Trang 4 - Thiết bị Nhà hàng : sản phẩm và giá bán
9.130.000 
Công suất: 600W; Dung tích: 380 lít; Dải nhiệt độ: ≤70℃; Kích thước: 560x470x1610 mm; Trọng lượng: 20 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
15.630.000 
Công suất: 2400 – 2600W; Dải nhiệt độ: Nhiệt độ sấy : 80°C; Vật liệu: Inox 201 Posco Hàn Quốc; Kích thước: 1200x600x1900 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
12.280.000 
Công suất: 1200W; Dung tích: 680 lít; Dải nhiệt độ: Nhiệt độ sấy: 60-70 độ C; Kích thước: 1200x470x1700mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
6.980.000 
Công suất: 600W; Dung tích: 420 lít; Dải nhiệt độ: Nhiệt độ sấy: 60 – 70°C; Vật liệu: Inox 201 Posco Hàn Quốc; Kích thước: 560x470x1700 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
9.130.000 
Công suất: 600W; Dung tích: 380 lít; Dải nhiệt độ: Nhiệt độ sấy: ≤70℃; Kích thước: 560x470x1610 mm; Trọng lượng: 20 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
13.560.000 
Công suất: 2400 – 2600W; Dung tích: 1200 lít; Dải nhiệt độ: Nhiệt độ sấy: 80°C; Vật liệu: Inox 201 Posco Hàn Quốc; Kích thước: 1400x600x1800 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
7.750.000 
Tủ sấy chén bát inox 1 cánh kính nhiệt độ sấy từ 60-70 độ C kết hợp với bóng sấy bằng halogen và khử trùng khí ozon giúp sấy nhanh, có độ bền caoXem
7.450.000 
Công suất: 600W; Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Kích thước: 560x480x1800mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
14.480.000 
Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Kích thước: 600x650x1800 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
44.924.000 
Đặc tính: Tiệt trùng: 15W 4 đèn cực tím; Công suất: 690W; Thiết kế: Khả năng đựng : 136 khay; Kích thước: 1200x600x1800 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Kích thước: 1259 x 700 x 850/1000 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Kích thước: 1500x900x970mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 2 giá nan; Kích thước: 2000x750x850 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 2 giá phẳng, thành sau; Kích thước: 1800x600x850 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Kích thước: 1500x750x850/1150mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Kích thước: 700x700x850/1000 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Kích thước: 1800x750x850/100 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Kích thước: 1200x900x800 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 2 giá nan dưới; Kích thước: 1200x900x800 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 2 giá phẳng; Kích thước: 1200x900x800 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem