900 x 1850 mm; Bảo hành: 18 tháng; Xem
65.480.000 
Đặc tính: Làm đá nhanh trong 24h; Công suất: 1250W; Dung tích: Thùng chứa đá 200kg; Môi chất lạnh: R404A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Năng suất: 300kg/ngày; Vật liệu: Inox 201 hoặc 304; Kích thước: 760 x 900 x 1850 mm; Bảo hành: 18 tháng; Xem
54.662.000 
Đặc tính: Làm mát bằng không khí. Kích thước đá: 25x25x23 mm. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.10m3.Thời gian làm đông đá trung bình: 28 phút.; Công suất: 320W; Năng suất: 39kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC). 33kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC). 28kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 633 x 511 x 690 mm; Trọng lượng: 48 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
95.606.000 
Đặc tính: Kích thước đá: 28 x 28 x 23 mm. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.20m3.Thời gian làm đông đá trung bình: 29 phút.; Công suất: 630W; Năng suất: 79kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC). 75kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC). 70kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 1004 x 600 x 800 ( 790-840 ) mm; Trọng lượng: 77 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
133.450.000 
Đặc tính: Làm đá nhanh trong 24h; Công suất: 4500W; Dung tích: Thùng chứa 460kg; Môi chất lạnh: R22; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Năng suất: 900kg/ngày; Vật liệu: Inox 201 hoặc 304; Kích thước: 1350x1200 x1850 mm; Bảo hành: 18 tháng; Xem
95.606.000 
Đặc tính: Kích thước đá: 21 x 21 x 14 mm. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.20m3.Thời gian làm đông đá trung bình: 29 phút.; Công suất: 630W; Năng suất: 92kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC); 83kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC). 64kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 1004 x 600 x 800 ( 790-840 ) mm; Trọng lượng: 77kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
219.350.000 
Công suất: 10kw/h ; Dung tích: Thùng chứa đá 500kg; Môi chất lạnh: R22; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Năng suất: 1800kg/ngày; Vật liệu: Inox 201 hoặc 304 ; Kích thước: 1340 x 1400 x 2800 mm; Bảo hành: 18 tháng; Xem
28.881.000 
Đặc tính: Làm mát bằng không khí. Kích thước đá bán nguyệt : 28,5 x 12,7 x 38,1 mm. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.09m3. Thời gian làm đông đá trung bình: 29 phút.; Công suất: 250W; Năng suất: 40kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC). 36kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC). 29kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 452 x 610 x 988 mm; Trọng lượng: 40 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
45.303.000 
Đặc tính: Làm mát bằng không khí, Kích thước đá: 28x28x32 mm. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.13m3.Thời gian làm đông đá trung bình: 21 phút.; Công suất: 430W; Năng suất: 64kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC). 60kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC). 53kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 660 x 570 x 800 mm; Trọng lượng: 60 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
69.106.000 
Đặc tính: Làm mát bằng nước. Kích thước đá bán nguyệt : 28,5 x 12,7 x 38,1 mm. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 1,50m3. Thời gian làm đông đá trung bình: 24,5 phút.; Công suất: 925 W; Môi chất lạnh: R404A; Năng suất: 270kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC). 260kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC). 245kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 560 x 625 x 610 mm ; Trọng lượng: 59kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
117.965.000 
Đặc tính: Làm mát bằng không khí. Kích thước đá bán nguyệt : 28,5 x 12,7 x 38,1 mm. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 1,02m3. Thời gian làm đông đá trung bình: 24 phút.; Công suất: 1850w; Năng suất: 495kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC). 480kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC). 380kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 762 x 695 x 825 mm; Trọng lượng: 122 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
95.606.000 
Đặc tính: Làm mát bằng không khí. Kích thước đá: 28 x 28 x 32 mm. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.20m3.Thời gian làm đông đá trung bình: 29 phút.; Công suất: 630W; Năng suất: 95kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC); 93kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC); 84kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 1004 x 600 x 800 (790-840) mm; Trọng lượng: 77 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
25.143.000 
Đặc tính: Làm mát bằng không khí; Kích thước đá: 22 x 22 x 22 mm. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.15m3.Thời gian làm đông đá trung bình: 16 phút.; Công suất: 450W; Năng suất: 80kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC); 72kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC); 57kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 660 x 670 x 1050 mm; Trọng lượng: 56,5 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
18.780.000 
Công suất: 350W; Dung tích: Thùng chứa đá 6kg; Môi chất lạnh: R22; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Năng suất: 30kg/ngày; Vật liệu: Inox 201 hoặc 304; Kích thước: 400x500x750 mm; Bảo hành: 18 tháng; Xem
29.125.000 
Đặc tính: Làm lạnh bằng không khí ; Công suất: 1200W; Môi chất lạnh: R134A; Năng suất: 39 kg/ngày = 1900 viên đá; Kích thước: 531 x 600 x 875mm; Trọng lượng: 44 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
28.860.000 
Đặc tính: Hình dạng viên đá vuông, kích thước viên đá 22x22x22mm; Công suất: 460W; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Năng suất: 55 kg/ngày; Kích thước: 500 x 590 x 850 mm; Trọng lượng: 45 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
83.214.000 
Đặc tính: Làm mát bằng không khí; Công suất: 280W; Môi chất lạnh: R134A; Năng suất: 1000 cups/h; Vật liệu: Thép không gỉ; Kích thước: 350 x 585 x 695/710 mm; Trọng lượng: 47 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
106.979.000 
Đặc tính: Kích thước đá: 28x28x32 mm; Công suất: 0.32~0.34 kW; Môi chất lạnh: R134A; Năng suất: 30 kg/ngày (AT32°C/WT21°C); 42 kg/ngày (AT21°C/WT15°C); Vật liệu: Thép không gỉ; Kích thước: 350 x 526 x 1590mm; Trọng lượng: 65 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
89.933.000 
Đặc tính: Loại hình: đá vuông + nước; Công suất: 480-560W; Môi chất lạnh: R134A; Năng suất: 188 cups/hour (AT32°C/WT21°C); 230 cups/hour (AT21°C/WT15°C); Kích thước: 350 x 585 x 815/830mm; Trọng lượng: 57 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
210.952.000 
Đặc tính: Loại hình: đá vảy. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.90m3.; Công suất: 2490w; Năng suất: 1030kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC). 890kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC). 740kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 762 x 700 x 780 mm (RộngxSâuxCao); Trọng lượng: 146kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
Tìm hiểu về Máy làm đá công nghiệp

