(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 2000W; Kích thước: 500x430x510 mm; Trọng lượng: 33 kg; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 4500W; Kích thước: 700x520x500 mm; Trọng lượng: 60 kg; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 3300W; Kích thước: 700x430x510 mm; Trọng lượng: 45 kg; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Kích thước: 700x520x500 mm; Trọng lượng: 60 kg; Xem