17.580.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 230W; Dung tích: 260 lít; Dải nhiệt độ: 2°C ~ 8°C; Kiểu làm lạnh: Làm lạnh trực tiếp; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1200x700x800 mm; Xem
18.580.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 230W; Dung tích: 330 lít; Dải nhiệt độ: 2°C ~ 8°C; Kiểu làm lạnh: Làm lạnh trực tiếp; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1500x700x800 mm; Xem
17.680.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 230W; Dung tích: 260 lít; Dải nhiệt độ: 2°C ~ 8°C; Kiểu làm lạnh: Làm lạnh trực tiếp; Thiết kế: 2 cánh kính; Kích thước: 1200x700x800 mm; Xem
18.680.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 230W; Dung tích: 330 lít; Dải nhiệt độ: 2°C ~ 8°C; Kiểu làm lạnh: Làm lạnh trực tiếp; Thiết kế: 2 cánh kính; Kích thước: 1500x700x800 mm; Xem
17.580.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 230W; Dung tích: 470 lít; Dải nhiệt độ: 470 lít; Kiểu làm lạnh: Làm lạnh trực tiếp; Thiết kế: 3 cánh inox; Kích thước: 1800x700x800 mm; Xem
19.690.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 230W; Dung tích: 470 lít; Dải nhiệt độ: 2°C ~ 8°C; Kiểu làm lạnh: Làm lạnh trực tiếp; Thiết kế: 3 cánh kính; Kích thước: 1800x700x800 mm; Xem
22.500.000 
Bảo hành: 12 tháng | Dải nhiệt độ: 2°C ~ 8°C; Lốc máy: Huaguang ; Môi chất lạnh: R134A; Thiết kế: 3 tầng, kính cong; Kích thước: 900x660x1230 mm; Xem
22.000.000 
Bảo hành: 12 tháng | Dải nhiệt độ: 2°C ~ 8°C; Lốc máy: Secop ; Thiết kế: 3 tầng, kính cong; Kích thước: 900x670x1190 mm; Xem
24.850.000 
Bảo hành: 12 tháng | Dải nhiệt độ: 2°C ~ 8°C; Thiết kế: 3 tầng, kính vuông; Kích thước: 900 x 660 x 1210 mm; Xem
26.500.000 
Bảo hành: 12 tháng | Dải nhiệt độ: 2°C ~ 8°C; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 3 tầng, kính vuông; Kích thước: 1200x700x1230mm; Trọng lượng: 180kg; Xem
31.900.000 
Bảo hành: 12 tháng | Dải nhiệt độ: 2℃ ~ 8 ℃; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 3 tầng, kính vuông; Kích thước: 1500x700x1230 mm; Trọng lượng: 210kg; Xem
31.360.000 
Bảo hành: 12 tháng | Dải nhiệt độ: 2°C ~ 8°C; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 3 tầng, kính vuông; Kích thước: 1800x660x1200 mm; Trọng lượng: 240kg; Xem
30.460.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 850W; Dung tích: 1500 lít; Dải nhiệt độ: 2 °C ~ 8°C; -13 °C; Kích thước: 1820x750x1930 mm ; Xem
25.380.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 450W; Dung tích: 1000 lít; Dải nhiệt độ: 2 °C ~ 8°C; -13 °C; Kích thước: 1220x750x1930 mm; Xem
24.780.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Bảo ôn Polyrethane, Giàn lạnh, giàn nóng bằng ống đồng, Màn hình cảm ứng - mạch điện tử; Công suất: 450W; Dung tích: 1000 lít; Dải nhiệt độ: -13 - 0 độ C; Kiểu làm lạnh: Làm lạnh trực tiếp; Thiết kế: 4 cánh; Khung - vỏ: inox 201; Kích thước: 1200 x 760 x 1930 mm; Xem
29.650.000 
Công suất: 600W; Dung tích: 1500 lít; Dải nhiệt độ: -8℃ ~ -13℃; Thiết kế: 6 cánh; Kích thước: 1840x750x1930 mm; Xem
15.150.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 230W; Dung tích: 500 lít; Dải nhiệt độ: -13℃ ~ -8℃; Thiết kế: 2 cánh; Kích thước: 600x700x1920 mm; Xem
23.500.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 750W; Dải nhiệt độ: 2°C ~ 8°C; Thiết kế: 3 tầng, kính cong; Kích thước: 1200x660x1230 mm; Trọng lượng: 180kg; Xem
29.480.000 
Bảo hành: 12 tháng | Dải nhiệt độ: 2°C ~ 8°C; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 3 tầng, kính cong; Kích thước: 1800x660x1200 mm; Trọng lượng: 240kg; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 820W; Dải nhiệt độ: 2℃ ~ 8 ℃; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 3 tầng; Kích thước: 1500x660x1200 mm; Trọng lượng: 240kg; Xem