Tính năng và giá bán các loại Bồn rửa inox treo tường

(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 1 hố chậu, 2 vòi rửa; Kích thước: 1000~3000x500x800/950 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 1 hộc chậu, 4 vòi nước; Kích thước: 2500x420x300 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 1 hộc chậu, 3 vòi rửa; Kích thước: 1800x420x300 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 1 hộc chậu, 5 vòi rửa; Kích thước: 2400x420x300 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 1 hộc rửa; Kích thước: 400x450x250/250 mm; Xem