Tính năng và giá bán các loại Tủ đông mát kết hợp

27.980.000 

Tủ trưng bày thực phẩm trên mát dưới đông 1.6m Snow Village DC-1600H có thiết kế đẹp, công năng hữu ích giúp bảo quản trưng bày thực phẩm hiệu quả

Xem
30.460.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 850W; Dung tích: 1500 lít; Dải nhiệt độ: 2 °C ~ 8°C; -13 °C; Kích thước: 1820x750x1930 mm ; Xem
16.350.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 220W (2.6kw/24h); Dung tích: 400 lít; Dải nhiệt độ: +10℃~0℃/≤-15℃; Lốc máy: Donper ; Kiểu làm lạnh: Làm lạnh trực tiếp; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 610*700*1950 mm; Trọng lượng: 64 kg; Xem
22.486.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Tùy chỉnh chế độ hoặc chế độ mát 2 ngăn.; Công suất: 320W (3.9kw/24h); Dung tích: 800 lít; Dải nhiệt độ: +10℃~0℃/≤-15℃; Lốc máy: 2 Máy nén : Donper (làm lạnh riêng biệt) / R-290a; Kiểu làm lạnh: Làm lạnh trực tiếp; Thiết kế: Máy nén trên / chính giữa ngăn vách; Khung - vỏ: inox 201; Kích thước: 1200*700*1950 mm; Trọng lượng: 102 kg; Xem
25.380.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 450W; Dung tích: 1000 lít; Dải nhiệt độ: 2 °C ~ 8°C; -13 °C; Kích thước: 1220x750x1930 mm; Xem
29.450.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: 2 chế độ đông, mát; Công suất: 470W ; Dung tích: 1300 lít; Dải nhiệt độ: +10℃~0℃/≤-15℃; Lốc máy: Donper ; Kiểu làm lạnh: Làm lạnh trực tiếp; Thiết kế: 6 cánh inox; Kích thước: 1800x700x1950 mm; Trọng lượng: 102kg; Xem
26.684.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: 2 chế độ đông, mát; Công suất: 650W; Dung tích: 500 lít (Ngăn đông 250L; Ngăn mát 250L); Dải nhiệt độ: Mát: 0 ~ 10 độ C; Đông: -10 ~ -18 độ C; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Làm lạnh trực tiếp; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 640x795x1960mm; Trọng lượng: 110kg; Xem
56.076.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: 2 chế độ đông, mát. Công nghệ: Nhật Bản; Công suất: 478W; Dung tích: 540 lít (ngăn mát: 260L, ngăn đông: 280L); Dải nhiệt độ: ngăn mát -2℃ ~ +12℃, ngăn đông -23℃ ~ -7℃; Vật liệu: Inox; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 700 x 800 x (1900+100)mm; Trọng lượng: 121kg; Xem
26.680.000 
Bảo hành: 18 tháng | Tính năng: 2 chế độ đông mát; Công suất: 652W; Dung tích: 600L; Dải nhiệt độ: Ngăn đông: -18°C ~ 0°C; Ngăn mát: 0°C ~ 10°C; Lốc máy: Danfost/Embraco; Môi chất lạnh: R404A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox cao cấp; Thiết kế: 2 ngăn bảo quản với 2 chế độ đông mát riếng biệt; Kích thước: 730x800x2040 mm; Trọng lượng: 125kg; Xem
17.980.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: 2 chế độ đông, mát; Công suất: 220W; Dung tích: 400 lít; Dải nhiệt độ: +10~0°С/≤-15°C; Lốc máy: Donper ; Kiểu làm lạnh: Làm lạnh trực tiếp; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 610x700x1950mm; Trọng lượng: 70kg; Xem
32.960.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: 2 chế độ đông, mát; Công suất: 366W; Dung tích: Ngăn mát 242 lít, Ngăn đông 222 lít; Dải nhiệt độ: Ngăn mát: 1°C ~ 8°C, Ngăn đông -21°C ~ -12°C; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 640x850x1926 mm; Trọng lượng: 85 kg; Xem
45.830.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: 2 chế độ đông, mát. Công suất làm mát ngăn đông: 680W, ngăn mát: 522W. Công suất tiêu thụ điện ngăn mát 2.3-2.6kW/24h, ngăn đông 10-11kW/24h; Công suất: Ngăn mát: 352 - 389W, Ngăn đông: 567-627W; Dung tích: Mát 504L, Đông 473L; Dải nhiệt độ: Mát 1°C ~ 6°C, Đông -20°C ~ -14°C; Lốc máy: Môi chất lạnh ngăn mát: R134a, ngăn đông: R404a; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 4 cánh inox; Kích thước: 1300 x 770 x 2060 mm; Trọng lượng: 182 kg; Xem
