Tính năng và giá bán các loại Tủ đựng chén bát inox

Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 2 tầng, 2 cửa lùa; Kích thước: 1200x400x700 mm; Xem
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 4 tầng; Kích thước: 1000x450x1500mm; Xem
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 4 cánh lưới; Kích thước: 1500x500x1900mm; Xem
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: tủ 2 ngăn, 2 kệ song trên; Kích thước: 1500x750x1550mm; Xem
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 2 tầng 2 cánh mở; Kích thước: 1200x400x700 mm; Xem