Đối với các quán bar, tiệm cafe, trà sữa, quán giải khát hay các nhà hàng khách sạn, nhu cầu sử dụng đá sạch để pha chế đồ uống hay bảo quản thực phẩm là rất lớn, nhất là trong các thời điểm nóng nực, đông khách. Do đó, hiện nay có rất cơ sở kinh doanh đã lựa chọn trang bị máy làm đá sạch để chủ động về nguồn cung đá của mình.

Vậy máy làm đá là gì, đem lại lợi ích gì? sử dụng máy có thực sự là giải pháp tối ưu? Nếu chọn mua thiết bị thì nên chọn loại nào hay thương hiệu nào? Tất cả những thắc mắc này sẽ được Thiên Bình giải đáp chi tiết và cụ thể nhất trong bài viết dưới đây!

Máy làm đá là gì?

Máy làm đá là thiết bị chuyên dùng cho quy trình sản xuất đá viên tinh khiết với đa dạng kích cỡ và hình dáng khác nhau, phục vụ nhu cầu pha chế đồ uống, bảo quản thực phẩm,... trong các quán cafe, quầy bar hay nhà hàng khách sạn. 

Thiết bị sử dụng hệ thống làm lạnh nâng cao để nhiệt hoá nước thành thể rắn trong thời gian ngắn với số lượng lớn hơn nhiều lần so vo với làm đá bằng tủ lạnh thông thường.

Lợi ích khi sử dụng máy làm đá cho quán cafe, quầy bar, nhà hàng

So với việc lựa chọn nguồn cung cấp đá viên từ những đơn vị bỏ sỉ thì việc trang bị máy làm đá cho quán cafe hay nhà hàng, quán ăn đem tới nhiều lợi ích thiết thực hơn hẳn:

Quán sẽ chủ động được về nguồn cung cấp đá, không bị phụ thuộc, không lo thiếu đá, bị ép giá hay dư thừa nhiều gây lãng phí.

Chất lượng đá viên được đảm bảo hơn nhờ quy trình sản xuất khép kín và bộ lọc nước đạt chuẩn. Đá thành phẩm có độ tinh khiết cao, tách rời dễ lấy, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Chi phí sản xuất đá viên sạch thấp, chỉ bằng khoảng 50% so với giá đá viên sạch trên thị trường, lại điện kiệm điện năng tới 60% so với làm đá bằng tủ lạnh, giúp tối ưu hoá chi phí cho quán, nhất là trong những giai đoạn mùa nóng cao điểm đông khách. 

Máy có ngăn đựng đá rộng rãi, có thể tích trữ đá dư thừa trong ngày an toàn, vệ sinh mà không lo đá bị chảy hay dính vào nhau, vừa tránh lãng phí lại đảm bảo nguồn đá có sẵn cho ngày hôm sau. 

Máy làm đá viên có thiết kế tinh tế và sang trọng, giúp làm tăng sự chuyên nghiệp và tính thẩm mỹ cho quán cafe, nhà hàng khách sạn.

Nên chọn mua loại máy làm đá sạch nào?

Dưới đây là những loại máy làm đá sạch phổ biến cho các quán ăn, tiệm cafe hay nhà hàng khách sạn mà các bạn có thể tham khảo cho mô hình kinh doanh của mình:

Máy làm đá viên công nghiệp

Máy làm đá viên công nghiệp là dòng máy công suất lớn, có thể sản xuất từ vài chục đến vài trăm kg đá mỗi ngày. Thời gian sản xuất đá viên sạch nhanh chóng với quy trình tự động khép kín, đảm bảo an toàn vệ sinh tối ưu. Công nghệ làm đá thông minh cho ra những viên đá kích thước đồng đều, độ tinh khiết cao. Đặc biệt, máy giúp tiết kiệm đáng kể chi phí so với mua đá viên bán sỉ, đồng thời tiết kiệm nhiều thời gian, công sức và chi phí điện năng so với làm đá viên bằng tủ lạnh, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho quán cafe hay nhà hàng khách sạn. 

>>> Tham khảo các dòng máy làm đá viên được các nhà hàng, quán cafe, quán bar ưa chuộng sử dụng nhất hiện nay

Máy làm đá tự động

Máy làm đá tự động là dòng máy vận hành hoàn toàn tự động với những thao tác sử dụng dễ dàng, đơn giản, giúp tiết kiệm thời gian, công sức và điện năng cho người dùng. Máy có thiết kế hiện đại, dung tích đa dạng, có thể sử dụng tại nhiều không gian khác nhau, từ các quán cafe, sinh tố tới nhà hàng khách sạn lớn. Thành phẩm đá viên đạt chất lượng cao, tinh khiết, đẹp mắt và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Máy làm đá viên 500kg

Đây là dòng máy có công suất lớn chuyên dùng cho các quầy Bar, nhà hàng lớn hay các cơ sở sản xuất đá viên sạch cung cấp cho thị trường. Với khả năng vận hành mạnh mẽ, ứng dụng công nghệ làm đá hiện đại, máy có khả năng sản xuất tới 500kg đá viên mỗi ngày với độ tinh khiết cao, sạch sẽ và an toàn. 

Đặc biệt, máy làm đá viên 500kg được thiết kế kiểu dáng công nghiệp chắc chắn với vật liệu cao cấp nên đảm bảo tuổi thọ cao, khả năng sử dụng lâu dài, hạn chế hỏng hóc. Các thao tác vận hành đơn giản, không tốn nhiều thời gian và công sức, phù hợp với mọi đối tượng người dùng. 

