Tính năng và giá bán các loại Kho lạnh

(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Thiết bị làm bay hơi: DD18 HP Đài Loan / Trung Quốc ; Van tiết lưu: Tex 2 Danfoss Mới 100%; Lốc máy: 3 pha 8 – 10HP Danfoss/ Sanyo/ Misumitsi; Thiết kế: 1 cửa dạng mở có bản lề; Kích thước: 9.000 x 5.000 x 2.500mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Thiết bị làm bay hơi: DD18 HP Đài Loan / Trung Quốc ; Van tiết lưu: Tex 2 Danfoss Mới 100%; Lốc máy: 3 pha 8 – 10HP Danfoss/ Sanyo/ Misumitsi; Thiết kế: 1 cửa dạng mở có bản lề; Kích thước: 9.000 x 5.000 x 2.500mm; Xem