37.316.000 
Dung tích: 148 lit; Dải nhiệt độ: -23ºC đến -7ºC; Thiết kế: 1 cánh inox; Kích thước: 700x750x850 mm; Trọng lượng: 68 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
31.657.000 
Công suất: 342W/ giờ; Dung tích: 231 lit; Dải nhiệt độ: -23ºC đến -7ºC; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1200x600x850 mm; Trọng lượng: 72 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
32.688.000 
Công suất: 363W/ giờ; Dung tích: 307 lit; Dải nhiệt độ: -23ºC đến -7ºC; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1200x750x850 mm; Trọng lượng: 79 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
36.617.000 
Công suất: 363W/ giờ; Dung tích: 307 lit; Dải nhiệt độ: -23ºC đến -7ºC; Khung - vỏ: Kích thước lòng tủ: Kích thước lòng tủ : 840x586x599 mmmm; Kích thước: 1200x750x850 mm; Trọng lượng: 79 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
33.982.000 
Công suất: 349W/ giờ; Dung tích: 318 lit; Dải nhiệt độ: -23ºC đến -7ºC; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1500x600x850 mm; Trọng lượng: 81 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
39.210.000 
Công suất: 349W/ giờ; Dung tích: 318 lit; Dải nhiệt độ: -23ºC đến -7ºC; Kích thước: 1500x600x850 mm; Trọng lượng: 88 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
36.750.000 
Công suất: 333W/ giờ; Dung tích: 307 lit; Dải nhiệt độ: -23ºC đến -7ºC; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1500x750x850 mm; Trọng lượng: 89 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
42.193.000 
Công suất: 428W/ giờ; Dung tích: 420 lit; Dải nhiệt độ: -6ºC đến 12ºC; Kích thước: 1500x750x850 mm; Trọng lượng: 89 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
59.413.000 
Đặc tính: Loại khay : GN 1/1; Dải nhiệt độ: -23ºC đến -7ºC; Kích thước: 1800X600X850 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
58.364.000 
Đặc tính: Loại khay : GN 1/1; Dải nhiệt độ: -23ºC đến -7ºC; Kích thước: 1800X750X850 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
34.693.000 
Công suất: 342W/ giờ; Dung tích: 231 lit; Dải nhiệt độ: -23ºC đến -7ºC; Vật liệu: 342W; Kích thước: 1200x600x850 mm; Trọng lượng: 72 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
39.021.000 
Dung tích: 295 lit; Dải nhiệt độ: -23ºC đến -7ºC; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1200x750x850 mm; Trọng lượng: 100 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
44.325.000 
Công suất: 0.6kW; Dung tích: 404 lit; Dải nhiệt độ: -23ºC đến -7ºC; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1500x750x850 mm; Trọng lượng: 114 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
63.288.000 
Đặc tính: Sử dụng khay 1/1 GN; Công suất: 376W; Dung tích: 85 Lít; Dải nhiệt độ: -23°C ~ -7°C; Thiết kế: 2 ngăn kéo; Kích thước: 980 x 750 x 570 mm; Trọng lượng: 76 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
37.414.000 
Công suất: 357W/ giờ; Dung tích: 401 lit; Dải nhiệt độ: -23ºC đến -7ºC; Thiết kế: 3 cánh inox; Kích thước: 1800x600x850 mm; Trọng lượng: 93 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
42.079.000 
Công suất: 357W/ giờ; Dung tích: 401 lit; Dải nhiệt độ: -23ºC đến -7ºC; Kích thước: 1800x600x850 mm; Trọng lượng: 93 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
40.542.000 
Công suất: 399W/ giờ; Dung tích: 502 lit; Dải nhiệt độ: -23ºC đến -7ºC; Thiết kế: 3 cánh inox; Kích thước: 1800x750x850 mm; Trọng lượng: 102 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
45.777.000 
Công suất: 457W/ giờ; Dung tích: 502 lit; Dải nhiệt độ: -23ºC đến -7ºC; Kích thước: 1800x750x850 mm; Trọng lượng: 102 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
50.007.000 
Dung tích: 511 lit; Dải nhiệt độ: -23ºC đến -7ºC; Thiết kế: 3 cánh inox; Kích thước: 1800x750x850 mm; Trọng lượng: 131 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
71.172.000 
Đặc tính: Sử dụng khay 1/1 GN; Công suất: 476W; Dung tích: 176 Lít; Dải nhiệt độ: -23°C ~ -7°C; Kích thước: 1400(W) x 750(D) x 570(H) mm; Trọng lượng: 95 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
85.911.000 
Đặc tính: Sử dụng khay 1/1 GN; Công suất: 453W; Dung tích: 267 Lít; Dải nhiệt độ: -23°C ~ -7°C; Thiết kế: 6 ngăn kéo inox; Kích thước: 1800(W) x 750(D) x 570(H) mm; Trọng lượng: 126kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
54.717.000 
Đặc tính: Loại khay : GN 1/1; Dải nhiệt độ: -23ºC đến -7ºC; Kích thước: 1200X600X850 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
53.043.000 
Đặc tính: Loại khay : GN 1/1; Dải nhiệt độ: -23ºC đến -7ºC; Kích thước: 1200X750X850 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
54.801.000 
Đặc tính: Loại khay : GN 1/1; Dải nhiệt độ: -23ºC đến -7ºC; Kích thước: 1500X750X850 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem