Trang 2 - Bàn Lạnh : sản phẩm và giá bán
27.150.000 
Công suất: 570 – 630W; Dung tích: 278 lít; Dải nhiệt độ: -20ºC ~ -1ºC; Môi chất lạnh: R404A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1200x760x840mm; Trọng lượng: 88 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
24.115.000 
Công suất: 310W; Dung tích: 260 lít; Dải nhiệt độ: -18ºC ~ -10ºC; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1200x700x800mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
30.800.000 
Dung tích: 300 lít; Dải nhiệt độ: -15 ° ~ -22 ° C; Môi chất lạnh: R404A; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1200x750x850 mm; Trọng lượng: 78 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
29.560.000 
Công suất: 415W; Dung tích: 387 lít; Dải nhiệt độ: -14 ~ -20°C; Lốc máy: Danfoss ; Môi chất lạnh: R404A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1500 x 760 x 840 mm; Trọng lượng: 102kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
25.946.800 
Công suất: 310W; Dung tích: 360 lít; Dải nhiệt độ: -18°C ~ -10°C; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1500 x 700 x 800 mm; Trọng lượng: 75 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
31.980.000 
Công suất: 366W; Dung tích: 425 lít; Dải nhiệt độ: -21°C ~ -12°C; Môi chất lạnh: R404A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1500 x 700 (600) x 850 mm; Trọng lượng: 93 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
31.490.000 
Công suất: 415W; Dung tích: 500 lít; Dải nhiệt độ: -14ºC ~ -20ºC; Lốc máy: Danfoss ; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1800 x 760 x 840 mm; Trọng lượng: 116kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
34.693.000 
Công suất: 342W/ giờ; Dung tích: 231 lit; Dải nhiệt độ: -23ºC đến -7ºC; Vật liệu: 342W; Kích thước: 1200x600x850 mm; Trọng lượng: 72 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
39.021.000 
Dung tích: 295 lit; Dải nhiệt độ: -23ºC đến -7ºC; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1200x750x850 mm; Trọng lượng: 100 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
44.325.000 
Công suất: 0.6kW; Dung tích: 404 lit; Dải nhiệt độ: -23ºC đến -7ºC; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1500x750x850 mm; Trọng lượng: 114 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
30.800.000 
Dung tích: 235 lít; Dải nhiệt độ: -22°C ~ -15°C; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1200 x 600 x 850 mm; Trọng lượng: 73 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
33.600.000 
Công suất: 620W; Dung tích: 425 lít; Dải nhiệt độ: -22°C ~ -15°C; Môi chất lạnh: R404A; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1500x750x850 mm; Trọng lượng: 84 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
14.590.000 
Công suất: 149W ; Dung tích: 195 lít; Dải nhiệt độ: 0℃~+10℃/≤-15℃; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1200x600x800 mm; Trọng lượng: 46kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
14.900.000 
Công suất: 195W ; Dung tích: 270 lít; Dải nhiệt độ: 0℃~+10℃/≤-15℃; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1500x600x800 mm; Trọng lượng: 48kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
16.890.000 
Công suất: 223W ; Dung tích: 345 lít; Dải nhiệt độ: 0℃~+10℃/≤-15℃; Thiết kế: 3 cánh inox; Kích thước: 1800x600x800mm; Trọng lượng: 61kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
63.288.000 
Đặc tính: Sử dụng khay 1/1 GN; Công suất: 376W; Dung tích: 85 Lít; Dải nhiệt độ: -23°C ~ -7°C; Thiết kế: 2 ngăn kéo; Kích thước: 980 x 750 x 570 mm; Trọng lượng: 76 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
25.960.000 
Công suất: 656W; Dung tích: 460L; Dải nhiệt độ: -18°C ~ 0°C; Lốc máy: Danfost/Embraco; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Thiết kế: 3 cánh; Kích thước: 1800x750x850 mm; Trọng lượng: 140kg; Bảo hành: 18 tháng; Xem
37.414.000 
Công suất: 357W/ giờ; Dung tích: 401 lit; Dải nhiệt độ: -23ºC đến -7ºC; Thiết kế: 3 cánh inox; Kích thước: 1800x600x850 mm; Trọng lượng: 93 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
42.079.000 
Công suất: 357W/ giờ; Dung tích: 401 lit; Dải nhiệt độ: -23ºC đến -7ºC; Kích thước: 1800x600x850 mm; Trọng lượng: 93 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
27.835.500 
Công suất: 310W; Dung tích: 151L; Dải nhiệt độ: -10 ~ -18 °C; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Làm lạnh trực tiếp; Thiết kế: 3 cánh inox; Kích thước: 1800 x 700 x 800mm; Trọng lượng: 80kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem