Tính năng và giá bán các loại Quầy bar inox, quầy pha chế inox

(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 1 chậu rửa, 1 thùng đá, lỗ xả rác, 1 vòi xịt nhanh, 1 giá úp cốc trên mặt, 1 hộc để đồ; Kích thước: 2330 x 750 x 900 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: Tổ hợp nhiều module; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc dày 0.8 – 1.0 mm; Thiết kế: 1 hố chậu, 1 vòi nước, 1 tủ để đồ; Khung - vỏ: Khung hộp 40x40x0.8 mm; Kích thước: 1200x750x850/950 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: Có 4 bánh xe d150 mm, ngăn để đồ 2 cánh mở, tủ trên quây 3 mặt Có giá giữa Khung giá 2 tầng phẳng trên bàn độ dày 0.6 – 1.0 mm ( tầng 1 giá phẳng, tầng 2 giá phẳng đột lỗ), có khung mái để lắp bạt che; Kích thước: 1500 x 650 x 2200 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 1 hố chậu, 1 lỗ xả rác, 1 giá úp ly, 1 ngăn kéo để thùng rác; Kích thước: 600 x 600 x 950 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: Chậu rửa 400 x 300 x 300mm, thùng đá 500 x 300 x 400 mm, 1 giá nan 2 tầng trên quầy 1430x250x640mm khung hộp 25x25x0.8mm, 1 giá nan 2 tầng trên quầy 520x250x640mm khung hộp 25x25x0.8mm; Kích thước: 2800 x 700 x 950 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 1 thùng đá, 1 chậu rửa, khoang để đồ 2 cánh, giá phẳng trên quầy; Kích thước: 1200 x700 x 950 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 9 khay GN 1/9, thùng đá, chậu rửa, chỗ để rượu, khoang để đồ, giằng phụ, chân tăng chỉnh; Kích thước: 1600x700x930mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: Có vòi rửa, chậu rửa, thùng rác, ngăn để đồ, thùng đựng đá, tủ đựng cốc chén; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 1 hố chậu, 1 thùng đá, 8 khay topping có nắp, 4 cánh cửa mở; Kích thước: 2150x760x840mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 1 hố chậu, 1 thùng đá, 4 khay đựng topping, có chỗ để rượu, 3 tủ kéo; Kích thước: 1600 x 600 x 950 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: Có thùng đựng đá, tủ đựng cốc chén dưới, 2 tủ mở; Kích thước: 2200 x 760 x 840 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 1 thùng đá, 1 hộc kéo, 1 hộc để đồ, 1 thùng rác, 1 chậu rửa, 1 vòi cấp và bộ xả nước, 1 vòi xịt nhanh ly cốc, 5 khay GN 1/9; Kích thước: 1200 x 1000 x 1400 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: Có giá úp ly cốc, 2 hố chậu, 2 vòi xịt nhanh, 2 vòi nước nóng lạnh, 6 khay đựng nguyên vật liệu pha chế, 14 khay topping, có chỗ để rượu, 1 tủ kéo mở, 1 tủ đựng rác; Kích thước: 2100 x 850 x 700 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 7 khay topping, có van xả đáy, 1 chậu rửa, 1 bộ xả, 1 vòi cấp nước, 1 thùng rác gắn cửa, 1 bồn rửa, 1 vòi xịt nhanh; Kích thước: 1500 x 700 x 1000 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 1 chậu rửa, 1 thùng đá, có giá úp cốc, 1 tủ để đồ; Kích thước: 1700 x 600 x850 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: Có van xả đáy Ø19 có khóa, 2 chậu rửa, 1 thùng đá, 1 bộ vòi phun tráng rửa ly; Kích thước: 2000 x 560 x 1050 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 2 giá úp cốc phía dưới, 1 thùng đựng đá, có chỗ để rượu, giằng phụ, chân tăng chỉnh; Kích thước: 1200 x 750 x 850 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: có giá để đồ, 1 hố chậu, 1 vòi xịt nhanh, 1 vòi nước nóng lạnh, 5 khay đựng topping, 1 thùng đựng đá, có chỗ để rượu, siro, 3 tủ kéo mở, 1 tủ đựng rác; Kích thước: 1800 x 650 x 1230 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 1 hố chậu, giá đột lỗ, vòi xịt nhanh, 1 lỗ xả rác, 1 lỗ cắm đồ tháo rời, 1 thùng đá, có chỗ để rượu, tủ để đồ; Kích thước: 1500x750x800/920mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: Có hố chậu 350x350x250mm, giá đột lỗ để cốc 350x450x30mm, vòi xịt nhanh, giá đột lỗ phía trên 440x120x30mm, khay hứng nước dưới giá, giá cắm dao 250x120mm, thùng đá 600x440x400mm có vách ngăn, 5 khay GN1/9, thùng rác di động dưới gầm 400x200x700mm, 1 giá úp cốc trên mặt quầy 250x200mm, lỗ xả rác D150mm; Kích thước: 1600x700x850/950 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: chậu rửa 400x250x250mm, vòi xịt nhanh, 2 khay GN 1/9 sâu 100, thớt nhựa 250x200mm, thùng đá 300x350x300mm, khoang để rượu 340x150x200mm, ngăn kéo 450x400x150/650mm; Kích thước: 1000 x 600 x 950 mm; Xem