Danh mục và giá bán các loại Bếp chiên phẳng

12.800.000 
Công suất: 3500W; Dải nhiệt độ: 50 - 300°C; Kích thước: 600 x 600 x 400 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
13.680.000 
Công suất: 3500W; Kích thước: 600 x 790 x 350 mm; Trọng lượng: 43 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
13.060.000 
Công suất: Công suất gas tiêu thụ: 52000 Btu/Hr (MJ/Hr); Thiết kế: 2 họng đốt; Kích thước: 600 x 790 x 350mm; Trọng lượng: 53 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
17.680.000 
Công suất: Công suất gas tiêu thụ: 78000 Btu/Hr (MJ/Hr); Thiết kế: 3 họng đốt; Kích thước: 900 x 790 x 350 mm; Trọng lượng: 74 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
10.100.000 
Định mức Gas: 30,000 Btu/Hr; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Kích thước: 310x761x412mm; Trọng lượng: 45kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
13.850.000 
Định mức Gas: 60,000 Btu/Hr; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Kích thước: 610x761x412mm; Trọng lượng: 80kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
17.860.000 
Định mức Gas: 90,000 Btu/Hr; Kích thước: 915x761x412mm; Trọng lượng: 110kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
29.890.000 
Định mức Gas: 120,000 Btu/Hr; Kích thước: 1220x761x412mm; Trọng lượng: 152kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
5.800.000 
Dải nhiệt độ: 50-300°C; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Thiết kế: 2 họng đốt; Kích thước: 550x460x380 mm; Trọng lượng: 27 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
12.480.000 
Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 4 họng đốt; Kích thước: 900x750x750 mm (Nhận thiết kế – sản xuất theo yêu cầu); Bảo hành: 12 tháng; Xem
14.890.000 
Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 4 họng đốt; Kích thước: 1200x750x750mm (Nhận thiết kế – sản xuất theo yêu cầu); Bảo hành: 12 tháng; Xem
17.360.000 
Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 5 họng đốt; Kích thước: 1500x750x750 mm (Nhận thiết kế – sản xuất theo yêu cầu); Bảo hành: 12 tháng; Xem
11.380.000 
Công suất: 3500W; Dải nhiệt độ: 50 - 300°C; Kích thước: 600 x 790 x 350 mm; Trọng lượng: 43 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
15.180.000 
Công suất: 5250W; Dải nhiệt độ: 50 - 300°C; Kích thước: 900 x 790 x 350 mm; Trọng lượng: 62 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
14.560.000 
Định mức Gas: 52000 Btu/Hr (MJ/Hr); Thiết kế: 2 họng đốt; Kích thước: 600 x 790 x 350 mm; Trọng lượng: 53 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Quây xung quanh inox, có hệ thống thoát khói bề mặt, có 4 chân tăng chỉnh ; Vật liệu: Inox 304; Kích thước: 1800x700x800mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Công suất: 5250W; Dải nhiệt độ: 50°C ~ 300°C; Kích thước: 900 x 790 x 1010mm; Trọng lượng: 69 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Công suất: 1750W; Kích thước: 400 x 455 x 280 mm; Trọng lượng: 17 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Công suất: 3000W; Dải nhiệt độ: 50°C ~ 300°C; Kích thước: 600 x 455 x 288 mm; Trọng lượng: 26 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Công suất: 3000W; Dải nhiệt độ: 50 – 300ºC; Kích thước: 600 x 455 x 930 mm; Trọng lượng: 31 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Công suất: 3500W; Dải nhiệt độ: 50°C ~ 300°C; Kích thước: 600 x 790 x 1010 mm; Trọng lượng: 48 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
14.680.000 
Công suất: 5250W; Dải nhiệt độ: 50°C ~ 300°C; Thiết kế: 1 ngăn; Kích thước: 900 x 790 x 350 mm; Trọng lượng: 62 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
21.300.000 
Công suất: 4.5kW; Thiết kế: 1 họng đốt; Kích thước: 400 x 700 x 280 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Định mức Gas: 52000 Btu/Hr (MJ/Hr); Thiết kế: 2 họng đốt; Kích thước: 600 x 790 x 1010mm; Trọng lượng: 58 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem