Trang 10 - Bàn Lạnh và giá bán
30.000.000 
Công suất: 314W; Dung tích: 280 lít; Dải nhiệt độ: 2℃ ~ 8℃; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1200 x 700 x 850 mm; Trọng lượng: 84 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Dung tích: 498 lít; Dải nhiệt độ: 0℃ ~ +5℃; Môi chất lạnh: R134A; Thiết kế: 2 cánh thép; Kích thước: 1800x700x850 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Công suất: 300 W; Dung tích: 493 lít; Dải nhiệt độ: -3ºC ~ 10ºC; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1800 x 700 x 800 mm; Trọng lượng: 63kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Dung tích: 235 lít; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Làm lạnh trực tiếp; Thiết kế: 2 cánh ; Kích thước: 1200x600x850 mm; Trọng lượng: 70 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
41.000.000 
Công suất: 314W; Dung tích: 280 lít; Dải nhiệt độ: 2°C ~ 8°C; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 2 cánh kính; Kích thước: 1200 x 700 x 850 mm; Trọng lượng: 96 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
43.700.000 
Công suất: 314W; Dung tích: 395 lít; Dải nhiệt độ: 2℃ ~ 8℃; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 2 cánh kính; Kích thước: 1500 x 700 x 850 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
28.270.000 
Đặc tính: Công suất làm mát: 750W; Công suất: 474 - 524W; Dung tích: 472 lít; Dải nhiệt độ: 1°C ~ 6°C; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 2 cánh kính; Kích thước: 1800 x (760+20) x 840 mm; Trọng lượng: 117 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Công suất: 253W; Dung tích: 387 lít; Dải nhiệt độ: 0℃ ~ 5℃; Môi chất lạnh: R134A; Thiết kế: 2 cánh thép; Kích thước: 1500x700x850 mm; Trọng lượng: 73kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
36.800.000 
Công suất: 366W; Dung tích: 538 lít; Dải nhiệt độ: 2℃~ 8℃; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 3 cánh inox; Kích thước: 1800 x 700 x 850 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Công suất làm lạnh: 646W; Công suất: 377 - 416 W; Dung tích: 681 lít; Dải nhiệt độ: +1℃ ~ +6℃; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 3 cánh inox; Kích thước: 2400 x 760 x 840 mm; Trọng lượng: 146kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Công suất: 366W; Dung tích: 505 lít; Dải nhiệt độ: 2℃ ~ 8℃; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 3 cánh kính; Kích thước: 1800 x 700 x 850 mm; Trọng lượng: 127kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
35.850.000 
Đặc tính: Công suất làm lạnh: 977W. Hệ thống rã đông: Lưu thông không khí cưỡng bức; Công suất: 511 - 565W. dòng điện 3,1 - 3,4 A; Dung tích: 405 lít; Dải nhiệt độ: 1°C ~ 6°C; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 3 cánh kính; Kích thước: 2100x(600 + 20)x840mm; Trọng lượng: 110,3kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Công suất làm mát: 646W; Công suất: 373 - 413W; Dung tích: 576 lít; Dải nhiệt độ: 1°C ~ 6°C; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 3 cánh kính; Kích thước: 2100x(760+20)x840 mm; Trọng lượng: 134 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Công suất: 366W; Dung tích: 198 lít; Dải nhiệt độ: 1℃ ~ 8℃; Kiểu làm lạnh: Làm lạnh trực tiếp; Thiết kế: 3 ngăn kéo; Kích thước: 900 x 700 x 850 mm; Trọng lượng: 84 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Công suất làm mát: 646W; Công suất: 361 - 399W; Dung tích: 216 lít; Dải nhiệt độ: 1ºC ~ 6ºC; Môi chất lạnh: R404A; Thiết kế: 1 cánh inox, 5 khay ; Kích thước: 1200 x 760 x 1080 mm; Trọng lượng: 109 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
36.900.000 
Đặc tính: Công suất làm mát: 792W; Công suất: 475 - 525W; Dung tích: 426 lít; Dải nhiệt độ: 1°C ~ 6°C; Môi chất lạnh: R404A; Thiết kế: 2 cánh inox, 8 khay; Kích thước: 1800 x 760 x 1080 mm; Trọng lượng: 143 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Công suất: 253W; Dung tích: 317 lít; Dải nhiệt độ: +0 ~ +5°C; Thiết kế: 1 cánh; Kích thước: 1200x700x850mm; Trọng lượng: 66 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Công suất: 253W; Dung tích: 434 lít; Dải nhiệt độ: +0 ~ +5°C; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1500x700x850 mm; Trọng lượng: 80 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Công suất: 366W; Dung tích: 311 lít; Dải nhiệt độ: 1℃ ~ 8℃; Kiểu làm lạnh: Làm lạnh trực tiếp; Thiết kế: 1 cánh, 3 ngăn kéo; Kích thước: 1200 x 700 x 850 mm; Trọng lượng: 97 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
Công suất: 366W; Dung tích: 311 lít; Dải nhiệt độ: 1℃ ~ 8℃; Kiểu làm lạnh: Làm lạnh trực tiếp; Thiết kế: 6 ngăn kéo; Kích thước: 1200 x 700 x 850 mm; Trọng lượng: 97 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Công suất làm lạnh: 772W; Công suất: 513 - 567W; Dung tích: 634L; Dải nhiệt độ: +1 đến +6ºC; Môi chất lạnh: R404A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Kích thước: 2400x760x1080mm; Trọng lượng: 196kg ; Bảo hành: 12 tháng; Xem
35.300.000 
Công suất: 314W; Dung tích: 343 lít; Dải nhiệt độ: -2 ~ 8℃; Thiết kế: 2 cánh inox, 8 khay có nắp; Kích thước: 1200 x 700 x 850 mm; Trọng lượng: 82 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
36.200.000 
Công suất: 314W; Dung tích: 458 lít; Dải nhiệt độ: -2 ~ 8℃; Thiết kế: 2 cánh inox, 12 khay có nắp; Kích thước: 1500 x 700 x 850 mm; Trọng lượng: 91 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
42.800.000 
Công suất: 314W; Dung tích: 568 lít; Thiết kế: 3 cánh inox, 15 khay có nắp; Kích thước: 1800 x 700 x 850 mm; Trọng lượng: 107 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem