130.560.000 
Đặc tính: Tốc độ giặt: 45 vòng/phút. Tốc độ vắt ly tâm: 650 vòng/phút; Công suất: Công suất motor: 1.8 kW . Công suất gia nhiệt: 11 kW ; Dung tích: Dung tích lồng giặt: 185 lít ; Năng suất: 20 Kg/mẻ ; Kích thước: 811 x 1048 x 1260 mm (RxSxC); Bảo hành: 12 tháng; Xem
172.860.000 
Đặc tính: Tốc độ giặt: 45 vòng/phút. Tốc độ vắt ly tâm: 600 vòng/phút ; Công suất: Công suất motor: 2.2 kW. Công suất gia nhiệt: 15 kW; Dung tích: Dung tích lồng giặt: 185 lít ; Năng suất: 30 Kg/mẻ ; Kích thước: 950 x 1208 x 1430 mm (RxSxC); Bảo hành: 12 tháng; Xem
339.450.000 
Đặc tính: Tốc độ giặt/vắt: 44/ 860 (vòng/phút) ; Công suất: Công suất gia nhiệt: 30kW; Dung tích: Dung tích lồng giặt: 400 lít ; Năng suất: 40 Kg/mẻ; Kích thước: 1610 x 1500 x 1962 mm (RxSxC) ; Trọng lượng: 1500 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
437.860.000 
Đặc tính: Tốc độ giặt: 44 vòng/phút. Tốc độ vắt: 760 vòng/phút; Công suất: Công suất gia nhiệt: 30kW; Dung tích: Dung tích lồng giặt: 565 lít; Năng suất: 60 Kg/mẻ; Kích thước: 1619 x 1500 x 1962 mm (RxSxC) ; Trọng lượng: 1960 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
94.580.000 
Công suất: Công suất motor lồng: 0.75 kW. Công suất motor quạt: 1.1 kW. Công suất gia nhiệt: 30 kW ; Năng suất: 25 Kg/mẻ; Kích thước: 1040 x 1165 x 1910 mm (RxSxC) ; Trọng lượng: 400 kg ; Bảo hành: 12 tháng; Xem
113.560.000 
Công suất: Công suất motor lồng: 0.75 kW . Công suất motor quạt: 1.1 kW. Công suất gia nhiệt: 45 kW ; Năng suất: 35 Kg/mẻ ; Kích thước: 1040 x 1470 x 1910 mm (RxSxC) ; Trọng lượng: 520 kg ; Bảo hành: 12 tháng; Xem
149.560.000 
Công suất: Công suất motor lồng: 1.5 kW. Công suất motor quạt: 1.1 kW. Công suất gia nhiệt: 60 kW ; Năng suất: 50 Kg/mẻ ; Kích thước: 1335 x 1650 x 2092 mm (rộng x sâu x cao) ; Trọng lượng: 680 kg ; Bảo hành: 12 tháng; Xem