21.980.000 
Công suất: 600W ; Dung tích: 230 lít; Dải nhiệt độ: ≤-18℃; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1500x600x800mm; Trọng lượng: 60kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
23.890.000 
Công suất: 600W ; Dung tích: 345 lít; Dải nhiệt độ: ≤-18℃; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1800x600x800 mm; Trọng lượng: 80kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
14.590.000 
Công suất: 149W ; Dung tích: 195 lít; Dải nhiệt độ: 0℃~+10℃/≤-15℃; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1200x600x800 mm; Trọng lượng: 46kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
14.900.000 
Công suất: 195W ; Dung tích: 270 lít; Dải nhiệt độ: 0℃~+10℃/≤-15℃; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1500x600x800 mm; Trọng lượng: 48kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
16.890.000 
Công suất: 223W ; Dung tích: 345 lít; Dải nhiệt độ: 0℃~+10℃/≤-15℃; Thiết kế: 3 cánh inox; Kích thước: 1800x600x800mm; Trọng lượng: 61kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
17.890.000 
Công suất: 195W; Dung tích: 212 lít; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1500x600x800 mm; Trọng lượng: 52 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
18.680.000 
Công suất: 223W; Dung tích: 276 lít; Dải nhiệt độ: 0°C~+10°C/≤-15°C; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1800x600x800mm; Trọng lượng: 65kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
14.990.000 
Công suất: 149W ; Dung tích: 195 lít; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Thiết kế: 2 cánh kính; Kích thước: 1200x600x800 mm; Trọng lượng: 46kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
17.080.000 
Công suất: 195W ; Dung tích: 270 lít; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Kiểu làm lạnh: Làm lạnh trực tiếp; Thiết kế: 2 cánh kính; Kích thước: 1500x600x800 mm; Trọng lượng: 48kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
18.480.000 
Công suất: 223W ; Dung tích: 345 lít; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Lốc máy: Donper ; Thiết kế: 3 cánh kính; Kích thước: 1800x600x800 mm; Trọng lượng: 65kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
26.480.000 
Đặc tính: Kích thước đá: 25*25 mm, khuôn làm đá 126 viên (15-18 phút/mẻ); Công suất: 650W; Lốc máy: Secop; Môi chất lạnh: R404A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Năng suất: 100 kg/ngày tuỳ môi trường đặt máy, có thể chênh lệch 5 – 10%; Kích thước: 660 x 670 x 1070 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
35.280.000 
Đặc tính: Kích thước đá: 25x25mm, Khuôn làm đá : 168 viên đá • Thời gian làm đá : 16-22 phút/mẻ (tùy môi trường đặt tủ); Công suất: 850W; Lốc máy: Embraco ; Môi chất lạnh: R404A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Năng suất: 120kg/ngày; Khung - vỏ: inox 201; Kích thước: 570x820x1590mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
31.450.000 
Đặc tính: Hệ thống làm đá quạt gió thổi, chu trình làm đá từ 16-22 phút, kích thước đá: 25×25 mm, khuôn làm đá 168 viên đá; Công suất: 650W; Dung tích: thùng chứa đá: 100 kg; Môi chất lạnh: R404A; Năng suất: 120 kg/ngày; Thiết kế: Máy và thùng chứa đá rời; Khung - vỏ: inox 201; Kích thước: 660x670x1150 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
54.640.000 
Đặc tính: Kích thước đá: 25*25 mm KT Viên đá : 25*25mm • Khuôn làm đá : 260 viên đá • Thời gian làm đá : 16-22 phút/mẻ (tùy môi trường đặt tủ); Công suất: 1280W; Lốc máy: Embraco; Môi chất lạnh: R404A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Năng suất: 200 kg/ngày; Khung - vỏ: inox 201; Kích thước: 760*810*1750 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
64.680.000 
Đặc tính: KT Viên đá : 25*25mm • Khuôn làm đá : 306 viên đá • Thời gian làm đá : 16-22 phút/mẻ (tùy môi trường đặt tủ); Công suất: 1450W; Năng suất: 300 kg/ngày; Kích thước: 760*810*1750 mm ; Bảo hành: 12 tháng; Xem
14.560.000 
Đặc tính: KT Viên đá : 25*25mm, Khuôn làm đá : 40 viên đá, Thời gian làm đá : 16-22 phút/mẻ (tùy môi trường đặt tủ); Công suất: 220W; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Năng suất: 30 kg/ngày; Thiết kế: 2 chức năng - Gắn bình hoặc truyền nước trực tiếp; Khung - vỏ: inox 201; Kích thước: 500*450*820 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
20.080.000 
Đặc tính: Kích thước đá: 25*25mm, Khuôn làm đá : 60 viên đá, Thời gian làm đá : 16-22 phút/mẻ (tùy môi trường đặt tủ); Công suất: 320W; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Năng suất: 50 kg/ngày; Thiết kế: Kiểu máy 2 chức năng - gắn bình hoặc truyền nước trực tiếp; Khung - vỏ: Thân máy inox 201; Kích thước: 480*410*800mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
21.380.000 
Đặc tính: Kích thước đá: 25x25mm, khuôn làm đá : 95 viên đá, thời gian làm đá : 16-22 phút/mẻ (tùy môi trường đặt tủ); Công suất: 550W; Lốc máy: Donper / R-290a; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Năng suất: 70kg/ngày; Khung - vỏ: Inox 201; Kích thước: 620x495x862mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
26.780.000 
Đặc tính: Kích thước đá: 25x25mm, khuôn làm đá 126 viên đá, thời gian làm đá 16-22 phút/mẻ (tùy môi trường đặt tủ); Công suất: 650W; Dung tích: Thùng chứa đá : 45kg; Lốc máy: Donpe/R-290a; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Năng suất: 90kg/ngày; Khung - vỏ: Thân máy : inox 201; Kích thước: 620x495x862mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
172.680.000 
Đặc tính: Kích thước đá: 25x25mm, 2 Khuôn làm đá : 1224 viên đá • Thời gian làm đá : 18-22 phút/mẻ (tùy môi trường đặt tủ); Công suất: 4000W; Lốc máy: Embraco; Môi chất lạnh: R404A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Năng suất: 1200kg/ngày; Khung - vỏ: inox 201; Kích thước: 1220x930x2000mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
95.890.000 
Đặc tính: Kích thước đá: 25*25 mm, 2 Khuôn làm đá : 612 viên đá, Thời gian làm đá : 18-22 phút/mẻ (tùy môi trường đặt tủ); Công suất: 1500W; Lốc máy: Embraco; Môi chất lạnh: R404A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Năng suất: 500 kg/ngày; Thiết kế: Máy và thùng chứa đá rời; Khung - vỏ: inox 201; Kích thước: 1220*960*1850 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
14.360.000 
Đặc tính: Kích thước đá: 25*25 mm; Công suất: 300W; Năng suất: 30 kg/ngày; Kích thước: 360*430*750 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
21.180.000 
Công suất: 350W; Dung tích: 150 lít; Dải nhiệt độ: 2°C ~ 10°C; Thiết kế: Kính vuông; Kích thước: 1200x500x750 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
22.680.000 
Công suất: 350W ; Dung tích: 150 lít; Dải nhiệt độ: 2°C ~ 10°C; Lốc máy: Donper ; Môi chất lạnh: R600A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 3 tầng, kính vuông; Kích thước: 1200x500x750 mm; Trọng lượng: 95kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem