Tính năng và giá bán các loại Bàn mát

19.680.000 
Bảo hành: 18 tháng | Công suất: 416W; Dung tích: 210L; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Lốc máy: Danfoss/Embraco; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Thiết kế: 2 cánh; Kích thước: 1200x600x850 mm; Trọng lượng: 86kg; Xem
19.960.000 
Bảo hành: 18 tháng | Tính năng: Công nghệ làm lạnh Nhật Bản vượt trội; Công suất: 416W; Dung tích: 280 lít; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Lốc máy: Danfost/Embraco/Kulthorn; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox; Thiết kế: 2 ngăn mát bảo quản; Kích thước: 1200x750x850 mm; Trọng lượng: 100kg; Xem
22.380.000 
Bảo hành: 18 tháng | Công suất: 416W; Dung tích: 260L; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Lốc máy: Danfoss/Embraco; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Thiết kế: 2 cánh; Kích thước: 1500x600x850 mm; Trọng lượng: 105kg; Xem
24.260.000 
Bảo hành: 18 tháng | Công suất: 416W; Dung tích: 350L; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Lốc máy: Danfost/Embraco; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Thiết kế: 2 cánh; Kích thước: 1500x750x850 mm; Trọng lượng: 120kg; Xem
21.680.000 
Bảo hành: 18 tháng | Công suất: 451W; Dung tích: 210L; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Lốc máy: Danfost/Embraco; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Thiết kế: 2 cánh; Kích thước: 1200x600x850 mm; Trọng lượng: 90kg; Xem
21.960.000 
Bảo hành: 18 tháng | Công suất: 451W; Dung tích: 280L; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Lốc máy: Danfost/Embraco; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Thiết kế: 2 cánh ; Kích thước: 1200x750x850 mm; Trọng lượng: 105kg; Xem
23.750.000 
Bảo hành: 18 tháng | Công suất: 447W; Dung tích: 260L; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Lốc máy: Danfost/Embraco; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Thiết kế: 2 cánh; Kích thước: 1500x600x850 mm; Trọng lượng: 112kg; Xem
23.960.000 
Bảo hành: 18 tháng | Công suất: 447W; Dung tích: 350L; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Lốc máy: Danfost/Embraco; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Thiết kế: 2 cánh; Kích thước: 1500x750x850 mm; Trọng lượng: 127kg; Xem
24.560.000 
Công suất: 526W; Dung tích: 340L; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Lốc máy: Danfost/Embraco; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Thiết kế: 3 cánh; Kích thước: 1800x600x850 mm; Trọng lượng: 125kg; Xem
24.860.000 
Bảo hành: 18 tháng | Công suất: 526W; Dung tích: 460L; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Lốc máy: Danfost/Embraco; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Thiết kế: 3 cánh; Kích thước: 1800x750x850 mm; Trọng lượng: 140kg; Xem
27.680.000 
Bảo hành: 18 tháng | Công suất: 486W; Dung tích: 340L; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Lốc máy: Danfost/Embraco; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Thiết kế: 3 cánh kính; Kích thước: 1800x600x850 mm; Trọng lượng: 135kg; Xem
27.960.000 
Bảo hành: 18 tháng | Công suất: 576W; Dung tích: 460L; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Lốc máy: Danfost/Embraco; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Thiết kế: 3 ngăn bảo quản mát; Kích thước: 1800x750x850 mm; Trọng lượng: 150kg; Xem
30.560.000 
Bảo hành: 18 tháng | Công suất: 526W; Dung tích: 450L; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Lốc máy: Danfost/Embraco; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Thiết kế: 4 cánh; Kích thước: 2250x6000x850 mm; Trọng lượng: 155kg; Xem
30.890.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 642W; Dung tích: 610L; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Lốc máy: Danfost/Embraco; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox chịu nhiệt tốt; Thiết kế: 4 ngăn mát; Kích thước: 2250x750x850 mm; Trọng lượng: 175kg; Xem
32.250.000 
Bảo hành: 18 tháng | Công suất: 626W; Dung tích: 450L; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Lốc máy: Danfost/Embraco; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Thiết kế: 4 cánh; Kích thước: 2250x600x850 mm; Trọng lượng: 175kg; Xem
32.380.000 
Bảo hành: 18 tháng | Công suất: 707W; Dung tích: 610L; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Lốc máy: Danfost/Embraco; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Thiết kế: 4 cánh kính; Kích thước: 2250x750x850 mm; Trọng lượng: 195kg; Xem
32.203.000 
Bảo hành: 12 tháng | Dung tích: 148 lit; Dải nhiệt độ: -6ºC đến 12ºC; Thiết kế: 1 cánh inox; Kích thước: 700x750x850 mm; Trọng lượng: 62 kg; Xem
20.960.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 290W; Dung tích: 140 lít; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 8°C; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 1 cánh inox; Kích thước: 900x600x840 mm; Xem
29.677.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 220W/ giờ; Dung tích: 199 lit; Dải nhiệt độ: -6ºC đến 12ºC; Thiết kế: 1 cánh inox; Kích thước: 900x750x850 mm; Trọng lượng: 67 kg; Xem
21.980.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 314W; Dung tích: 198 lít; Dải nhiệt độ: 1°C ~ 8°C; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 1 cánh inox; Kích thước: 900 x 700 x 800 mm; Trọng lượng: 72 kg; Xem
31.460.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 314W; Dung tích: 121 lít; Dải nhiệt độ: 1°C ~ 8°C; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 1 cánh kính; Kích thước: 900x700x800 mm; Trọng lượng: 80kg; Xem
37.315.000 
Bảo hành: 12 tháng | Dung tích: 151 L; Dải nhiệt độ: -2 độ C đến 12 độ C; Thiết kế: 1 cánh kính; Kích thước: 700(W) x 750(D) x (700 + 150)(H) mm; Trọng lượng: 62Kg; Xem
56.046.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Loại khay : GN 1/1; Dung tích: 305 lít; Dải nhiệt độ: -2ºC đến 12ºC; Thiết kế: 1 cửa 2 ngăn inox; Kích thước: 1300X700X850 mm; Xem
76.502.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Loại khay : GN 1/1; Dung tích: 461 lít; Dải nhiệt độ: -2ºC đến 12ºC; Thiết kế: 1 cánh 4 hộc; Kích thước: 1765x700x850mm; Xem
Tìm hiểu về Bàn mát

Trong ngành công nghiệp ăn uống hiện nay, bảo quản và dự trữ thực phẩm là việc vô cùng quan trọng. Để đáp ứng nhu cầu này, những thiết bị giữ lạnh hiện đại được ra đời và sử dụng rộng rãi. Trong số đó, bàn mát công nghiệp là một thiết bị rất hữu dụng cho các đơn vị kinh doanh ẩm thực, dịch vụ ăn uống hiện nay. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về sản phẩm tuyệt vời này, chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết và rõ ràng nhất về ưu nhược điểm, công năng sử dụng cũng như những loại bàn mát được ưa chuộng nhất hiện nay!

Bàn mát là gì?

Bàn mát hay còn được gọi là bàn lạnh được sử dụng để bảo quản, trưng bày các loại đồ uống, rau củ, bánh trái... ở nhiệt độ thấp trong khoảng 0-10 độ C. Người dùng có thể vừa sử dụng ngăn lưu trữ để bảo quản thực phẩm vừa dùng mặt bàn để sơ chế, chế biến món ăn hay pha chế  đồ uống. Nhờ sự tiện dụng và đa năng này, thiết bị ngày càng được sử dụng rộng rãi trong các quán bar, nhà hàng, khách sạn, hay thậm chí là những bếp ăn công nghiệp phục vụ hàng ngàn suất ăn mỗi ngày.

Hòa với nhịp chảy công nghiệp, tủ lạnh bàn mát inox công nghiệp cũng không ngừng được cải tiến và phát triển cả về thiết kế và tính năng sử dụng. Thiết bị đã và đang trở thành trợ thủ đắc lực của các đầu bếp, giúp họ chế biến thực phẩm nhanh gọn và đảm bảo an toàn vệ sinh hơn.

Ưu nhược điểm của bàn mát 2 cánh

Bàn mát 2 cánh là thiết bị đa năng với nhiều ưu điểm nổi bật, đem tới cho các mô hình kinh doanh nhiều lợi ích to lớn. Tuy nhiên, thiết bị nào cũng có những ưu nhược điểm nhất định, và thiết bị này cũng không phải ngoại lệ. Cùng tìm hiểu chi tiết về thiết bị ngay sau đây:

Ưu điểm của bàn mát quầy bar

 • Thiết bị có thiết kế đơn giản nhưng hoạt động mạnh mẽ, sở hữu công nghệ làm lạnh tiên tiến và hiện đại giúp thực phẩm giữ nguyên được độ tươi ngon, giá trị dinh dưỡng và hương vị trong vài ngày

 • Kích thước bàn nhỏ gọn nên thích hợp với nhiều không gian đặt để khác nhau. Người dùng có thể lắp đặt bàn mát 2 cánh ở nơi cửa hàng, quầy bar hay trong các khu bếp đều tiện lợi và hợp lý.

 • Bên trong và ngoài thiết bị đều được làm từ inox 304 cao cấp chống gỉ với độ chống chịu ăn mòn cao, mang lại tuổi thọ và vẻ đẹp sáng bóng lâu dài. 

 • Thiết kế hiện đại, mẫu mã đa dạng tạo nên tính thẩm mỹ cao, làm tăng vẻ chuyên nghiệp cho cơ sở kinh doanh ăn uống.

 • Chính vì không thấm nước, vệ sinh dễ dàng nên bàn mát 2 cánh, 3 cánh thích hợp cho các khu bếp, khu sơ chế, khu pha chế....

 • Bên trong ngăn trưng bày và bảo quản được trang bị hệ thống làm lạnh tiên tiến kết hợp hệ nan giá thông minh bằng inox cho người dùng dễ dàng phân loại, sắp xếp và kiểm soát chất lượng của các loại thực phẩm, đồ uống.

 • Chiều cao của tủ linh hoạt, phù hợp với mọi người dùng.

 • Bàn mát 2 cánh Berjaya có bề mặt trơn láng, dễ dàng lau chùi, làm sạch. Gầm bàn được thiết kế cao giúp dễ dàng vệ sinh, quét dọn.

Nhược điểm của tủ mát bàn chặt

Bên cạnh những ưu điểm kể trên, bàn lạnh inox công nghiệp vẫn có một số nhược điểm như:

 • Bộ phận cấu tạo của thiết bị tương đối phức tạp, vì vậy khi gặp tình trạng hư hỏng thì mất nhiều thời gian để tháo lắp và sửa chữa

 • Khả năng phân tán hơi lạnh vẫn còn thấp hơn so với những thiết bị tủ đông, tủ mát chuyên dụng.

Tham khảo các loại tủ mát công nghiệp giúp bảo quản thực phẩm tốt nhất cho nhà hàng khách sạn 

Công năng sử dụng của bàn mát công nghiệp

Bàn lạnh là thiết bị không thể thiếu trong các bếp ăn công nghiệp, nhà hàng, quầy bar,... bởi nó sở hữu công năng hữu dụng và mang đến những lợi ích to lớn. 
 • Công dụng đầu tiên phải nhắc đến của thiết bị chính là bảo quản và dự trữ các loại thực phẩm, đồ uống. Thiết bị khi hoạt động sẽ cung cấp hơi lạnh tới toàn bộ không gian lưu trữ để giữ cho thực phẩm tươi ngon lâu dài, không bị hư hỏng.

 • Với chức năng làm lạnh bằng quạt hoặc trực tiếp cho hiệu quả bảo quản các loại cá, thịt, hải sản, rau củ quả, các loại nước uống, bánh ngọt,.... tốt hơn. 

 • Ngoài ra, sản phẩm còn có hệ thống cách nhiệt có tác dụng ngăn chặn hơi lạnh ra ngoài hoặc không khí từ ngoài vào trong gây hỏng thiết bị.

 • Người dùng có thể sử dụng bàn mát 2 cánh Berjaya như một chiếc bàn chặt để sơ chế, chế biến các món ăn ngay trên bề mặt thiết bị rất tiện ích. Đây là công dụng riêng biệt của các loại quầy bàn lạnh mà những thiết bị bảo quản khác không có được.

 • Bàn lạnh còn được dùng để làm bàn pha chế đồ uống đặt ở quầy bar, quán cafe- không gian cho nhân viên pha chế thể hiện tài năng, nghệ thuật và sự sáng tạo của mình để chinh phục khác hàng. 

 • Ngoài ra, dòng tủ lạnh bàn mát Berjaya cánh kính còn đóng vai trò như một quầy trưng bày thực phẩm, làm tăng tính thẩm mỹ và sự chuyên nghiệp cho các quầy bar, nhà hàng.

 Xem ngay các mẫu bàn đông mát được ưa chuộng nhất hiện nay 

Bàn mát có những loại nào?

Bàn lạnh được phân loại dựa theo nhiều tiêu chí khác nhau như xuất xứ, thương hiệu, dung tích hoạt động,... Có thể kể đến một số thương hiệu nổi tiếng như bàn mát Berjaya, Hoshizaki, Unique Daesung, Turbo Air...Nhưng cách phân biệt đơn giản và phân loại rõ ràng nhất là dựa vào thiết kế của sản phẩm.

Bàn mát 3 cánh kính

Dòng bàn lạnh này rất phù hợp cho các mô hình kinh doanh ăn uống có nhu cầu bảo quản, sơ chế và trưng bày một lượng lớn thực phẩm, đồ uống, nguyên liệu pha chế. Với 3 ngăn tủ rộng rãi riêng biệt, bàn mát 3 cánh kính giúp bảo quản số lượng lớn các loại thực phẩm trong điều kiện lạnh lý tưởng để luôn giữ được độ tươi ngon, hấp dẫn. Thiết kế cánh kính trong suốt cùng hệ thống chiếu sáng bằng đèn LED giúp tối ưu việc trưng bày thực phẩm, đồng thời làm tăng tính chuyên nghiệp và sang trọng cho không gian kinh doanh. 

Bàn mát 3 cánh Berjaya có kích thước phổ biến là 1m8 hoặc 2m1 với diện tích mặt bàn rộng, thích hợp cho các nhà hàng, khách sạn, quán bar lớn. Chất liệu inox bền bỉ, chịu lực tốt đem lại tuổi thọ lâu dài và sự hỗ trợ tối đa cho người sử dụng. 

Bàn mát 2 cánh kính

Loại bàn mát inox công nghiệp này có ưu điểm là thiết kế nhỏ gọn, khoa học với 2 kích thước phổ biến là 1m2 và 1m5, phù hợp với hầu hết mọi không gian quán bar, nhà hàng, khách sạn. Thiết bị có 2 ngăn mát riêng biệt để bảo quản thực phẩm với khả năng lưu trữ lớn và thiết kế cánh kính trong suốt đem lại hiệu quả trưng bày sản phẩm cao. 
Mặt bàn được thiết kế dạng phẳng với khả năng chịu lực tốt, có thể dùng để chế biến nhiều loại thực phẩm hay pha chế đồ uống mà không lo bị biến dạng. Do đó, thiết bị đa năng này hoàn toàn có thể thay thế cho tủ mát và bàn chế biến, giúp tiết kiệm chi phí trang thiết bị cho cơ sở kinh doanh.

Bàn mát inox

Loại bàn lạnh cánh inox thích hợp để sử dụng trong các bếp nhà hàng, bếp ăn công nghiệp không yêu cầu trưng bày thực phẩm, đồ uống. Công dụng bảo quản kết hợp với chế biến thức ăn trực tiếp trên mặt bàn giúp tiết kiệm tối đa thời gian công sức cho các đầu bếp, đồng thời mang lại sự chuyên nghiệp và hiện đại cho bếp kinh doanh.

Công nghệ làm lạnh hiện đại cùng lớp vỏ bảo ôn dày giúp làm lạnh nhanh, giữ nhiệt tốt, hạn chế tối đa thất thoát nhiệt ra ngoài môi trường. Nhờ đó, thiết bị giúp giữ lạnh thực phẩm, đồ uống hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo tiết kiệm chi phí điện năng cho doanh nghiệp. 

>>>>> Các nhà hàng, khách sạn, quán bar,... cần những loại thiết bị lạnh nào?

Giới thiệu thương hiệu bàn mát quầy bar nổi tiếng

Trên thị trường hiện nay có nhiều thương hiệu cung cấp bàn mát công nghiệp với mẫu mã thiết kế đa dạng. Dưới đây là 2 thương hiệu hàng đầu hiện nay, cung cấp sản phẩm chất lượng tốt nhất với nhiều tính năng hiện đại:  

Bàn mát Berjaya

Berjaya là thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực thiết bị bếp, thiết bị lạnh công nghiệp đến từ Malaysia. Với hơn 40 năm hoạt động trên thị trường, các sản phẩm do Berjaya sản xuất đã đạt được nhiều chứng chỉ chất lượng quốc tế và được tin dùng tại nhiều quốc gia trên thế giới. 
Bàn mát quầy bar nói riêng và thiết bị lạnh nói chung của thương hiệu này rất được ưa chuộng bởi hiệu suất sử dụng cao cùng nhiều ưu điểm nổi bật khác. Tại Việt Nam, các loại bàn mát Berjaya ngày càng được sử dụng phổ biến tại nhiều mô hình kinh doanh ẩm thực lớn nhỏ, từ các quán ăn, nhà hàng, khách sạn cho đến các bếp công nghiệp phục vụ hàng ngàn suất ăn mỗi ngày.

Bàn mát Berjaya 1m2

Ưu điểm của dòng thiết bị này là có thiết kế nhỏ gọn, đẹp mắt, phù hợp với mọi không gian bếp dù hạn chế về mặt diện tích. Tuy có kiểu dáng gọn gàng nhưng dung tích ngăn chứa lên tới 278 lít cho phép bảo quản khối lượng lớn các loại thực phẩm, đồ uống cùng một lúc.

Không gian bên trong bàn mát 2 cánh Berjaya được thiết kế khoa học với các tầng riêng biệt giúp tối ưu khả năng lưu trữ thực phẩm. Hệ thống làm lạnh bằng quạt gió đảm bảo hơi lạnh được lan tỏa tới từng ngóc ngách của tủ, đem lại môi trường bảo quản thực phẩm lý tưởng chỉ từ 1 đến 6 độ C. Tủ lạnh bàn mát Berjaya 1m2 còn có tính năng tự động rã đông bằng khí gas nóng hạn chế tối đa tình trạng đóng tuyết, đồng thời giúp thiết bị vận hành êm ái và bền bỉ hơn. 

Bàn mát Berjaya 1m5

Được thiết kế theo phong cách châu Âu, dòng bàn lạnh này đem tới cho không gian giá trị thẩm mỹ cao cùng chất lượng vượt trội đạt chuẩn quốc tế. Với mức dung tích lên tới 378 lít, thiết bị có thể bảo quản một khối lượng lớn thực phẩm, đồ uống, nhưng vẫn đảm bảo kiểu dáng nhỏ gọn, khoa học, không chiếm quá nhiều diện tích. Nhờ đó, loại bàn mát 2 cánh kính Berjaya này có thể lắp đặt tại hầu hết mọi quán bar, nhà hàng để phục vụ nhu cầu bảo quản, trưng bày sản phẩm.

