5.830.000 
Đặc tính: Hệ thống đánh lửa magneto; Vật liệu: Inox 201; Kích thước: 800x800x350/150 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
6.330.000 
Vật liệu: Inox 201; Thiết kế: 4 họng đốt; Kích thước: 800x800/150mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
2.560.000 
Công suất: 2.5 kW x 2; Dung tích: 12 lít/2 ngăn; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Thiết kế: 2 khoang chiên; Kích thước: 555 x 440 x 280 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
2.400.000 
Đặc tính: Công nghệ chiên nhúng; Công suất: 2.5 kW x 2; Dung tích: 12 lít/1 ngăn; Kích thước: 540 x 440 x 280 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
2.060.000 
Đặc tính: Công nghệ chiên nhúng; Công suất: 3.2kW; Dung tích: 12 lít; Dải nhiệt độ: 60-300°C; Thiết kế: 1 ngăn; Kích thước: 635x340x290 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
7.200.000 
Đặc tính: Công nghệ chiên nhúng; Công suất: 5kW; Dung tích: 28 lít; Dải nhiệt độ: 50-300°C; Kích thước: 59.5 x 56 x 37cm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
4.780.000 
Đặc tính: Công nghệ chiên nhúng; Công suất: 4kW; Dung tích: 10-23 lít; Dải nhiệt độ: 50-300°C; Thiết kế: 1 ngăn; Kích thước: 590x330x380mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
7.180.000 
Đặc tính: Công nghệ chiên nhúng; Công suất: 4.8kW; Dải nhiệt độ: 50-200°C; Thiết kế: 1 ngăn; Kích thước: 590x520x340 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
17.980.000 
Đặc tính: Công nghệ chiên nhúng; Công suất: 12kW; Dải nhiệt độ: 50-300°C; Kích thước: 930x590x870 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
17.890.000 
Đặc tính: Công nghệ chiên nhúng; Công suất: 6kW; Dung tích: 30 lít; Vật liệu: Inox 304; Kích thước: 450x600x950 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
1.490.000 
Đặc tính: Công nghệ chiên nhúng; Công suất: 2.5kW; Dung tích: 6 lít; Thiết kế: 1 ngăn; Kích thước: 43.5x28.5x27.5 cm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
3.850.000 
Đặc tính: Công nghệ chiên nhúng; Dung tích: 6 lít x 2; Kích thước: 50x56x40cm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
9.760.000 
Đặc tính: Công nghệ chiên nhúng; Dung tích: 15 lít; Dải nhiệt độ: 160-230ºC; Vật liệu: Inox 304; Thiết kế: 1 ngăn; Kích thước: 40.5 x 50.5 x 43.5 cm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
2.700.000 
Đặc tính: Công nghệ chiên nhúng; Kích thước: 50x30x40cm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
5.800.000 
Dải nhiệt độ: 50-300°C; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Thiết kế: 2 họng đốt; Kích thước: 550x460x380 mm; Trọng lượng: 27 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
23.650.000 
Công suất: 12kW; Dung tích: 100 lít; Dải nhiệt độ: 50°C ~ 300°C; Kích thước: 1125x665x845 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
25.290.000 
Đặc tính: Công nghệ chiên tách dầu; Dung tích: 100 lít; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 300°C; Kích thước: 1125 x 665 x 845 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
12.680.000 
Đặc tính: Công nghệ chiên tách dầu; Công suất: 5kW; Dung tích: 17 lít; Dải nhiệt độ: 50°C ~ 250°C; Kích thước: 50.5 x 51 x 57.5 cm; Xem
7.500.000 
Đặc tính: Công nghệ chiên tách dầu; Công suất: 4kW; Dung tích: 18 lít; Dải nhiệt độ: 50°C ~ 300°C; Kích thước: 620x395x530 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
12.460.000 
Đặc tính: Công nghệ chiên tách dầu; Công suất: 6kW; Dung tích: 18 lít; Kích thước: 45 x 59.5 x 101.5 cm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
13.560.000 
Đặc tính: Công nghệ chiên tách dầu; Dải nhiệt độ: 160°C ~ 220°C; Kích thước: 450 x 595 x 1015 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
8.500.000 
Đặc tính: Công nghệ chiên tách dầu; Công suất: 4.5kW; Dung tích: 20 lít; Kích thước: 640x595x565 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
12.180.000
Đặc tính: Công nghệ chiên tách dầu; Công suất: 7.5 kW; Dung tích: 35 lít; Kích thước: 850x500x800 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
12.450.000 
Đặc tính: Công nghệ chiên tách dầu; Dung tích: 35 lít; Kích thước: 85×50.5×82.2cm; Bảo hành: 12 tháng; Xem