Danh mục và giá bán các loại Máy làm đá Hoshizaki

46.300.000 
Đặc tính: Làm mát bằng không khí. Kích thước đá: 25x25x23 mm. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.10m3.Thời gian làm đông đá trung bình: 28 phút.; Công suất: 320W; Năng suất: 39kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC). 33kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC). 28kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 633 x 511 x 690 mm; Trọng lượng: 48 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
95.606.000 
Đặc tính: Kích thước đá: 28 x 28 x 23 mm. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.20m3.Thời gian làm đông đá trung bình: 29 phút.; Công suất: 630W; Năng suất: 79kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC). 75kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC). 70kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 1004 x 600 x 800 ( 790-840 ) mm; Trọng lượng: 77 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
95.606.000 
Đặc tính: Kích thước đá: 21 x 21 x 14 mm. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.20m3.Thời gian làm đông đá trung bình: 29 phút.; Công suất: 630W; Năng suất: 92kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC); 83kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC). 64kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 1004 x 600 x 800 ( 790-840 ) mm; Trọng lượng: 77kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
28.881.000 
Đặc tính: Làm mát bằng không khí. Kích thước đá bán nguyệt : 28,5 x 12,7 x 38,1 mm. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.09m3. Thời gian làm đông đá trung bình: 29 phút.; Công suất: 250W; Năng suất: 40kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC). 36kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC). 29kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 452 x 610 x 988 mm; Trọng lượng: 40 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
117.965.000 
Đặc tính: Làm mát bằng không khí. Kích thước đá bán nguyệt : 28,5 x 12,7 x 38,1 mm. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 1,02m3. Thời gian làm đông đá trung bình: 24 phút.; Công suất: 1850w; Năng suất: 495kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC). 480kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC). 380kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 762 x 695 x 825 mm; Trọng lượng: 122 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
45.303.000 
Đặc tính: Làm mát bằng không khí, Kích thước đá: 28x28x32 mm. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.13m3.Thời gian làm đông đá trung bình: 21 phút.; Công suất: 430W; Năng suất: 64kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC). 60kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC). 53kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 660 x 570 x 800 mm; Trọng lượng: 60 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
95.606.000 
Đặc tính: Làm mát bằng không khí. Kích thước đá: 28 x 28 x 32 mm. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.20m3.Thời gian làm đông đá trung bình: 29 phút.; Công suất: 630W; Năng suất: 95kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC); 93kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC); 84kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 1004 x 600 x 800 (790-840) mm; Trọng lượng: 77 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
24.460.000 
Đặc tính: Làm mát bằng không khí; Kích thước đá: 22 x 22 x 22 mm. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.15m3.Thời gian làm đông đá trung bình: 16 phút.; Công suất: 450W; Năng suất: 80kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC); 72kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC); 57kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 660 x 670 x 1050 mm; Trọng lượng: 56,5 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
83.214.000 
Đặc tính: Làm mát bằng không khí; Công suất: 280W; Môi chất lạnh: R134A; Năng suất: 1000 cups/h; Vật liệu: Thép không gỉ; Kích thước: 350 x 585 x 695/710 mm; Trọng lượng: 47 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
106.979.000 
Đặc tính: Kích thước đá: 28x28x32 mm; Công suất: 0.32~0.34 kW; Môi chất lạnh: R134A; Năng suất: 30 kg/ngày (AT32°C/WT21°C); 42 kg/ngày (AT21°C/WT15°C); Vật liệu: Thép không gỉ; Kích thước: 350 x 526 x 1590mm; Trọng lượng: 65 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
89.933.000 
Đặc tính: Loại hình: đá vuông + nước; Công suất: 480-560W; Môi chất lạnh: R134A; Năng suất: 188 cups/hour (AT32°C/WT21°C); 230 cups/hour (AT21°C/WT15°C); Kích thước: 350 x 585 x 815/830mm; Trọng lượng: 57 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
210.952.000 
Đặc tính: Loại hình: đá vảy. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.90m3.; Công suất: 2490w; Năng suất: 1030kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC). 890kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC). 740kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 762 x 700 x 780 mm (RộngxSâuxCao); Trọng lượng: 146kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
105.903.000 
Đặc tính: Loại hình: đá vảy. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.12m3. Làm mát bằng không khí; Công suất: 640W; Năng suất: 140kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC); 120kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC); 100kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 940 x 600 x 800 mm; Trọng lượng: 81kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
82.714.000 
Đặc tính: Làm mát bằng không khí. Loại đá: đá vảy. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.12m3.; Công suất: 640w; Năng suất: 140kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC). 120kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC). 100kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 640 x 600 x 800 mm ; Trọng lượng: 71 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
98.600.000 
Đặc tính: Loại hình: đá vảy. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.225m3.; Công suất: 1000W; Năng suất: 270kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC). 225kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC). 180kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 560 x 700 x 780 mm; Trọng lượng: 80kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
101.800.000 
Đặc tính: Loại hình: đá vảy. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.3m3.; Công suất: 1180W; Năng suất: 270kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC). 200kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 560 x 700 x 780 mm; Trọng lượng: 80kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
117.436.000 
Đặc tính: Loại hình: đá vảy. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.40m3.; Công suất: 1590W; Năng suất: 370kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC). 280kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 560 x 700 x 780 mm; Trọng lượng: 95kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
117.436.000 
Đặc tính: Loại hình: đá vảy. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.46m3.; Công suất: 1590W; Năng suất: 430kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC). 330kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 560 x 700 x 780 mm; Trọng lượng: 95 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
143.100.000 
Đặc tính: Loại hình: đá vảy. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.49m3. Làm mát bằng không khí; Công suất: 1950W; Năng suất: 530kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC); 460kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC); 400kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 560 x 700 x 780 mm; Trọng lượng: 107kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
172.100.000 
Đặc tính: Loại hình: đá vảy. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.51m3.; Công suất: 2010w; Năng suất: 590kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC). 500kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC). 390kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 762 x 700 x 780 mm (RộngxSâuxCao); Trọng lượng: 133kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
162.648.000 
Đặc tính: Loại hình: đá vảy. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.57m3. Làm mát bằng không khí.; Công suất: 1900W; Năng suất: 600kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC). 540kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC). 445kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 560 x 700 x 780 mm; Trọng lượng: 107 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
195.652.000 
Đặc tính: Loại hình: đá vảy. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.68m3.; Công suất: 1880w; Năng suất: 750kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC). 650kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC). 530kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 762 x 700 x 780 mm (RộngxSâuxCao); Trọng lượng: 133kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
185.500.000 
Đặc tính: Loại hình: đá vảy. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.74m3.; Công suất: 2550w; Năng suất: 850kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC). 730kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC). 590kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 762 x 700 x 780 mm (RộngxSâuxCao); Trọng lượng: 146kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
78.960.000 
Đặc tính: Làm mát bằng không khí, Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.075m3.; Công suất: 300W; Năng suất: 85kg/ngày; Kích thước: 640 x 600 x 800 mm ; Trọng lượng: 65kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
Tìm hiểu về Máy làm đá Hoshizaki

