Trang 7 - Bàn Lạnh và giá bán
42.323.000 
Bảo hành: 12 tháng | Dung tích: 401 lit; Dải nhiệt độ: -6ºC đến 12ºC; Thiết kế: 3 cánh inox; Kích thước: 1800x600x850 mm; Trọng lượng: 115 kg; Xem
26.251.500 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 240W; Dung tích: 460 lít; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 3 cánh inox; Kích thước: 1800x700x800 mm; Xem
17.580.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 230W; Dung tích: 470 lít; Dải nhiệt độ: 470 lít; Kiểu làm lạnh: Làm lạnh trực tiếp; Thiết kế: 3 cánh inox; Kích thước: 1800x700x800 mm; Xem
29.980.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 366W; Dung tích: 538 lít; Dải nhiệt độ: 1°C ~ 8°C; Lốc máy: Embraco ; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 3 cánh inox; Kích thước: 1800 x 700 (600) x 850 mm; Trọng lượng: 109 kg; Xem
30.720.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Công suất làm mát: 646W; Công suất: 373 - 413 W; Dung tích: 576 lít; Dải nhiệt độ: +1 °C đến +6 °C; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Kích thước: 2100 x 760 x 840 mm; Trọng lượng: 134kg; Xem
33.333.300 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 240W; Dung tích: 460 lít; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 3 cánh inox; Kích thước: 1800x700x850 mm; Xem
37.200.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 280W/ giờ; Dung tích: 401 lit; Dải nhiệt độ: -6ºC đến 12ºC; Kích thước: 1800x600x850 mm; Trọng lượng: 93 kg; Xem
36.873.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 270W/ giờ; Dung tích: 502 lit; Dải nhiệt độ: -6ºC đến 12ºC; Thiết kế: 3 cánh inox; Kích thước: 1800x750x850 mm; Trọng lượng: 102 kg; Xem
19.690.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 230W; Dung tích: 470 lít; Dải nhiệt độ: 2°C ~ 8°C; Kiểu làm lạnh: Làm lạnh trực tiếp; Thiết kế: 3 cánh kính; Kích thước: 1800x700x800 mm; Xem
18.480.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 223W ; Dung tích: 345 lít; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Lốc máy: Donper ; Thiết kế: 3 cánh kính; Kích thước: 1800x600x800 mm; Trọng lượng: 65kg; Xem
41.950.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 366W; Dung tích: 516 lít; Dải nhiệt độ: 1°C ~ 8°C; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 3 cánh kính; Kích thước: 1800x700x850 mm; Trọng lượng: 127kg; Xem
41.474.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 315W/ giờ; Dung tích: 401 lit; Dải nhiệt độ: -2ºC đến 12ºC; Thiết kế: 3 cánh kính; Kích thước: 1800x600x850 mm; Trọng lượng: 115 kg; Xem
49.742.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 450W; Dung tích: 385 lít; Dải nhiệt độ: -2 độ C đến 12 độ C; Thiết kế: 3 cánh kính; Kích thước: 1800x600X(700+150) mm (DxSxC); Trọng lượng: 110Kg; Xem
59.096.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Loại khay : GN 1/1; Dung tích: 305 lít; Dải nhiệt độ: -2ºC đến 12ºC; Thiết kế: 3 ngăn kéo, 1 cửa; Kích thước: 1300X700X850 mm; Xem
59.935.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Sử dụng khay 1/1 GN; Công suất: 324W; Dung tích: 176 lít; Dải nhiệt độ: -6°C ~ 12°C; Thiết kế: 4 ngăn kéo; Kích thước: 1400(W) x 750(D) x 570(H) mm; Trọng lượng: 95 kg; Xem
79.434.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Loại khay : GN 1/1; Dung tích: 461 lít; Dải nhiệt độ: -2ºC đến 12ºC; Kích thước: 1765x700x850mm; Xem
70.561.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Loại khay : GN 1/1; Dung tích: 305 lít; Dải nhiệt độ: -2ºC đến 12ºC; Thiết kế: 6 ngăn kéo; Kích thước: 1300X700X850 mm; Xem
71.172.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Sử dụng khay 1/1 GN; Dung tích: 267 Lít; Dải nhiệt độ: -6°C ~ 12°C; Thiết kế: 6 ngăn kéo; Kích thước: 1800(W) x 750(D) x 570(H) mm; Trọng lượng: 120kg; Xem
91.698.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Loại khay : GN 1/1; Dung tích: 461 lít; Dải nhiệt độ: -2ºC đến 12ºC; Thiết kế: 9 ngăn kéo; Kích thước: 1765x700x850mm; Xem
49.050.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Loại khay : GN 1/1; Dải nhiệt độ: -6ºC đến 12ºC; Thiết kế: 1 cánh 3 ngăn kéo; Kích thước: 1200X600X850 mm; Xem
53.030.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Loại khay : GN 1/1; Dải nhiệt độ: -6ºC đến 12ºC; Thiết kế: 1 cánh 3 ngăn kéo; Kích thước: 1500X750X850 mm; Xem
27.285.000 
Bảo hành: 12 tháng | Dung tích: 151 lit; Dải nhiệt độ: -2ºC đến 12ºC; Thiết kế: 1 cánh kính; Kích thước: 900x600x850 mm; Trọng lượng: 66 kg; Xem
30.177.000 
Bảo hành: 12 tháng | Dung tích: 199 lit; Dải nhiệt độ: -2ºC đến 12ºC; Thiết kế: 1 cánh kính; Kích thước: 900x750x850 mm; Trọng lượng: 72 kg; Xem
54.030.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Loại khay : GN 1/1; Dung tích: 305 lít; Dải nhiệt độ: -2ºC đến 12ºC; Thiết kế: 2 hộc 1 cánh; Kích thước: 1300X700X850 mm; Xem