33.780.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: 2 chế độ đông, mát; Công suất: 650W; Dung tích: 1040 lít (520L x 2 ngăn); Dải nhiệt độ: Ngăn mát: 0°C ~ 10°C; Ngăn đông: -18°C ~ -10°C ; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 4 cánh inox; Kích thước: 1240 x 795 x 1960mm; Trọng lượng: 130kg; Xem
70.420.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Công nghệ: Nhật Bản; Công suất: 704W; Dung tích: 908 lít (ngăn mát: 454L, ngăn đông: 454L); Dải nhiệt độ: ngăn mát -2°C~12°C, ngăn đông -23°C~7°C; Vật liệu: Inox cao cấp; Kích thước: 1200x800x2050mm; Trọng lượng: 125kg; Xem
73.910.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Công nghệ: Nhật Bản; Công suất: 672W; Dung tích: 1100 lít (ngăn mát: 550L, ngăn đông: 550L); Dải nhiệt độ: ngăn mát -2°C~12°C, ngăn đông -23°C~7°C; Vật liệu: Inox cao cấp; Thiết kế: 2 ngăn đông, 2 ngăn mát; Kích thước: 1400x800x2050mm; Trọng lượng: 187kg; Xem
41.160.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: 2 chế độ đông, mát; Công suất: 650W; Dung tích: 1040 lít (520L x 2); Dải nhiệt độ: Ngăn mát: 0 ~ 10 độ C, Ngăn đông: -10 ~ -18 độ C; Môi chất lạnh: R404A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 4 cánh inox; Kích thước: 1240 x 795 x 1960 mm; Trọng lượng: 130 kg; Xem
48.430.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: 2 chế độ đông, mát; Công suất: 732W; Dung tích: Mát 576 lít; Đông 576 lít; Dải nhiệt độ: Mát: 1oC ~ 8oC; Đông -21oC ~ -12oC; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 4 cánh inox; Kích thước: 1260x850x1926 mm; Trọng lượng: 152kg; Xem
85.531.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: 2 chế độ đông, mát. Công nghệ: Nhật Bản; Công suất: 752W; Dung tích: 1523 lít (ngăn mát: 1025L, ngăn đông: 498L); Dải nhiệt độ: ngăn mát -2°C~12°C, ngăn đông -23°C~7°C; Vật liệu: Inox cao cấp; Thiết kế: 6 cánh inox; Kích thước: 1800x800x2050mm; Trọng lượng: 220kg; Xem
48.650.000 
Bảo hành: 18 tháng | Tính năng: 2 chế độ đông mát; Công suất: 1439W; Dung tích: 1750L; Dải nhiệt độ: Ngăn đông: -18°C ~ 0°C; Ngăn mát: 0°C ~ 10°C; Lốc máy: Danfost/Embraco/kulthorn; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox cao cấp; Thiết kế: 1 ngăn đông, 1 ngăn mát; Kích thước: 1938x800x2070 mm; Trọng lượng: 266kg; Xem
11.480.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: 2 chế độ đông, mát; Dung tích: 365 lít; Dải nhiệt độ: Ngăn đông: -10 ° ~ -24 ° C, Ngăn mát 2 ° ~ 10 ° C; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Làm lạnh trực tiếp; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1481x792x905 mm; Trọng lượng: 59kg; Xem
35.760.000 
Bảo hành: 18 tháng | Tính năng: 2 chế độ đông, mát; Công suất: 1044W; Dung tích: 1100L; Dải nhiệt độ: Ngăn đông: -18°C ~ 0°C; Ngăn mát: 0°C ~ 10°C; Lốc máy: Danfost/Embraco/kulthorn; Môi chất lạnh: R404A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox cao cấp; Thiết kế: 2 ngăn đông, 2 ngăn mát; Kích thước: 1300x800x2025 mm; Trọng lượng: 178kg ; Xem
8.420.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: 2 chế độ đông, mát; Dung tích: 255 lít; Dải nhiệt độ: Ngăn đông: -10 ° ~ -18 ° C, Ngăn mát 2 ° ~ 10 ° C; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Làm lạnh trực tiếp; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1239x665x905 mm; Trọng lượng: 45kg; Xem
9.660.000 
Tủ 2 chế độ đông mát Sanden SDQ-0415 có kiểu dáng hiện đại, tích hợp 2 chế độ đông mát, dùng để lưu trữ và bảo quản đa dạng các loại thực phẩmXem
29.680.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: 2 chế độ đông, mát; Công suất: 303W ; Dung tích: 539 lít; Dải nhiệt độ: Ngăn mát : +10℃~+0℃ / Ngăn đông : ≤-12℃; Lốc máy: Donper ; Kiểu làm lạnh: Làm lạnh trực tiếp; Thiết kế: 2 cánh mở, 2 cánh trượt; Kích thước: 1262x800x1980mm; Trọng lượng: 1262x800x1980mm; Xem