Tính năng và giá bán các loại Bếp từ công nghiệp | Bếp điện từ công nghiệp

16.800.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 3.5Kw; Thiết kế: 4 bếp nấu; Kích thước: 800x900x800/250mm; Xem
26.890.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 3.5kWx4; Thiết kế: 4 bếp nấu (ĐK 300×300 mm); Kích thước: 800 x 870 x 800/920mm; Xem
5.500.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 3,5kW; Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Kích thước: 400x465x120mm ; Trọng lượng: 6kg; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 3.5kW x 6; Vật liệu: Inox 304; Kích thước: 1200 x 900 x 850/120mm; Xem
31.790.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 15kW; Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Kích thước: 1800x1000x800/400 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 5kW x 2; Vật liệu: Inox 304; Kích thước: 900 x 500 x 850/120mm ; Xem
18.860.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 12kW; Kích thước: 805x950x1130mm ; Xem
33.580.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 15kW; Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Kích thước: 650 x 750 x 700 + 300mm (RxDxC+thành); Xem
14.650.000 
Bảo hành: 12 tháng | Kích thước: 700x800x570mm; Xem
5.260.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 3,5kW; Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Kích thước: 425*430*180mm; Xem
7.500.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 3,5kW; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Kích thước: 470x400x190mm; Xem
5.260.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 3,5kW; Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Kích thước: 520x405x190mm; Xem
32.860.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 30kW; Kích thước: 1300x1350x800/400mm; Xem
7.890.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 5kW; Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Kích thước: 420 x 480 x 200mm (RxDx C); Xem
8.360.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 5kW; Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Kích thước: 400 x 700 x 340 mm; Xem
7.890.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 5kW; Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Kích thước: 430x700x260mm; Xem
22.680.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 8kW; Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Kích thước: 650x750x(800+300)mm; Xem
17.860.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 8kW; Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Kích thước: 805x950x1130mm; Xem
17.960.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 15kW; Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Kích thước: 800x900x(800+400)mm; Xem
18.650.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 15kW; Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Kích thước: 1100x1000x800/1200mm; Xem