Tính năng và giá bán các loại Quầy - xe bán hàng lưu động

(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Độ dày: 0.8 - 1.0 mm; Mặt bàn dày: 1.0 mm; Quây xung quanh dày 0.8 mm; Có ngăn kéo dày 0.8 mm; Có giá dưới dày 0.8 mm; Các giằng phụ khác dày 0.8 mm; Chân ống Ø51x0.8 mm, có tăng chỉnh; Có cửa mở; Vật liệu: inox 201 hoặc 304; Kích thước: 705x750x850 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox 304; Thiết kế: Có bàn gấp phụ, tủ đồ, khung treo biển quảng cáo; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc dày 0.8~1mm; Thiết kế: 1 ngăn kéo, tủ để đồ; Kích thước: 1220 x 760 x 840 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc dày 0.8~1mm; Kích thước: 1220 x 710 x 840 (H) mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Xem