(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 400W; Dung tích: Dung tích cối: 450 ml; Kích thước: 160x210x450 mm; Trọng lượng: 7.36 kg; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 350W; Kích thước: 300mm x 210mm x 560mm; Trọng lượng: 14.5kg; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: 1650 W; Dung tích: 1800 ml; Kích thước: 380mm x 290mm x 415mm; Trọng lượng: 5.3 Kg; Xem