21.680.000 
Công suất: 430W; Dung tích: 210L; Dải nhiệt độ: -18°C ~ 0°C; Lốc máy: Danfost/Embraco; Môi chất lạnh: R404A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Thiết kế: 2 cánh; Kích thước: 1200x600x850 mm; Trọng lượng: 86kg; Bảo hành: 18 tháng; Xem
21.890.000 
Công suất: 430W; Dung tích: 280L; Dải nhiệt độ: -18°C ~ 0°C; Lốc máy: Danfost/Embraco; Môi chất lạnh: R404A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Thiết kế: 2 cánh; Kích thước: 1200x750x850 mm; Trọng lượng: 100kg; Bảo hành: 18 tháng; Xem
26.100.000 
Công suất: 430W; Dung tích: 260L; Dải nhiệt độ: -18°C ~ 0°C; Lốc máy: Danfost/Embraco; Môi chất lạnh: R404A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Thiết kế: 2 cánh; Kích thước: 1500x600x850 mm; Trọng lượng: 105kg; Bảo hành: 18 tháng; Xem
23.960.000 
Công suất: 430W; Dung tích: 350L; Dải nhiệt độ: -18°C ~ 0°C; Lốc máy: Danfost/Embraco; Môi chất lạnh: R404A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Thiết kế: 2 cánh; Kích thước: 1500x750x850 mm; Trọng lượng: 120kg; Bảo hành: 18 tháng; Xem
25.960.000 
Công suất: 656W; Dung tích: 460L; Dải nhiệt độ: -18°C ~ 0°C; Lốc máy: Danfost/Embraco; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Thiết kế: 3 cánh; Kích thước: 1800x750x850 mm; Trọng lượng: 140kg; Bảo hành: 18 tháng; Xem
25.680.000 
Công suất: 656W; Dung tích: 340L; Dải nhiệt độ: -18°C ~ 0°C; Lốc máy: Danfost/Embraco; Môi chất lạnh: R404A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Thiết kế: 3 cánh; Kích thước: 1800x600x850 mm; Trọng lượng: 125kg; Bảo hành: 18 tháng; Xem
19.680.000 
Công suất: 416W; Dung tích: 210L; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Lốc máy: Danfoss/Embraco; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Thiết kế: 2 cánh; Kích thước: 1200x600x850 mm; Trọng lượng: 86kg; Bảo hành: 18 tháng; Xem
19.960.000 
Đặc tính: Công nghệ làm lạnh Nhật Bản vượt trội; Công suất: 416W; Dung tích: 280 lít; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Lốc máy: Danfost/Embraco/Kulthorn; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox; Thiết kế: 2 ngăn mát bảo quản; Kích thước: 1200x750x850 mm; Trọng lượng: 100kg; Bảo hành: 18 tháng; Xem
22.380.000 
Công suất: 416W; Dung tích: 260L; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Lốc máy: Danfoss/Embraco; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Thiết kế: 2 cánh; Kích thước: 1500x600x850 mm; Trọng lượng: 105kg; Bảo hành: 18 tháng; Xem
24.260.000 
Công suất: 416W; Dung tích: 350L; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Lốc máy: Danfost/Embraco; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Thiết kế: 2 cánh; Kích thước: 1500x750x850 mm; Trọng lượng: 120kg; Bảo hành: 18 tháng; Xem
21.680.000 
Công suất: 451W; Dung tích: 210L; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Lốc máy: Danfost/Embraco; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Thiết kế: 2 cánh; Kích thước: 1200x600x850 mm; Trọng lượng: 90kg; Bảo hành: 18 tháng; Xem
21.960.000 
Công suất: 451W; Dung tích: 280L; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Lốc máy: Danfost/Embraco; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Thiết kế: 2 cánh ; Kích thước: 1200x750x850 mm; Trọng lượng: 105kg; Bảo hành: 18 tháng; Xem
23.750.000 
Công suất: 447W; Dung tích: 260L; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Lốc máy: Danfost/Embraco; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Thiết kế: 2 cánh; Kích thước: 1500x600x850 mm; Trọng lượng: 112kg; Bảo hành: 18 tháng; Xem
23.960.000 
Công suất: 447W; Dung tích: 350L; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Lốc máy: Danfost/Embraco; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Thiết kế: 2 cánh; Kích thước: 1500x750x850 mm; Trọng lượng: 127kg; Bảo hành: 18 tháng; Xem
24.560.000 
Công suất: 526W; Dung tích: 340L; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Lốc máy: Danfost/Embraco; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Thiết kế: 3 cánh; Kích thước: 1800x600x850 mm; Trọng lượng: 125kg; Xem
24.860.000 
Công suất: 526W; Dung tích: 460L; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Lốc máy: Danfost/Embraco; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Thiết kế: 3 cánh; Kích thước: 1800x750x850 mm; Trọng lượng: 140kg; Bảo hành: 18 tháng; Xem
27.680.000 
Công suất: 486W; Dung tích: 340L; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Lốc máy: Danfost/Embraco; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Thiết kế: 3 cánh kính; Kích thước: 1800x600x850 mm; Trọng lượng: 135kg; Bảo hành: 18 tháng; Xem
27.960.000 
Công suất: 576W; Dung tích: 460L; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Lốc máy: Danfost/Embraco; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Thiết kế: 3 ngăn bảo quản mát; Kích thước: 1800x750x850 mm; Trọng lượng: 150kg; Bảo hành: 18 tháng; Xem
30.560.000 
Công suất: 526W; Dung tích: 450L; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Lốc máy: Danfost/Embraco; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Thiết kế: 4 cánh; Kích thước: 2250x6000x850 mm; Trọng lượng: 155kg; Bảo hành: 18 tháng; Xem
30.890.000 
Công suất: 642W; Dung tích: 610L; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Lốc máy: Danfost/Embraco; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox chịu nhiệt tốt; Thiết kế: 4 ngăn mát; Kích thước: 2250x750x850 mm; Trọng lượng: 175kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
32.250.000 
Công suất: 626W; Dung tích: 450L; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Lốc máy: Danfost/Embraco; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Thiết kế: 4 cánh; Kích thước: 2250x600x850 mm; Trọng lượng: 175kg; Bảo hành: 18 tháng; Xem
32.380.000 
Công suất: 707W; Dung tích: 610L; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Lốc máy: Danfost/Embraco; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Thiết kế: 4 cánh kính; Kích thước: 2250x750x850 mm; Trọng lượng: 195kg; Bảo hành: 18 tháng; Xem
21.680.000 
Đặc tính: Thiết kế 9 khay topping có thể thay đổi kích thước; Công suất: 436W; Dung tích: 320L; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Lốc máy: Danfost/Embraco; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox cao cấp; Thiết kế: 2 tầng bảo quản, có 9 khay đựng topping bảo quản lạnh; Kích thước: 1200x750x850 mm; Trọng lượng: 108kg; Bảo hành: 18 tháng; Xem
23.680.000 
Đặc tính: Thiết kế các khay topping tiện lợi; Công suất: 436W; Dung tích: 375L; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Lốc máy: Danfost/Embraco; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Vật liệu: Inox cao cấp; Thiết kế: Thiết kế 2 ngăn bảo quản, 12 khay topping đựng salad; Kích thước: 1500x750x850 mm; Trọng lượng: 130kg; Bảo hành: 18 tháng; Xem