Giỏ hàng
Danh mục sản phẩm

Ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy

Quá trình hình thành và phát triển
Ngày 26/4/1957 Chính phủ nước CHXH Chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định số 177/TTg khai sinh ra Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam ( tiền thân của Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam). Quá trình phát triển của Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam với những tên gọi khác nhau gắn với những nhiệm vụ khác nhau của từng thời kỳ:
- Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam 26/4/1957
- Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam 26/4/1981
- Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam 14/11/1990
Chi nhánh Ngân hàng ĐT & PT Cầu Giấy là đơn vị thành viên trực thuộc Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam quá trình hình thành và phát triển có thể được khái quát như sau:
Được thành lập ngày 31/10/1963 với tên gọi là Chi điếm 2 trực thuộc Chi nhánh Ngân hàng kiến thiết Hà Nội.
Ngày 26/4/1981 được đổi tên là Chi nhánh Ngân hàng ĐT & XD trực thuộc Chi nhánh NH ĐT& XD Hà Nội.
Tháng 1 năm 1991 được đổi tên thành Chi nhánh NH ĐT & PT khu vực Cầu Giấy trực thuộc Ngân hàng ĐT & PT Hà Nội. Thực hiện đề án cơ cấu lại giai đoạn 2001- 2005 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đối với hệ thống Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam. Ngày 01/10/2004, Chi nhánh Ngân hàng ĐT & PT Cầu Giấy ( Chi nhánh cấp 1) trực thuộc Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam đã được thành lập trên cơ sở nâng cấp Ngân hàng ĐT & PT khu vực Cầu Giấy ( chi nhánh cấp 2) trực thuộc Ngân hàng ĐT & PT thành phố Hà Nội.
Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Cầu Giấy.
Tên viết tắt : Chi nhánh NH ĐT & PT Cầu Giấy.
Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh : Bank for Investment and Development of Viet Nam- Cau Giay Branch.
Tên viết tắt tiếng Anh : BIDV Cau Giay
Tên thương hiệu BIDV : Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Trụ sở đặt tại : 106 Hoàng Quốc Việt- Quận Cầu Giấy- thành phố Hà Nội.
Chi nhánh Ngân hàng ĐT & PT Cầu Giấy là đại diện pháp nhân của Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam, có con dấu, có bảng tổng kết tài sản, hạch toán phu thuộc Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam.

Ngành nghề kinh doanh
Chi nhánh Ngân hàng ĐT & PT Cầu Giấy thực hiện các hoạt động Ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan theo Luật các tổ chức tín dụng và theo điều lệ tổ chức hoạt động của Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam, cụ thể như sau:
* Huy động vốn:
Huy động vốn dưới các hình thức nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân và các tổ chức tín dụng khác dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn và các loại tiền gửi khác bằng đồng Việt Nam và bằng ngoại tệ theo quy định của Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam.
* Cho vay :
Cho vay đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh dịch vụ, đời sống, các dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội và các nhu cầu hợp pháp khác đối với tổ chức cá nhân và hộ gia đình dưới các hình thức dài hạn, trung hạn và ngắn hạn bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ phù hợp với quy định của Pháp luật của Ngân hàng Nhà nước và Ủy quyền của Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam.
- Cầm cố thương phiếu, các giấy tờ có giá ngắn hạn khác.
- Chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác.
- Thực hiện đồng tài trợ, đầu mối đồng tài trợ cấp tín dụng theo quy định .
- Thực hiện các nghiệp vụ bảo lãnh Ngân hàng và các nghiệp vụ tài trợ thương mại khác theo quy định của Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam.
- Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán trong nước, thanh toán quốc tế và các dịch vụ ngân quỹ .
- Thực hiện các dịch vụ Ngân hàng đại lý, quản lý vốn đầu tư cho các dự án, tư vấn vốn đầu tư theo yêu cầu của khách hàng và theo Quy định của pháp luật.
- Thực hiện các nghiệp vụ mua bán, chuyển đổi ngoại tệ với các khách hàng và tổ chức trong nước và các dịch vụ Ngân hàng đối ngoại khác theo quy định của Tổng giám đốc của Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam.
Chi nhánh được thực hiện các hoạt động dưới đây sau khi được sự chấp thuận hoặc được Tổng giám đốc của Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam giao:
- Vay vốn các tổ chức tín dụng khác hoạt động tại Việt Nam và các tổ chức tín dụng nước ngoài.


- Phát hành các chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác trong nước và quốc tế.
- Cho vay, bảo lãnh, đồng tài trợ, đầu mối đồng tài trợ trên mức ủy quyền
- Thực hiện các nghiệp vụ bảo lãnh hoặc tái bảo lãnh cho các tổ chức cá nhân nước ngoài, trừ trường hợp bảo lãnh đối ứng cho các doanh nghiệp nước ngoài tham gia dự thầu, thực hiện các hợp đồng tại Việt Nam.
- Đầu tư sửa chữa, cải tạo,nâng cấp tài sản thế chấp, cầm cố.
- Đầu tư dưới các hình thức góp vốn liên doanh mua cổ phần và các hình thức đầu tư ra ngoài của Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam.
- Kinh doanh vàng bạc trên thị trường trong nước và quốc tế theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Thông tin liên hệ:

Ngân Hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam BIDV - Chi nhánh Cầu Giấy
Trụ sở chính: Toà tháp Hoà Bình 106 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô,Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Số điện thoại: (04) 3.7282255
SWIFT Code: BIDVVNVX