Hoshizaki là một thương hiệu điện lạnh nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Với hơn 75 năm kinh nghiệm, Hoshizaki đã khẳng định vị thế của mình trên thị trường quốc tế, trở thành nhà sản xuất máy làm đá hàng đầu thế giới. Máy làm đá Hoshizaki được đánh giá cao và được sử dụng rộng rãi trong các mô hình kinh doanh thực phẩm và ăn uống.

Giới thiệu về máy làm đá hoshizaki

Máy làm đá Hoshizaki được biết đến rộng rãi trên toàn thế giới bởi chất lượng cao, độ bền bỉ và hiệu suất hoạt động ấn tượng. Hoshizaki cung cấp nhiều dòng máy làm đá với công suất và kích thước khác nhau, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, từ các cửa hàng nhỏ đến nhà hàng, khách sạn lớn hay thậm chí là các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm.

Cấu tạo và nguyên lý hoạt động máy làm đá Hoshizaki

Cấu tạo:

 • Vỏ máy: được làm từ thép không gỉ cao cấp, có độ bền cao, chống gỉ sét và chống ăn mòn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
 • Hệ thống làm lạnh: bao gồm máy nén, dàn lạnh, bình ngưng và bình chứa gas, có nhiệm vụ giảm nhiệt độ của nước.
 • Hệ thống tạo đá: bao gồm khoang chứa nước, hệ thống vòi phun, hệ thống khuấy nước và thu hoạch đá.
 • Hệ thống điều khiển: bao gồm điều khiển, màn hình hiển thị và các nút chức năng. Máy làm đá của Hoshizaki sử dụng cơ chế tự động, người dùng chỉ có thể điều khiển bật/tắt thiết bị mà không can thiệp được vào quá trình làm đá của thiết bị.
 • Hệ thống lọc nước: loại bỏ tạp chất và vi khuẩn trong nước, đảm bảo chất lượng đá sạch sẽ và an toàn cho sức khỏe người dùng.
 • Hệ thống xả nước: Nước thừa sau khi làm đá sẽ được xả ra ngoài, đảm bảo chất lượng đá và ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn.
 • Thùng chứa đá: một số dòng máy làm đá Hoshizaki được tích hợp sẵn thùng chứa đá được làm từ nhựa ABS cao cấp, có độ bền cao và an toàn. Thùng chứa đá có dung tích khác nhau tùy theo model máy.

Nguyên lý hoạt động:

Máy làm đá Hoshizaki hoạt động dựa trên nguyên lý vòng tuần hoàn khí lạnh để làm lạnh nước và tạo đá. Nước được bơm vào khay, hệ thống làm lạnh hoạt động để hạ nhiệt độ nước xuống dưới 0 độ C. Khi nước được làm lạnh đến một mức độ nhất định (thường là -2 đến -5 độ C), quá trình tạo đá diễn ra. Tuỳ thuộc vào nhiệt độ của nước, kích thước viên đá mong muốn và hiệu suất của máy, quá trình này diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định, thường là từ 19-30 phút.

Khi đá được hình thành và đạt đến độ cứng mong muốn, hệ thống sẽ kích hoạt quá trình thu hoạch bằng cách di chuyển khuôn đá từ vị trí làm đá đến vị trí thu hoạch. Sử dụng các thanh gạt, ngón tay hoặc các cơ cấu khác để tách đá khỏi khuôn. Với các dòng máy tích hợp sẵn thùng chứa, đá thành phẩm sẽ được đưa thẳng vào thùng chứa để đảm bảo không bị tan đá hay ảnh hưởng từ các tác nhân bên ngoài như khói bụi, côn trùng.

Phân loại các dòng máy làm đá Hoshizaki

Máy làm đá Hoshizaki được chia thành 3 dòng chính:

Máy làm đá tự động

Máy làm đá tự động Hoshizaki là một thiết bị vừa có thể cung cấp đá viên, nước + đá cùng lúc và nước lạnh. Thiết bị có khả năng sản xuất 60 - 125 kg đá viên mỗi ngày, tương đương phục vụ tối đa 1000-1500 cốc nước đá mỗi giờ. Thiết kế nhỏ gọn, sang trọng, cùng khả năng làm đá tự động thông minh, dòng máy làm đá tự động của Hoshizaki được sử dụng nhiều tại các các nhà hàng, khách sạn cao cấp, các phòng chờ sân bay, tiền sảnh resort, trong các sự kiện, hội nghị cao cấp.

Máy làm đá tự động Hoshizaki

Máy làm đá tự động Hoshizaki

Máy làm đá viên Hoshizaki

Hoshizaki là thương hiệu mang đến nhiều dòng máy làm đá viên với các hình dạng viên đá khác nhau. Hoshizaki sản xuất nhiều loại máy làm đá có thành phẩm đá dạng khối vuông với các kích thước khác nhau 21x21x14, 25x25x25, 28x28x23, 28x28x32, 48x48x58mm, đáp ứng được các nhu cầu sử dụng khác nhau. Công suất đa dạng, từ 24kg với các dòng máy làm đá viên mini lên tới 270kg/ngày đối với các dòng máy công nghiệp công suất lớn.

Bên cạnh đó, Hoshizaki còn là một trong những thương hiệu tiên phong trong việc cung cấp các dòng máy làm với nhiều hình dạng đá độc đáo như hình tròn, hình bán nguyệt, hình thoi, hình ngôi sao hay hình trái tim, đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ và sáng tạo trong pha chế đồ uống…Việc sản xuất các loại đá viên hình dạng đặc biệt đòi hỏi kỹ thuật cao và máy móc chuyên dụng, do đó, giá thành của các thiết bị này thường sẽ cao hơn so với máy làm đá viên thông thường.

