Tính năng và giá bán các loại Bể tách mỡ, bẫy mỡ

1.950.000 
Bảo hành: 12 tháng | Dung tích: 30 lít; Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 3 ngăn; Kích thước: 400x200x340 mm; Xem
1.900.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: 3 ngăn lọc dầu mỡ; Dung tích: 24 lít; Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 3 ngăn; Kích thước: 400x300x200mm ; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc ; Thiết kế: 3 ngăn; Kích thước: 630x480x425 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Dung tích: 140 lít; Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc dày 1 mm hoặc 1.2 mm; Thiết kế: 3 tầng; Kích thước: 680x580x425 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Dung tích: 150 lít; Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc dày 1-1.2 mm; Thiết kế: 3 ngăn; Kích thước: 680x580x455 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Dung tích: 170 lít; Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc dày 1-1.2 mm; Thiết kế: 3 ngăn; Kích thước: 730x580x475 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Dung tích: 190 lít; Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc dày 1 mm hoặc 1.2 mm; Thiết kế: 3 ngăn; Kích thước: 730x630x475 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Dung tích: 210 lít; Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc dày 1 mm hoặc 1.2 mm; Thiết kế: 3 ngăn; Kích thước: 780x660x475 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Dung tích: 220 lít; Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc dày 1 mm hoặc 1.2 mm; Thiết kế: 3 ngăn; Kích thước: 780x660x475 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Dung tích: 100 lít; Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc dày 1-1.2 mm; Thiết kế: 3 ngăn; Kích thước: 630x480x425 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Dung tích: 20 lít; Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 3 ngăn; Kích thước: 400 x 200 x 300 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Dung tích: 40 lít; Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc dày 1 mm hoặc 1.2 mm; Thiết kế: 3 ngăn; Kích thước: 430x380x325 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Dung tích: 110 lít; Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc dày 1 mm hoặc 1.2 mm; Thiết kế: 3 ngăn; Kích thước: 680x530x425 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Dung tích: 112 lít; Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 3 ngăn; Kích thước: 1000x400x280/300 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Dung tích: 130 lít; Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc dày 1 mm hoặc 1.2 mm; Thiết kế: 3 ngăn; Kích thước: 680x530x425 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Dung tích: 180 lít; Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 3 ngăn; Kích thước: 950x550x350mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Dung tích: 50 lít; Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc dày 1-1.2 mm; Thiết kế: 3 ngăn; Kích thước: 500 x 300 x 350 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Dung tích: 60 lít; Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc dày 1-1.2 mm; Thiết kế: 3 ngăn; Kích thước: 530 x 430 x 325 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Dung tích: 70 lít; Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 3 ngăn; Kích thước: 530x480x345 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Dung tích: 90 lít; Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 3 ngăn; Kích thước: 580x480x395mm; Xem