Tính năng và giá bán các loại Bàn đông

37.316.000 
Bảo hành: 12 tháng | Dung tích: 148 lit; Dải nhiệt độ: -23ºC đến -7ºC; Thiết kế: 1 cánh inox; Kích thước: 700x750x850 mm; Trọng lượng: 68 kg; Xem
24.980.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 300W; Dung tích: 271 lít; Dải nhiệt độ: -13°C ~ -21°C; Thiết kế: 1 cánh inox; Kích thước: 900x700x800mm; Trọng lượng: 72 kg; Xem
16.180.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 300W; Dung tích: 271 lít; Dải nhiệt độ: -13°C ~ -21°C; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1200 x 700 x 800 mm; Xem
21.680.000 
Bảo hành: 18 tháng | Công suất: 430W; Dung tích: 210L; Dải nhiệt độ: -18°C ~ 0°C; Lốc máy: Danfost/Embraco; Môi chất lạnh: R404A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Thiết kế: 2 cánh; Kích thước: 1200x600x850 mm; Trọng lượng: 86kg; Xem
21.890.000 
Bảo hành: 18 tháng | Công suất: 430W; Dung tích: 280L; Dải nhiệt độ: -18°C ~ 0°C; Lốc máy: Danfost/Embraco; Môi chất lạnh: R404A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Thiết kế: 2 cánh; Kích thước: 1200x750x850 mm; Trọng lượng: 100kg; Xem
28.990.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 366W; Dung tích: 311 lít; Dải nhiệt độ: -21°C ~ -12°C; Môi chất lạnh: R404A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1200 x 700 (600) x 850 mm; Trọng lượng: 84 kg; Xem
26.100.000 
Bảo hành: 18 tháng | Công suất: 430W; Dung tích: 260L; Dải nhiệt độ: -18°C ~ 0°C; Lốc máy: Danfost/Embraco; Môi chất lạnh: R404A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Thiết kế: 2 cánh; Kích thước: 1500x600x850 mm; Trọng lượng: 105kg; Xem
23.960.000 
Bảo hành: 18 tháng | Công suất: 430W; Dung tích: 350L; Dải nhiệt độ: -18°C ~ 0°C; Lốc máy: Danfost/Embraco; Môi chất lạnh: R404A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Thiết kế: 2 cánh; Kích thước: 1500x750x850 mm; Trọng lượng: 120kg; Xem
21.980.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 600W ; Dung tích: 230 lít; Dải nhiệt độ: ≤-18℃; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1500x600x800mm; Trọng lượng: 60kg; Xem
23.890.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 600W ; Dung tích: 345 lít; Dải nhiệt độ: ≤-18℃; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1800x600x800 mm; Trọng lượng: 80kg; Xem
18.995.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 300W; Dung tích: 382 lít; Dải nhiệt độ: -21°C ~ -13°C; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1500 x 700 x 800 mm; Xem
31.657.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 342W/ giờ; Dung tích: 231 lit; Dải nhiệt độ: -23ºC đến -7ºC; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1200x600x850 mm; Trọng lượng: 72 kg; Xem
32.090.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 363W/ giờ; Dung tích: 307 lit; Dải nhiệt độ: -23ºC đến -7ºC; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1200x750x850 mm; Trọng lượng: 79 kg; Xem
36.240.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 363W/ giờ; Dung tích: 307 lit; Dải nhiệt độ: -23ºC đến -7ºC; Khung - vỏ: Kích thước lòng tủ: Kích thước lòng tủ : 840x586x599 mmmm; Kích thước: 1200x750x850 mm; Trọng lượng: 79 kg; Xem
33.982.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 349W/ giờ; Dung tích: 318 lit; Dải nhiệt độ: -23ºC đến -7ºC; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1500x600x850 mm; Trọng lượng: 81 kg; Xem
39.210.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 349W/ giờ; Dung tích: 318 lit; Dải nhiệt độ: -23ºC đến -7ºC; Kích thước: 1500x600x850 mm; Trọng lượng: 88 kg; Xem
36.750.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 333W/ giờ; Dung tích: 307 lit; Dải nhiệt độ: -23ºC đến -7ºC; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1500x750x850 mm; Trọng lượng: 89 kg; Xem
42.193.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 428W/ giờ; Dung tích: 420 lit; Dải nhiệt độ: -6ºC đến 12ºC; Kích thước: 1500x750x850 mm; Trọng lượng: 89 kg; Xem
59.413.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Loại khay : GN 1/1; Dải nhiệt độ: -23ºC đến -7ºC; Kích thước: 1800X600X850 mm; Xem
58.364.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Loại khay : GN 1/1; Dải nhiệt độ: -23ºC đến -7ºC; Kích thước: 1800X750X850 mm; Xem