Máy làm đá 200kg

Dòng máy làm đá 200kg được thiết kế với mức công suất lớn, khả năng vận hành mạnh mẽ, có thể cho năng suất làm đá lên tới 200kg mỗi ngày, đáp ứng nhu cầu pha chế đồ uống, bảo quản thực phẩm với số lượng lớn của các quán cafe, sinh tố hay nhà hàng, khách sạn.

Bên trong máy được trang bị cục lọc thô giúp lọc sạch nguồn nước đầu vào, đảm bảo đá thành phẩm có độ tinh khiết cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Quá trình sản xuất đá viên sạch của máy được thực hiện tự động và khép kín, tạo sự tiện lợi và rảnh tay tối ưu cho người dùng.

Máy làm đá 150kg

Đây là dòng thiết bị có khả năng làm đá tốc độ cao và ổn định với mức năng suất làm đá 150kg/ngày. Với chiếc máy này, bạn có thể chủ động kiểm soát chất lượng, độ già và độ sạch của đá viên.

Hầu hết dòng máy làm đá 150kg đều được trang bị các tính năng hiện đại, có khả năng cách nhiệt tiêu chuẩn giúp tiết kiệm điện năng hiệu quả. Quy trình làm đá khép kín tự động đảm bảo đá thành phẩm luôn đạt độ tinh khiết và chất lượng tốt nhất.

>>> Làm sao bảo quản lưu trữ đá viên được lâu cho quán, hãy xem ngay các dòng thùng đá inox giữ nhiệt hiệu quả tiết kiệm

Máy làm đá viên 100kg

Máy làm đá viên 100kg là dòng máy có công suất trung bình, thích hợp cho những quán cafe, sinh tố hay nhà hàng vừa và nhỏ, với nhu cầu làm đá tối đa 100kg mỗi ngày. Máy có thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm diện tích, có thể lắp đặt ở hầu hết mọi không gian quầy. Khả năng làm lạnh và cách nhiệt tốt cho hiệu quả làm đá đạt năng suất và chất lượng cao, đồng thời giúp tối ưu chi phí cho cửa tiệm so với mua đá viên bỏ sỉ.

Máy làm đá viên 30kg

Máy làm đá viên 30kg là dòng máy có thiết kế nhỏ gọn, công suất trung bình, thích hợp sử dụng cho những quán cafe, trà sữa, hay quán ăn nhà hàng quy mô nhỏ. Máy có khả năng sản xuất tối đa 30kg đá viên mỗi ngày, đáp ứng nhu cầu pha chế đồ uống, bảo quản thực phẩm đa dạng.

Nhờ được ứng dụng công nghệ làm lạnh hiện đại, dòng máy làm đá viên loại nhỏ có thể làm đá viên trong thời gian ngắn với độ già và kích thước như ý muốn, rất tiết kiệm điện năng. Đá thành phẩm đạt độ tinh khiết cao, không bị vẩn đục và lâu tan hơn nhiều lần so với các loại đá kém chất lượng trên thị trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Thương hiệu máy làm đá bi nổi tiếng chất lượng hiện nay

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều thương hiệu máy sản xuất đá bi với mẫu mã kiểu dáng và tính năng đa dạng, đem đến nhiều sự lựa chọn cho khách hàng. Dưới đây là 3 thương hiệu máy làm đá bi nổi tiếng xuất hiện phổ biến trong nhiều quán bar, tiệm cafe, sinh tố hay nhà hàng khách sạn lớn nhỏ hiện nay:

Máy làm đá Hoshizaki

Đây là dòng máy làm đá bi cao cấp đến từ thương hiệu Hoshizaki- một trong những nhà sản xuất thiết bị lạnh công nghiệp hàng đầu tại Nhật Bản. Máy làm đá viên Hoshizaki nổi tiếng về khả năng vận hành siêu bền bỉ và tiết kiệm điện năng cùng công nghệ làm đá tiên tiến, hiệu quả và mức năng suất vượt trội. Tất cả các chi tiết máy đều được gia công tỉ mỉ, đem lại diện mạo chuyên nghiệp cùng tuổi thọ lâu bền. 

