Tính năng và giá bán các loại Máy thái thịt - Máy cắt thịt

4.290.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Độ dày lát thái 2.5mm, 3.5mm, hoặc 5mm (tùy chọn); Công suất: 850W; Năng suất: 150 kg/ giờ; Vật liệu: Inox; Kích thước: 300x340x300 mm; Trọng lượng: 20 kg; Xem
4.790.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Độ dày lát cắt 2.5 – 3.5 mm; Công suất: 850W; Năng suất: 150 kg/giờ; Kích thước: 300x340x300 mm; Trọng lượng: 20 kg; Xem
9.960.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Độ dày lát thái 1-12 mm; Công suất: 420W; Năng suất: 30-40 kg/ngày; Vật liệu: Hợp kim nhôm ; Kích thước: 530x460x460 mm; Trọng lượng: 24.5 kg; Xem
10.380.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Chiều dày lát thái 1mm ~ 10 mm; Công suất: 150 W; Kích thước: 480x420x400mm; Trọng lượng: 23kg; Xem
15.940.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Độ dày lát thái 1-15 mm; Công suất: 250W; Kích thước: 600x520x450 mm; Trọng lượng: 28 kg; Xem
33.690.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Độ dày lát thái từ 0.1mm; Công suất: 2.5kW; Năng suất: 120 kg/giờ; Vật liệu: Inox; Kích thước: 48 x 110 x 130 cm; Trọng lượng: 200 kg; Xem
45.480.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Độ dày lát thái 0.2 – 20 mm; Công suất: 3kW; Năng suất: 250-300 kg/giờ ; Vật liệu: Inox; Thiết kế: 4 cửa giá giữ thịt; Kích thước: 1100 x 750 x 1300 mm; Trọng lượng: 280 kg; Xem
22.860.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Độ dày lát thịt 1-12 mm; Công suất: 250W(cắt) – 300W (bàn đẩy); Năng suất: 50-80 kg/giờ; Kích thước: 530x380x740 mm; Trọng lượng: 47 kg; Xem
8.960.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 1100W; Năng suất: 450 kg/giờ; Vật liệu: inox ; Kích thước: 530x335x515 mm; Trọng lượng: 26 kg; Xem
27.300.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Độ dày lát cắt 1-13 mm; Công suất: 210W; Kích thước: 640x610x510 mm; Trọng lượng: 20.5 kg; Xem
20.180.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Độ dày lát cắt 1-12 mm; Công suất: 250W (cắt) – 300W (bàn đẩy); Năng suất: 50-80 kg/giờ; Kích thước: 600x620x710 mm; Trọng lượng: 47 kg; Xem
6.580.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Độ dày lát cắt 2.5 – 3.5 – 5 – 7 – 12 mm; Công suất: 1100W; Năng suất: 160 kg/giờ; Kích thước: 340 x 440 x 390 mm; Trọng lượng: 25 kg; Xem
9.990.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Độ dày lát cắt 2 – 2.5 – 3.5 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13 mm; Công suất: 2200W; Năng suất: 450 kg/giờ; Kích thước: 360x450x820 mm ; Trọng lượng: 55 kg; Xem
7.680.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Lưỡi dao 2 – 2.5 – 3.5 – 5 – 7 – 10 – 12 mm; Công suất: 750W; Năng suất: 150 kg/giờ; Kích thước: 450x320x430mm; Trọng lượng: 26 kg; Xem
6.970.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Độ dày lát thịt 1-10 mm; Công suất: 320W; Năng suất: 20 kg/ngày; Kích thước: 415x265x350 mm; Trọng lượng: 16 kg; Xem
16.900.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Độ dày lát thái tối đa 13mm ; Công suất: 132W ; Kích thước: 555 x 460 x 460 mm ; Trọng lượng: 15.5 Kg; Xem