Tính năng và giá bán các loại Tủ trưng bày bánh

21.180.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 350W; Dung tích: 150 lít; Dải nhiệt độ: 2°C ~ 10°C; Thiết kế: Kính vuông; Kích thước: 1200x500x750 mm; Xem
22.680.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 350W ; Dung tích: 150 lít; Dải nhiệt độ: 2°C ~ 10°C; Lốc máy: Donper ; Môi chất lạnh: R600A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 3 tầng, kính vuông; Kích thước: 1200x500x750 mm; Trọng lượng: 95kg; Xem
36.850.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 600W (8kw/24h); Dung tích: 500 lít; Dải nhiệt độ: 2°C ~ 8°C; Thiết kế: kính cong, đế đá; Kích thước: 1800x680x1230 mm; Trọng lượng: 200 kg; Xem
33.360.000 
Bảo hành: 12 tháng | Dải nhiệt độ: 3°C ~ 10°C; Môi chất lạnh: R134A; Thiết kế: 3 tầng, kính vuông; Kích thước: 1200 x700x1250 mm; Xem
31.580.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 450W (6kw/24h); Dung tích: 300 lít; Dải nhiệt độ: 2°C ~ 8°C; Thiết kế: 3 tầng, cánh kính; Kích thước: 1200x680x1230 mm; Trọng lượng: 180 kg; Xem
28.980.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 450W (6kw/24h); Dung tích: 300 lít; Dải nhiệt độ: 2°C ~ 8°C; Thiết kế: 3 tầng, kính cong; Kích thước: 1200x680x1230 mm; Trọng lượng: 160 kg; Xem
32.860.000 
Bảo hành: 12 tháng | Dải nhiệt độ: 1°C ~ 6°C; Lốc máy: Embraco; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 3 tầng; Kích thước: 1500 x700x1250 mm; Xem
34.060.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Có sưởi chống đọng sương; Công suất: 500W ; Dung tích: 350 lít; Dải nhiệt độ: 2°C ~ 8°C; Lốc máy: Secop ; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 3 tầng; Kích thước: 1500x750x1230 mm; Trọng lượng: 200kg; Xem
35.860.000 
Bảo hành: 12 tháng | Dải nhiệt độ: 1°C ~ 6°C; Lốc máy: Embraco; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 3 tầng, kính vuông; Kích thước: 1800x700x1250 mm; Xem
37.680.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 600W ; Dung tích: 500 lít; Dải nhiệt độ: 2°C ~ 8°C; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 3 tầng, kính vuông; Kích thước: 1800x750x1230 mm; Trọng lượng: 220 kg; Xem
22.500.000 
Bảo hành: 12 tháng | Dải nhiệt độ: 2°C ~ 8°C; Lốc máy: Huaguang ; Môi chất lạnh: R134A; Thiết kế: 3 tầng, kính cong; Kích thước: 900x660x1230 mm; Xem
22.000.000 
Bảo hành: 12 tháng | Dải nhiệt độ: 2°C ~ 8°C; Lốc máy: Secop ; Thiết kế: 3 tầng, kính cong; Kích thước: 900x670x1190 mm; Xem
25.380.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 400W (5.5kw/24h); Dung tích: 250 lít; Dải nhiệt độ: 2°C ~ 8°C; Lốc máy: Secop ; Thiết kế: 3 tầng, kính cong; Kích thước: 900x680x1230 mm; Trọng lượng: 140 kg; Xem
24.850.000 
Bảo hành: 12 tháng | Dải nhiệt độ: 2°C ~ 8°C; Thiết kế: 3 tầng, kính vuông; Kích thước: 900 x 660 x 1210 mm; Xem
40.680.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 600W ; Dung tích: 800 lít; Dải nhiệt độ: 2°C ~ 10°C; Lốc máy: Secop ; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 4 tầng, kính vuông; Kích thước: 1800x750x1500mm; Trọng lượng: 250kg; Xem
37.860.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 768W; Dung tích: 600 lít; Dải nhiệt độ: 3°C ~ 10°C; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 5 tầng, kính vuông; Kích thước: 1200x750x1800 mm; Xem
41.980.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 700W (9.5kw/24h); Dung tích: 800 lít; Dải nhiệt độ: 2°C ~ 8°C; Lốc máy: Secop ; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 5 tầng, kính vuông; Kích thước: 1200x750x1750 mm; Trọng lượng: 250 kg; Xem
41.560.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 700W (9.5kw/24h); Dung tích: 800 lít; Dải nhiệt độ: 2°C ~ 8°C; Lốc máy: Secop ; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 5 tầng, kính vuông; Kích thước: 1200x750x1850 mm; Trọng lượng: 250 kg; Xem
48.760.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 800W (11kw/24h); Dung tích: 1260 lít; Dải nhiệt độ: 2°C ~ 8°C; Lốc máy: Secop ; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 5 tầng, kính vuông; Kích thước: 1500x750x1850 mm; Trọng lượng: 280 kg; Xem
53.780.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 1000W ; Dung tích: 1500 lít; Dải nhiệt độ: 2°C ~ 8°C; Lốc máy: Secop ; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 5 tầng, kính vuông; Kích thước: 1800x750x1850 mm; Trọng lượng: 300kg; Xem
22.700.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 400W ; Dung tích: 250 lít; Dải nhiệt độ: 2°C ~ 8°C; Lốc máy: Embraco ; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 3 tầng, kính cong; Kích thước: 900x650x1200 mm; Trọng lượng: 125kg; Xem
25.780.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 450W ; Dung tích: 300 lít; Dải nhiệt độ: 2°C ~ 8°C; Thiết kế: 3 tầng, kính cong; Kích thước: 1200x650x1200 mm; Trọng lượng: 140kg; Xem
45.180.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Công suất làm mát: 792W; Công suất: 950 – 1050W; Dung tích: 439 lít; Dải nhiệt độ: 1°C ~ 6°C; Lốc máy: Danfoss ; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 3 tầng, kính cong; Kích thước: 1200 x 700 x 1350mm; Trọng lượng: 190 kg; Xem
45.800.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Công suất làm mát: 913W; Công suất: 870 - 950W; Dung tích: 439 lít; Dải nhiệt độ: 1°C ~ 6°C; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 3 tầng, kính vuông; Kích thước: 1200 x 700 x 1350 mm; Trọng lượng: 212kg; Xem