Tính năng và giá bán các loại Máy rửa bát gia đình

24.590.000
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Lượng nước tiêu thụ: 7.67 lít / chu trình trình rửa; Kích thước: 598x600x845mm; Xem
24.960.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Chu kỳ làm việc: 120 giây; Công suất: 3.25 kW; Dung tích: 0.13 m³; Năng suất: 30 rổ/ giờ; Thiết kế: Chiều cao hữu ích: 220mm; Kích thước: 420x480x605 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Lượng nước tiêu thụ: 11L/ chu trình rửa; Năng suất: 14 bộ đồ ăn, 3 tầng giá rửa bát đĩa; Kích thước: 845 x 600 x 598 mm; Trọng lượng: 43.5 kg; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Lượng nước tiêu thụ: 8 lít / chu trình rửa; Kích thước: 595 x 500 x 550 mm; Trọng lượng: 25.5 kg; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Lượng nước tiêu thụ: 4.98 lít / chu trình rửa; Kích thước: 550 x 500x 438 mm; Trọng lượng: 24 kg; Xem