Máy làm đá viên Hoshizaki

Máy làm đá viên Hoshizaki

Máy làm đá vảy Hoshizaki

Hoshizaki ứng dụng công nghệ làm đá cuộn xoắn trong dòng sản phẩm máy làm đá vảy của mình, mang đến khả năng sản xuất đá vảy nhanh chóng, liên tục và không gây tiếng ồn lớn trong quá trình vận hành. Thành phẩm đá ở 2 dạng: đá vảy hoặc đá hạt (hay còn gọi là đá tuyết). Đá vảy có kích thước nhỏ và vụn hơn so với đá hạt, có diện tích tiếp xúc lớn hơn và tan chảy nhanh hơn. Đá hạt có kích thước lớn và dày hơn, có khả năng giữ lạnh lâu hơn. Thành phẩm đá vảy mỏng, cứng và có độ dày đồng đều. Đặc biệt, nhờ hệ thống lọc nước, đá vảy được sản xuất từ nước sạch không có tạp chất, đảm bảo độ khô ráo và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Máy làm đá vảy của Hoshizaki có khả năng sản xuất 85kg tới 1030kg đá mỗi ngày, đáp ứng được nhu cầu sử dụng của nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, từ các nhà hàng, quán ăn nhỏ đến các siêu thị, cơ sở chế biến thực phẩm cần đá vảy để bảo quản, trưng bày thực phẩm.

Máy làm đá vảy Hoshizaki

Máy làm đá vảy Hoshizaki

Cách lựa chọn máy làm đá Hoshizaki tối ưu cho người sử dụng

Khi lựa chọn máy làm đá Hoshizaki người dùng cần 

Lựa chọn theo năng suất

Việc đầu tiên khi chọn mua máy làm đá Hoshizaki đó là xác định khối lượng đá cần sử dụng. Điều này sẽ giúp người sử dụng lựa chọn được thiết bị đáp ứng được nhu cầu sử dụng của cơ sở kinh doanh, chế biến. Máy có công suất phù hợp sẽ đảm bảo sản xuất đủ lượng đá đáp ứng nhu cầu pha chế, trưng bày, bảo quản của người dùng, tránh tình trạng thiếu hụt hoặc dư thừa đá gây lãng phí.

Lựa chọn theo thành phẩm đá

Bạn cần xác định loại đá cần sử dụng trong cơ sở kinh doanh, chế biến của mình. Dựa vào phân loại các dòng máy làm đá ở trên, người dùng cần tính toán để lựa chọn máy làm đá phù hợp với mục đích và yêu cầu làm lạnh, bảo quản của bạn. Với các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, trà sữa, việc sử dụng đá viên khối vuông hoặc đá hình bán nguyệt sẽ phù hợp để phục vụ các loại đồ uống phổ thông mà vẫn tối ưu chi phí. Với các quán bar, pub, lounge phục vụ các loại đồ uống sang trọng, thẩm mỹ của các loại đồ uống được đề cao, thì máy làm đá viên hình cầu, hình ngôi sao, hình trái tim sẽ là sự lựa chọn phù hợp. Máy làm đá vảy Hoshizaki là sự lựa chọn lý tưởng cho các cơ sở kinh doanh, chế biến cần đá để bảo quản, trưng bày thực phẩm tươi sống hay trong các ứng dụng đá vảy khác.

Đá viên hình cầu

Đá viên hình cầu

Giá thành đầu tư

Sau khi xác định được năng suất và thành phẩm đá yêu cầu, hãy xem xét, tính toán mức ngân sách đầu tư cho việc đầu tư máy làm đá. Việc xác định ngân sách giúp bạn thu hẹp phạm vi lựa chọn, tập trung vào các dòng sản phẩm có giá thành phù hợp với khả năng tài chính của mình. Đồng thời, cũng cần cân nhắc đến các chi phí khác như vận chuyển, lắp đặt, bảo trì, sửa chữa…