Toàn bộ quy trình làm đá đều được thực hiện tự động và khép kín, đảm bảo vệ sinh an toàn, cho thành phẩm đá viên kích thước đồng đều, đẹp mắt chỉ sau chưa đầy 30 phút. Đặc biệt, máy được trang bị động cơ chất lượng cao nên vận hành mạnh mẽ nhưng rất êm ái, không gây ra tiếng ồn khó chịu. Mặc dù máy làm đá Hoshizaki có mức giá thành cao hơn so với các dòng máy khác trên thị trường, nhưng xét về chất lượng, độ bền của thiết bị thì đây thực sự là một sự đầu tư vô cùng xứng đáng. 

Máy làm đá Scotsman

Máy làm đá Scotsman là dòng máy được nhập khẩu từ Ý, với ưu điểm nổi bật là được trang bị hệ thống dây chuyền lọc nước thông minh cùng công nghệ làm đá tiên tiến giúp tối ưu hiệu suất và chất lượng đá đầu ra nhưng vẫn đảm bảo tiết kiệm điện năng hiệu quả. 

Toàn bộ quy trình làm đá viên sạch đều được tự động hóa và khép kín, đảm bảo nhanh, sạch và an toàn, tiết kiệm điện năng. Dòng máy này tạo ra thành phẩm có kích thước đồng đều, độ tinh khiết tối ưu, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của người tiêu dùng. 

Máy làm đá Kenshin

Máy làm đá Kenshin được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Nhật Bản tiên tiến với tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt, chất liệu inox cao cấp bền đẹp, đảm bảo tuổi thọ lâu bền cùng nhiều điểm ưu việt từ thiết kế tới công năng sử dụng và hiệu suất làm việc.

Với mức công suất lớn cùng công nghệ làm đá hiện đại, máy làm đá Kenshin đem lại mức năng suất đầu ra cao, giúp các cơ sở kinh doanh chủ động được nguồn cung đá sạch phục vụ nhu cầu pha chế đồ uống hàng ngày. Quy trình làm đá khép kín hoàn toàn tự động đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đá viên đạt độ tinh khiết cao, đồng đều và đạt chuẩn về chất lượng. Mức giá thành của máy cũng rất phải chăng, phù hợp với ngân sách của nhiều quán bar, tiệm cafe hay nhà hàng quán đa dạng quy mô.

Có nên chọn mua hàng thanh lý máy làm đá công nghiệp không?

Đây là câu hỏi thường gặp đối với những người đang có ý định mở quán bar, tiệm cafe hay nhà hàng khách sạn với mức ngân sách hạn chế. Mua máy cũ là một trong những lựa chọn rất đáng cân nhắc bởi nó giúp tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư trong khi vẫn đảm bảo đáp ứng nhu cầu cơ bản của quán.

Tuy nhiên, việc chọn mua máy làm đá thanh lý cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là về chất lượng của sản phẩm. Thông thường, những chiếc máy thanh lý trước khi được bán lại đã trải qua một thời gian sử dụng nhất định, nên khó có thể đảm bảo được mọi tính năng hay hiệu suất làm việc của máy còn như ban đầu. Nếu không có sự am hiểu về thiết bị, khách hàng dễ mua phải sản phẩm kém chất lượng, bề ngoài còn mới nhưng máy móc bên trong đã không còn đảm bảo, chỉ sử dụng một thời gian ngắn đã hỏng hóc, không xứng đáng với mức đầu tư bỏ ra.

Như vậy, nếu muốn mua hàng thanh lý máy làm đá công nghiệp, khách hàng cần tỉnh táo lựa chọn những nơi bán uy tín và chất lượng. Cần có sự vận hành và kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng của thiết bị để đưa ra một mức giá hợp lý nhất so với chất lượng của sản phẩm. 

