Danh mục và giá bán các loại Chụp hút mùi, ống hút khói bếp inox

(Liên hệ giá tốt)
Vật liệu: Inox dày 0.8mm; Kích thước: Chiều dài bếp x 1200 x 500 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Vật liệu: Inox dày 0.8mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Vật liệu: Inox dày 0.8mm; Kích thước: Thiết kế theo yêu cầu; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Kích thước: Theo yêu cầu hoặc đo đạc thực tế; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Phin lọc mỡ: Inox 304 dày 0.4 mm; Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Kích thước: (chiều dài theo bếp) x 2200 x 450 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Thiết kế: Tum hút có phin lọc mỡ và cốc hứng mỡ. Không bao gồm đường ống thoát khói và quạt hút; Kích thước: 3250x1000x500 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc, dày 0.8 mm; Thiết kế: Có phin lọc mỡ và hộp hứng mỡ; Kích thước: 1000x2000x500 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Kích thước: 200×120 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Vật liệu: 500x500x50mm; Kích thước: 500x500x50mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Kích thước: 3200x1000x500mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc dày 0.8mm; Kích thước: 3200x900x550mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem