24.680.000 
Công suất: 300W; Dung tích: 271 lít; Dải nhiệt độ: -13°C ~ -21°C; Thiết kế: 1 cánh inox; Kích thước: 900x700x800mm; Trọng lượng: 72 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
31.480.000 
Công suất: 366W; Dung tích: 311 lít; Dải nhiệt độ: -21°C ~ -12°C; Môi chất lạnh: R404A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1200 x 700 (600) x 850 mm; Trọng lượng: 84 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
31.980.000 
Công suất: 366W; Dung tích: 425 lít; Dải nhiệt độ: -21°C ~ -12°C; Môi chất lạnh: R404A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1500 x 700 (600) x 850 mm; Trọng lượng: 93 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
38.480.000 
Công suất: 613W; Dung tích: 538 lít; Dải nhiệt độ: -21℃ ~ -12℃; Lốc máy: Embraco ; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 3 cánh inox; Kích thước: 1800 x 700 x 800 mm; Trọng lượng: 109kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
29.500.000 
Công suất: 316W; Dung tích: 136L mát / 121L đông; Dải nhiệt độ: 1℃ ~ 8℃ /-21℃ ~ -12℃; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1200 x 700 x 800 mm; Trọng lượng: 92 kg; Xem
33.650.000 
Công suất: 316W; Dung tích: 191L mát / 171L đông ; Dải nhiệt độ: 1℃ ~ 8℃ /-21℃ ~ -12℃; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1500 x 700 x 800 mm; Trọng lượng: 101kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
38.680.000 
Công suất: 366W; Dung tích: 365 lít; Dải nhiệt độ: Mát: 1℃ ~ 8℃. Đông: -21℃ ~ -12℃; Thiết kế: 3 cánh inox; Kích thước: 1800 x 700 x 800 mm; Trọng lượng: 120kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
33.890.000 
Công suất: 314 W; Dung tích: 420 lít; Dải nhiệt độ: 1℃ ~ 8℃ ; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1500x700x978 mm; Trọng lượng: 100 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
37.480.000 
Công suất: 366 W; Dung tích: 516 lít; Dải nhiệt độ: 1℃ ~ 8℃ ; Thiết kế: 3 cánh inox; Kích thước: 1800x700x978 mm; Trọng lượng: 120 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
20.960.000 
Công suất: 290W; Dung tích: 140 lít; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 8°C; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 1 cánh inox; Kích thước: 900x600x840 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
24.650.000 
Công suất: 314W; Dung tích: 198 lít; Dải nhiệt độ: 1°C ~ 8°C; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 1 cánh inox; Kích thước: 900 x 700 x 800 mm; Trọng lượng: 72 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
31.460.000 
Công suất: 314W; Dung tích: 121 lít; Dải nhiệt độ: 1°C ~ 8°C; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 1 cánh kính; Kích thước: 900x700x800 mm; Trọng lượng: 80kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
26.950.000 
Công suất: 314W; Dung tích: 311 lít; Dải nhiệt độ: 1°C ~ 8°C; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1200 x 700 x 800 mm; Trọng lượng: 84 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
28.960.000 
Công suất: 314W; Dung tích: 425 lít; Dải nhiệt độ: 1°C đến 8°C; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1500 x 700 (600) x 850 mm; Trọng lượng: 84 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
35.670.000 
Công suất: 314W; Dung tích: 309 lít; Dải nhiệt độ: 1°C ~ 8°C; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 2 cánh kính; Kích thước: 1200x700x800 mm; Trọng lượng: 96 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
36.980.000 
Công suất: 314W; Dung tích: 425 lít; Dải nhiệt độ: 1°C ~ 8°C; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 2 cánh kính; Kích thước: 1500x700x800 mm; Trọng lượng: 110 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
33.690.000 
Công suất: 366W; Dung tích: 538 lít; Dải nhiệt độ: 1°C ~ 8°C; Lốc máy: Embraco ; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 3 cánh inox; Kích thước: 1800 x 700 (600) x 850 mm; Trọng lượng: 109 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
43.370.000 
Công suất: 366W; Dung tích: 516 lít; Dải nhiệt độ: 1°C ~ 8°C; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 3 cánh kính; Kích thước: 1800x700x850 mm; Trọng lượng: 127kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
27.860.000 
Công suất: 314 W; Dung tích: 213 lít; Dải nhiệt độ: 1℃ ~ 8℃ ; Thiết kế: 1 cánh inox; Kích thước: 900 x 700 x 978 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
26.760.000 
Công suất: 314 W; Dung tích: 213 lít; Dải nhiệt độ: 1℃ ~ 8℃ ; Thiết kế: 1 cánh inox; Kích thước: 900 x 700 x 800 mm; Trọng lượng: 72 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
29.980.000 
Công suất: 314 W; Dung tích: 309 lít; Dải nhiệt độ: 1℃ ~ 8℃ ; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1200 x 700 x 978 mm; Trọng lượng: 89 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
31.680.000 
Công suất: 314 W; Dung tích: 309 lít; Dải nhiệt độ: 1℃ ~ 8℃ ; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1200 x 700 x 800 mm; Trọng lượng: 82 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
30.960.000 
Công suất: 314 W; Dung tích: 420 lít; Dải nhiệt độ: 1℃ ~ 8℃ ; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1500 x 700 x 800 mm; Trọng lượng: 91 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
37.780.000 
Công suất: 366 W; Dung tích: 516 lít; Dải nhiệt độ: 1℃ ~ 8℃ ; Thiết kế: 3 cánh inox; Kích thước: 1800 x 700 x 800 mm; Trọng lượng: 107 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem