Trang 2 - Thiết bị làm bánh và giá bán
38.690.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Hệ thống điều khiển nhiệt kĩ thuật số / Độ dày lớp cách nhiệt: 80mm cho trái, phải, phía sau, 140mm cho trên đỉnh; Công suất: 19.8kW; Dải nhiệt độ: 0 - 380ºC; Vật liệu: Thép không gỉ; Thiết kế: 3 tầng; Kích thước: 1678x860x1515mm; Trọng lượng: 342kg; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Công nghệ nướng euro-heating; Công suất: 18kW; Thiết kế: 3 tầng 2 khay; Kích thước: 1130 x1110x1930 mm; Xem
294.800.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Công nghệ nướng xoay; Công suất: 51kW; Dải nhiệt độ: 20-350 độ C; Kích thước: 2550x1600x2500mm; Trọng lượng: 1800kg; Xem
9.600.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Công nghệ nướng tĩnh 2 lửa - lửa trên và dưới; Công suất: 3000W; Dải nhiệt độ: 20 - 300; Năng suất: 10kg/giờ; Thiết kế: 1 tầng; Kích thước: 920 x 700 x 410mm; Trọng lượng: 41kg; Xem
10.890.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Công nghệ nướng tĩnh 2 lửa - lửa trên và lửa dưới; Công suất: 3000W; Dải nhiệt độ: 20 - 400; Năng suất: 10kg/giờ; Thiết kế: 1 tầng; Kích thước: 990 x 660 x 435mm; Trọng lượng: 45kg; Xem
14.480.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Công nghệ nướng tĩnh 2 lửa - lửa trên và lửa dưới; Công suất: 6600W; Dải nhiệt độ: 20 - 300; Năng suất: 20kg/giờ; Thiết kế: 1 tầng; Kích thước: 1250x845x615mm; Trọng lượng: 85kg; Xem
15.680.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Công nghệ nướng tĩnh 2 lửa - lửa trên và lửa dưới; Công suất: 6600W; Dải nhiệt độ: 20 - 400; Năng suất: 20kg/giờ; Thiết kế: 1 tầng; Kích thước: 1280 x 875 x 575mm; Trọng lượng: 98kg; Xem
24.300.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Công nghệ nướng tĩnh 2 lửa - lửa trên và lửa dưới; Công suất: 60W; Dải nhiệt độ: 20 - 300; Năng suất: 20kg/giờ; Thiết kế: 1 tầng; Kích thước: 1340 x 900 x 660mm; Trọng lượng: 135kg; Xem
25.600.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Công nghệ nướng tĩnh 2 lửa - lửa trên và lửa dưới; Công suất: 13200W; Dải nhiệt độ: 20 - 300; Năng suất: 40kg/giờ; Thiết kế: 2 tầng; Kích thước: 1250 x 845 x 1220mm; Trọng lượng: 150kg; Xem
28.350.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Công nghệ nướng tĩnh 2 lửa - lửa trên và lửa dưới; Công suất: 13200W; Dải nhiệt độ: 20 - 400ºC; Năng suất: 40kg/giờ; Thiết kế: 2 tầng; Kích thước: 1280 x 875 x 1245mm; Trọng lượng: 149kg; Xem
39.430.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Công nghệ nướng tĩnh 2 lửa - lửa trên và lửa dưới; Công suất: 120W; Dải nhiệt độ: 20 - 300; Năng suất: 30kg/giờ; Thiết kế: 2 tầng; Kích thước: 1340 x 900 x 1420mm; Trọng lượng: 250kg; Xem
35.800.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Công nghệ nướng tĩnh 2 lửa - lửa trên và lửa dưới; Công suất: 19800W; Dải nhiệt độ: 20 - 300; Năng suất: 60kg/giờ; Thiết kế: 3 tầng; Kích thước: 1250 x 845 x 1615mm; Trọng lượng: 200kg; Xem
50.650.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Công nghệ nướng tĩnh 2 lửa - lửa trên và lửa dưới; Công suất: 25200W; Dải nhiệt độ: 20 - 300; Năng suất: 90kg/giờ; Thiết kế: 3 tầng; Kích thước: 1670 x 845x 1640mm; Trọng lượng: 280kg; Xem
54.980.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Công nghệ nướng đối lư; Công suất: 18kW; Kích thước: 1310x960x1550mm; Trọng lượng: 340kg; Xem
52.580.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Công nghệ nướng đối lưu; Công suất: 16kW; Dải nhiệt độ: 0 - 300ºC; Năng suất: 200- 600 bánh/ giờ; Kích thước: 1150x900x1280mm.; Trọng lượng: 300kg; Xem
59.960.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Công nghệ nướng đối lưu; Công suất: 19kW; Dải nhiệt độ: 0-350°C; Năng suất: 400-600 bánh/h; Kích thước: 1320x930x1550 mm; Trọng lượng: 253 kg; Xem
18.850.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Công nghệ nướng tĩnh 2 lửa - lửa trên và lửa dưới; Công suất: 2400 - 2600W; Kích thước: 600 x 550 x 580mm; Trọng lượng: 32kg; Xem
18.800.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Công nghệ nướng đối lưu; Công suất: 2.8kW; Dung tích: 30 lít; Dải nhiệt độ: 300-600ºC; Thiết kế: 4 khay nướng 440x320mm; Kích thước: 670x630x450 mm; Trọng lượng: 30kg; Xem
52.890.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Công nghệ nướng đối lưu; Công suất: 6.5kW; Dải nhiệt độ: 30-260°C; Kích thước: 800 x 760 x 540 mm; Trọng lượng: 55 kg; Xem
49.890.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Công nghệ nướng đối lưu; Công suất: 6.5kW; Dải nhiệt độ: 30-260°C; Kích thước: 800x760x540 mm; Trọng lượng: 55 kg; Xem