Công nghệ làm lạnh bằng hiện đại với hệ thống quạt đối lưu giúp hơi lạnh được lưu thông khắp ngăn lưu trữ, đảm bảo thực phẩm luôn được bảo quản trong điều kiện tối ưu nhất. Ngoài ra, thiết kế vỏ bàn mát Berjaya bằng inox giữ nhiệt tốt cùng gioăng cao su cách nhiệt hạn chế tối đa thất thoát hơi lạnh ra môi trường bên ngoài, giúp tiết kiệm điện năng hiệu quả. Màn hình hiển thị đèn LED thông minh cho phép kiểm soát nhiệt độ dễ dàng theo từng nhu cầu sử dụng.

Bàn mát Berjaya 1m8

Đây là loại bàn có kích thước và dung tích lớn nhất trong các loại bàn mát 2 cánh kính Berjaya. Dung tích ngăn chứa lên tới 500 lít cho phép bảo quản thực phẩm với số lượng cực lớn nhưng vẫn đảm bảo khả năng làm lạnh nhanh và ổn định nhờ ứng dụng công nghệ làm lạnh tiên tiến.

Hệ thống khung vỏ bằng inox cao cấp sáng bóng đem lại sự bền bỉ và tuổi thọ lâu dài cho thiết bị, đồng thời làm tăng tính thẩm mỹ và sự đẳng cấp, thời thượng cho không gian lắp đặt. Bàn mát Berjaya 1m8 còn chiết kế mặt bàn phẳng chịu lực tốt với độ dày lên tới 50mm, có thể sử dụng như một bàn chế biến thực phẩm hay pha chế đồ uống, hay bàn mát salad để trưng bày các món ăn, salad cho nhà hàng ăn uống,...

>>>>> Xem thêm các mẫu Bàn Pizza- Bàn Salad  thiết kế chuyên nghiệp cho các nhà hàng ăn uống 

Bàn mát Hoshizaki

Hoshizaki là thương hiệu chuyên về sản xuất các thiết bị lạnh công nghiệp đến từ Nhật Bản. Bàn mát 3 cánh, 2 cánh Hoshizaki nổi tiếng về độ bền, các tính năng hiện đại cũng như sự kỹ lưỡng, chỉn chu trong từng chi tiết thiết kế. Nhờ đó, các loại tủ mát bàn chặt inox của thương hiệu này rất được ưa chuộng sử dụng trong các quán bar, nhà hàng, khách sạn từ bình dân tới cao cấp.

Nhắc tới bàn lạnh của thương hiệu Hoshizaki phải nhắc đến 2 dòng bán chạy nhất là dòng bàn mát 2 cánh hay 3 cánh lắp ráp tại Ấn Độ với các model RTW-120LS4,RTW-150LS4,RTW-156LS4,... và dòng bàn lắp ráp tại Trung Quốc model RT-128MA-S, RT-158MA-S, RT-188MA-S,...

Các thiết bị này đều được cấu tạo từ inox 304 cao cấp với độ bền bỉ vượt trội, khả năng chịu lực tốt và vẻ đẹp sáng bóng thách thức thời gian. Công nghệ làm lạnh tiên tiến với block làm lạnh công suất cao từ những nhãn hiệu hàng đầu thế giới như Danfoss, Empraco, Emerson Copeland,... giúp bảo quản thực phẩm hiệu quả trong khi vẫn tiết kiệm điện năng tối ưu. 

Các sản phẩm của thương hiệu Hoshizaki đều đạt các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế nên khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng.   

Bàn mát Kenshin

Bàn mát Kenshin được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Nhật Bản tiên tiến với tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt, đảm bảo thiết kế đẹp, tính năng hiện đại cùng hiệu suất hoạt động cao. Với đa dạng kích thước, dung tích, cũng như mẫu mã thiết kế, bàn mát Kenshin được sử dụng rộng rãi trong nhiều không gian kinh doanh, từ quầy bar, quán cafe, sinh tố tới các bếp nhà hàng khách sạn hay bếp ăn công nghiệp,... 