Dịch vụ bảo hành, bảo trì của nhà cung cấp

Dịch vụ hậu mãi đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo trải nghiệm sử dụng lâu dài và an tâm cho khách hàng. Khi mua máy làm đá Hoshizaki, việc lựa chọn đơn vị cung cấp uy tín với dịch vụ hậu mãi tốt sẽ đảm bảo thiết bị hoạt động ở trạng thái tốt nhất, bảo vệ khoản đầu tư của bạn. Thiên Bình là đơn vị được thương hiệu Hoshizaki ủy quyền làm đại lý ở Việt Nam, chúng tôi mang đến nhiều chính sách cho khách hàng về dịch vụ bảo hành thiết bị hơn 1 năm và bảo trì trọn đời nên quý khách có thể cân nhắc khi lựa chọn chúng tôi là đơn vị cung cấp các dòng máy làm đá Hoshizaki.

Lưu ý khi sử dụng máy làm đá viên Hoshizaki

Để đảm bảo hiệu quả sử dụng và độ bền của máy làm đá viên Hoshizaki, cần lưu ý:

Bố trí lắp đặt máy ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và xa các nguồn nhiệt.

Đảm bảo nguồn cấp cho máy:

 • Nguồn điện có điện áp và công suất phù hợp với yêu cầu của thiết bị. Đa phần các dòng máy làm đá của Hoshizaki đều có thể hoạt động với dòng điện dân dụng, tuy nhiên, cần đảm bảo nguồn cấp đủ tải để thiết bị có hiệu suất tốt nhất.
 • Sử dụng nguồn nước sạch để cung cấp cho máy để tránh làm tắc hệ thống ống nối và hệ thống lọc của máy.

Vệ sinh máy định kỳ:

 • Thường xuyên kiểm tra và làm sạch bộ lọc, ống nối để tránh việc tích tụ cặn bẩn, vi khuẩn và vi sinh vật khác.
 • Xả hết nước thừa khi không sử dụng máy.
 • Sử dụng dung dịch tẩy rửa chuyên dụng để vệ sinh bởi hóa chất độc hại có thể làm hỏng các bộ phận của máy và chất lượng đá.

Bảo dưỡng, bảo trì máy định kỳ: Thực hiện bảo dưỡng định kỳ với hệ thống làm lạnh, tạo đá và lọc nước để đảm bảo chúng hoạt động hiệu quả và kéo dài tuổi thọ của thiết bị. Kiểm tra hệ thống cảm ứng của thiết bị để đảm bảo chúng hoạt động chính xác.

Giá máy làm đá hoshizaki

Mức giá của máy làm đá Hoshizaki phụ thuộc vào hình dạng đá và sản lượng đá được tạo ra. Thương thường máy làm đá Hoshizaki đang có các mức giá cụ thể sau:

 • Máy làm đá tự động: 83 - 107 triệu đồng
 • Máy làm đá viên dạng khối vuông: 17 - 105 triệu đồng
 • Máy làm đá hình bán nguyệt: 28 - 100 triệu đồng
 • Máy làm đá hình cầu, hình ngôi sao, trái tim: 93 - 132 triệu đồng
 • Máy làm đá vảy: 78 - 210 triệu đồng

Địa chỉ cung cấp máy làm đá Hoshizaki chính hãng uy tín

Thiên Bình tự hào là đơn vị uỷ quyền phân phối của thương hiệu Hoshizaki tại thị trường Việt Nam, cam kết mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm máy làm đá Hoshizaki chính hãng, chất lượng cao và giá cả vô cùng cạnh tranh. Khi có nhu cầu mua máy làm đá Hoshizaki, hãy liên hệ với chúng tôi - với 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp thiết bị lạnh công nghiệp và là đối tác của các nhãn hàng thiết bị nhà hàng khách sạn nổi tiếng trên thế giới, Thiên Bình đã khẳng định được uy tín và vị trí hàng đầu trong ngành.

Đến với Thiên Bình, quý khách sẽ được phục vụ bởi đội ngũ nhân viên dày dặn kinh nghiệm, nhiệt tình đem đến những giải pháp tốt nhất. Chính sách bảo hành dài hạn cùng với bảo trì trọn đời, mang đến sự yên tâm tối đa cho khách hàng. Hệ thống kho hàng ở cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo phân phối rộng khắp cả nước, đáp ứng nhu cầu của khách hàng mọi lúc mọi nơi.