Tính năng và giá bán các loại Máy pha cà phê

6.230.000 
Bảo hành: 12 tháng | Năng suất: 12.000 lít; Xem
76.580.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 4750W; Kích thước: 585x520x705 mm; Trọng lượng: 70 kg; Xem
72.350.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 3150W; Dung tích: Dung tích nồi hơi: 11 lít; Kích thước: 722 x 515 x 497 mm; Trọng lượng: 63 kg; Xem
48.750.000
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 1600W; Kích thước: 415 x 535 x 500 mm; Trọng lượng: 47 kg; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 2000W; Kích thước: 500x430x510 mm; Trọng lượng: 33 kg; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 4500W; Kích thước: 700x520x500 mm; Trọng lượng: 60 kg; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 3300W; Kích thước: 700x430x510 mm; Trọng lượng: 45 kg; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Kích thước: 700x520x500 mm; Trọng lượng: 60 kg; Xem