Lưu ý khi sử dụng máy làm đá tinh khiết 

Để máy làm đá tính khiết luôn vận hành hiệu quả, đảm bảo hiệu suất làm việc cao và tuổi thọ lâu dài, trong quá trình sử dụng thiết bị cần lưu ý những điều sau đây:

Do máy hoạt động theo chu trình khép kín nên cần hạn chế tác động nhiều lên máy, chỉ khi cần lấy đá để dùng hay kiểm tra chất lượng đá mới mở khay ra xem. Cần đậy kín nắp đậy sau mỗi lần mở để hạn chế tối đa thất thoát nhiệt.

Cần thay quả lọc nước thường xuyên để đảm bảo đá tinh khiết hơn, trung bình 6 tháng 1 lần.

Vệ sinh lọc gió của máy thường xuyên, định kỳ khoảng 15 ngày 1 lần để tránh khô dầu, nóng máy và động cơ phát ra tiếng kêu khó chịu.

Cần bảo trì máy định kỳ để phát hiện và sửa chữa kịp thời những hỏng hóc nhỏ và giúp gia tăng tuổi thọ cho thiết bị.

Khi không sử dụng trong thời gian dài, cần tháo các khay và đường cấp nước ra để vệ sinh tránh vi khuẩn, nấm mốc phát triển.

Giá máy làm đá hiện nay

Hiện nay với sự phát triển của các mô hình kinh doanh, dịch vụ ăn uống nên việc trang bị máy làm đá sạch cho quán nhà hàng, quán bar, cà phê rất phổ biến. Do vậy để đáp ứng được nhu cầu thị trường máy làm đá tự động được xuất hiện nhiều với đa dạng các loại và mẫu mã. Theo đó giá thành của sản phẩm là khác nhau.

Giá máy làm đá bi hiện nay được quyết định bởi thương hiệu và công suất làm đá viên sạch của thiết bị trên ngày. Thông thường đối với các dòng máy làm đá viên loại nhỏ có giá giao động từ 13 triệu đồng đến 25 triệu đồng trên 1 sản phẩm. Đối với loại máy làm đá viên 500kg hoặc máy làm đá công nghiệp sẽ có mức giá trên 50 triệu đồng.

Mua máy làm đá công nghiệp ở đâu giá tốt chất lượng?

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều nơi bán máy làm đá sạch, tuy nhiên không phải địa chỉ nào cũng đáng tin cậy. Khách hàng cần tỉnh táo lựa chọn những đơn vị cung cấp uy tín để tránh mua phải hàng kém chất lượng, hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Là một trong những đơn vị có bề dày hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối các thiết bị bếp, thiết bị lạnh công nghiệp, Thiên Bình Group chính là một địa chỉ mua máy làm đá tinh khiết chất lượng, giá tốt mà khách hàng có thể gửi trọn niềm tin. Các dòng sản phẩm tại Thiên Bình đều được nhập khẩu chính hãng từ những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực như Hoshizaki, Scotman, Snow Village,... với đầy đủ giấy tờ nguồn gốc xuất xứ và chất lượng hàng hóa, đảm bảo sản phẩm chất lượng cao, mức giá thành hợp lý nhất.

Đặc biệt, khi đến với Thiên Bình, khách hàng còn được tư vấn hỗ trợ nhiệt tình từ đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm để có thể mua được thiết bị phù hợp nhất, chất lượng nhất cho cơ sở kinh doanh của mình, đi kèm với đó là các dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng vô cùng hấp dẫn!

Tóm lại

Có thể thấy được rằng, việc trang bị máy làm đá sạch cho các quán cafe, sinh tố, quầy bar hay nhà hàng, khách sạn là một sự đầu tư vô cùng đúng đắn, vừa giúp tối ưu hoá chi phí lại có thể tạo được sự an tâm và tin tưởng của khách hàng. Nếu bạn quan tâm và có nhu cầu trang bị máy làm đá cho cơ sở mình, đừng ngần ngại liên hệ ngay với Thiên Bình để được hỗ trợ tư vấn, báo giá ưu đãi ngay hôm nay!