Bàn mát Kenshin có thiết kế đa công năng với mặt bàn dày chịu lực cực tốt, có lót gỗ chống ẩm cho phép đặt để khối lượng lớn lên trên hay thực hiện sơ chế thực phẩm, pha chế đồ uống vô cùng tiện lợi và hợp vệ sinh. Bàn được trang bị công nghệ làm lạnh gián tiếp với log máy nén cao cấp nhập khẩu từ những thương hiệu hàng đầu trên thế giới: Danfoss, Embraco, Kulthorn cùng quạt gió đối lưu cho hiệu quả bảo quản tối ưu với dải nhiệt độ từ 0 đến 10 độ C. Nhờ đó, các loại đồ uống, thực phẩm hay nguyên liệu pha chế luôn được bảo quản tươi ngon mát lành và hấp dẫn hơn khi phục vụ thực khách.

Làm sao để tủ bàn mát luôn được bền đẹp theo thời gian?

Khi sử dụng bàn lạnh công nghiệp người tiêu dùng nên lưu ý những điểm sau để đảm bảo độ bền cũng như khả năng hoạt động ổn định của thiết bị:

 • Trong quá trình vận hành, nên hạn chế tối đa những va đập mạnh.
 • Không mở cửa tủ quá nhiều lần trong một ngày, vì mỗi lần mở cửa sẽ khiến hơi lạnh bị thất thoát ra bên ngoài, gây hao phí nhiên liệu.
 • Nếu cần di chuyển đến vị trí khác, cần giữ cố định từ 2 đến 3 tiếng để ổn định khí gas sau đó mới cho bàn lạnh hoạt động trở lại.
 • Vệ sinh, lau chùi và bảo quản bàn mát quầy bar chu đáo. Điều này sẽ giúp cho thiết bị có thời gian sử dụng lâu dài hơn.
 • Để đảm bảo thiết bị hoạt động trơn tru, ổn định và không bị gián đoạn, người dùng nên kiểm tra theo định kỳ để sửa chữa hư hỏng kịp thời

Địa chỉ mua bàn mát công nghiệp uy tín, giá tốt nhất hiện nay?

Trên thị trường có rất nhiều cơ sở kinh doanh, phân phối tủ mát bàn chặt inox. Nhưng không phải đơn vị nào cũng cung cấp những sản phẩm đồng nhất về chất lượng. Do đó, khách hàng cần tìm hiểu và có sự lựa chọn đúng đắn để sở hữu những thiết bị chất lượng với giá thành hợp lý nhất.

Thiên Bình là đơn vị chuyên nhập khẩu trực tiếp và cung cấp cho thị trường các dòng bàn làm mát đến từ các thương hiệu nổi tiếng khắp thế giới như bàn mát Berjaya, Hoshizaki,... Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực, chúng tôi đảm bảo đưa đến tay khách hàng những sản phẩm bàn mát inox, bàn đông, chất lượng với mức giá cạnh tranh nhất. Bên cạnh đó, công ty có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng với sự chu đáo, tận tâm và nhiệt tình.

Trên đây là những thông tin chi tiết nhất về ưu nhược điểm, công năng cũng như các loại tủ bàn mát tốt nhất hiện nay cho các mô hình kinh doanh ẩm thực, ăn uống. Hy vọng những chia sẻ này sẽ giúp bạn hiểu hơn về sản phẩm, cũng như có được những thông tin hữu ích nhất trong quá trình chọn mua thiết bị cho cơ sở kinh doanh của mình. Nếu có quan tâm hay có nhu cầu mua bàn mát công nghiệp, hãy liên hệ ngay với Thiên Bình để được báo giá, hỗ trợ tư vấn tận tình! 

Nội dung trình bày ở trên có liên hệ đến các chủ đề sau đây: 

Bàn mát 2 cánh

Bàn mát Berjaya

Bàn mát công nghiệp

Bàn mát quầy bar