Tính năng và giá bán các loại Bàn bếp inox, Bàn bếp công nghiệp

Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Kích thước: 1259 x 700 x 850/1000 mm; Xem
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Kích thước: 1500x900x970mm; Xem
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 2 giá nan; Kích thước: 2000x750x850 mm; Xem
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 2 giá phẳng, thành sau; Kích thước: 1800x600x850 mm; Xem
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Kích thước: 1500x750x850/1150mm; Xem
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Kích thước: 700x700x850/1000 mm; Xem
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Kích thước: 1800x750x850/100 mm; Xem
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Kích thước: 1200x900x800 mm; Xem
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 2 giá nan dưới; Kích thước: 1200x900x800 mm; Xem
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 2 giá phẳng; Kích thước: 1200x900x800 mm; Xem
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Thiết kế: Có giá phẳng, có lỗ xả rác; Kích thước: 1370x700x850/950mm; Xem
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Kích thước: 1500x700x800/950 mm; Xem
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 1 giá nan; Kích thước: 1800x1000x800mm; Xem
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 1 hố rửa; Kích thước: 1600x700x800/950 mm; Xem
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 1 hố rửa; Kích thước: 1200~1800x700x800/950 mm; Xem
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 2 hố rửa, 2 tủ; Kích thước: 2000x750x950 mm; Xem
Bàn để gia vị inox 1 giá phẳng dùng để sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp các loại gia vị cần thiết cho quá trình nấu nướng như mắm, muối, đường, mì chínhXem
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 1 giá phẳng, có thành sau; Kích thước: 400 x 750 x 800mm; Xem
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 2 tầng; Kích thước: 1800x1100x800 mm; Xem
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 1 giá phẳng dưới, có thành sau; Kích thước: 1500x750x850/100 mm; Xem