24.115.000 
Công suất: 310W; Dung tích: 260 lít; Dải nhiệt độ: -18ºC ~ -10ºC; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1200x700x800mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
25.946.800 
Công suất: 310W; Dung tích: 360 lít; Dải nhiệt độ: -18°C ~ -10°C; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1500 x 700 x 800 mm; Trọng lượng: 75 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
27.835.500 
Công suất: 310W; Dung tích: 151L; Dải nhiệt độ: -10 ~ -18 °C; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Làm lạnh trực tiếp; Thiết kế: 3 cánh inox; Kích thước: 1800 x 700 x 800mm; Trọng lượng: 80kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
31.059.600 
Công suất: 190W; Dung tích: 200 lít; Dải nhiệt độ: -10 ~ -18 °C; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1200 x 700 x 850mm; Trọng lượng: 70 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
33.649.000 
Công suất: 190W; Dung tích: 200 lít; Dải nhiệt độ: -10 ~ -18 °C; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1500 x 700 x 850 mm; Trọng lượng: 75 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
36.118.500 
Công suất: 310W; Dung tích: 460 lít; Dải nhiệt độ: -10 ~ -18 °C; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 3 cánh inox; Kích thước: 1800 x 700 x 850 mm; Trọng lượng: 80 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
26.380.000 
Công suất: 200W; Dung tích: 360 lít; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Môi chất lạnh: R404A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1500x700x850 mm; Trọng lượng: 75kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
23.310.100 
Công suất: 190W; Dung tích: 260 lít; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Môi chất lạnh: R134A; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1200x700x800 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
28.002.700 
Công suất: 190W; Dung tích: 260 lít; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Môi chất lạnh: R404A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1200 x 700 x 850 mm; Trọng lượng: 70kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
24.437.600 
Công suất: 200W; Dung tích: 360 lít; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1500x700x800 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
26.251.500 
Công suất: 240W; Dung tích: 460 lít; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 3 cánh inox; Kích thước: 1800x700x800 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
33.333.300 
Công suất: 240W; Dung tích: 460 lít; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 3 cánh inox; Kích thước: 1800x700x850 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
33.033.000 
Công suất: 290W; Dung tích: 280 lít; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1500*700*850 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
29.675.800 
Dung tích: 200 lít; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1200*700*850mm; Trọng lượng: 70 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
36.663.000 
Công suất: 570W; Dung tích: 460 lít; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Thiết kế: 3 cánh inox, 6 khay topping; Kích thước: 1800*700*850 mm; Trọng lượng: 80 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
23.741.300 
Công suất: 190W; Dung tích: 200 lít; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Thiết kế: 2 cánh inox, 12 khay; Kích thước: 1200*700*850 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
26.426.400 
Công suất: 290W; Dung tích: 280 lít; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1500*700*850 mm; Trọng lượng: 75 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
29.330.400 
Công suất: 290W; Dung tích: 350 lít; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Môi chất lạnh: R134A; Thiết kế: 3 cánh inox; Kích thước: 1800*700*850 mm; Trọng lượng: 80 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
48.825.700 
Công suất: 1080W; Dung tích: 1100 lít; Dải nhiệt độ: -10 ~ -18 °C; Kích thước: 1240 x 795 x 1960 mm; Trọng lượng: 110 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
34.500.000 
Công suất: 650W; Dung tích: 1100 lít; Dải nhiệt độ: -10 ~ -18°C; Thiết kế: 4 cánh; Kích thước: 1240*795*1960 mm; Trọng lượng: 110 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
26.684.000 
Đặc tính: 2 chế độ đông, mát; Công suất: 650W; Dung tích: 500 lít (Ngăn đông 250L; Ngăn mát 250L); Dải nhiệt độ: Mát: 0 ~ 10 độ C; Đông: -10 ~ -18 độ C; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Làm lạnh trực tiếp; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 640x795x1960mm; Trọng lượng: 110kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
33.780.000 
Đặc tính: 2 chế độ đông, mát; Công suất: 650W; Dung tích: 1040 lít (520L x 2 ngăn); Dải nhiệt độ: Ngăn mát: 0°C ~ 10°C; Ngăn đông: -18°C ~ -10°C ; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 4 cánh inox; Kích thước: 1240 x 795 x 1960mm; Trọng lượng: 130kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
41.160.000 
Đặc tính: 2 chế độ đông, mát; Công suất: 650W; Dung tích: 1040 lít (520L x 2); Dải nhiệt độ: Ngăn mát: 0 ~ 10 độ C, Ngăn đông: -10 ~ -18 độ C; Môi chất lạnh: R404A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 4 cánh inox; Kích thước: 1240 x 795 x 1960 mm; Trọng lượng: 130 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
25.700.000 
Công suất: 260W; Dung tích: 500 lít; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 10°C; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Làm lạnh trực tiếp; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 640*795*1960 mm ; Trọng lượng: 90 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem