Tính năng và giá bán các loại Bồn rửa - chậu rửa chén, bát inox

(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Kích thước: 700x1000x850 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Kích thước: 1800x700x800/900 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 2 chậu rửa; Kích thước: 1200x700x800/950 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 1 hộc chậu, 3 vòi rửa, có chân đạp nước; Kích thước: 1200x500x800 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 1 hộc chậu, 3 vòi rửa; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 1 hộc rửa, 2 vòi rửa; Kích thước: 1500x500x800 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 1 hố rửa, có thành xung quanh; Kích thước: 450 x 500 x 850 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 3 hố chậu; Kích thước: 3300x800x900/200 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 2 hố chậu, 2 vòi rửa; Kích thước: 1800x750x850/950 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 2 hố chậu, 2 vòi rửa; Kích thước: 1800x700x850/1000 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Thiết kế: 2 hố chậu, có giá nan trên; Kích thước: 1600x750x800/900 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 2 hố chậu, 2 vòi rửa, bàn phụ; Kích thước: 1600x700x800/900 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 2 hố chậu, 2 vòi rửa, có giá để đồ trên; Kích thước: 1600x700x800/900 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 2 hố chậu, 2 vòi rửa, có bàn phụ; Kích thước: 1600x700x800/900 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 2 hố chậu, có thành sau; Kích thước: 2250x750x840/960 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Thiết kế: 1 hộc chậu, 1 vòi rửa, 1 thùng đựng đá âm; Kích thước: 800x700x800/900 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 1 hố chậu, 1 vòi rửa; Kích thước: 700x700x800/950 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 1 hố chậu, thành sau cao; Kích thước: 600x600x850/1200 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 1 hố chậu, có giá nan dưới và thành sau; Kích thước: 800x570x800/900 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 3 hố chậu, 3 vòi rửa; Kích thước: 1800~2000x700x800/950 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 2 hố chậu, 2 vòi rửa, giá nan dưới; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 2 hố chậu, 2 vòi rửa; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 2 hộc chậu 2 vòi rửa, 1 lỗ xả rác; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 2 hộc chậu, 2 vòi rửa, có thành sau; Kích thước: 1500x750x850 mm; Xem