16.180.000 
Công suất: 300W; Dung tích: 271 lít; Dải nhiệt độ: -13°C ~ -21°C; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1200 x 700 x 800 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
18.995.000 
Công suất: 300W; Dung tích: 382 lít; Dải nhiệt độ: -21°C ~ -13°C; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1500 x 700 x 800 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
15.250.000 
Công suất: 300W; Dung tích: 271 lít; Dải nhiệt độ: -3°C ~ 10°C; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1200 x 700 x 800 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
17.560.000 
Công suất: 300W; Dung tích: 382 lít; Dải nhiệt độ: -3°C ~ 10°C; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1500 x 700 x 800 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
16.860.000 
Công suất: 300 W; Dải nhiệt độ: -3 ~ 10 °C ; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1200 x 700 x 800 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
19.360.000 
Công suất: 300W; Dung tích: -3°C ~ 10°C; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1500 x 700 x 800 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
28.170.000 
Công suất: 660 W; Dung tích: 820 lít; Dải nhiệt độ: -13 ~ -21°C; Kích thước: 1220 x 692 x 1915 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
22.340.000 
Công suất: 374 W; Dung tích: 820 lít; Dải nhiệt độ: -3°C ~ 10°C; Kiểu làm lạnh: Làm lạnh trực tiếp; Thiết kế: 4 cánh inox; Kích thước: 1220 x 692 x 1915 mm ; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Công suất: 300W; Dung tích: 493 lít; Dải nhiệt độ: -21°C ~ -13°C; Môi chất lạnh: R404A; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1800 x 700 x 800 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Công suất: 300 W; Dung tích: 493 lít; Dải nhiệt độ: -3ºC ~ 10ºC; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1800 x 700 x 800 mm; Trọng lượng: 63kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem