32.500.000 
Công suất: 314W; Dung tích: 395 lít; Dải nhiệt độ: 2℃ ~ 8℃; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1500 x 700 x 850 mm; Trọng lượng: 93 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
32.480.000 
Công suất: 496 W; Dung tích: 572 lít; Dải nhiệt độ: -21 ~ -12 ℃; Kích thước: 640 x 850 x 1926 mm; Trọng lượng: 80 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
35.000.000 
Công suất: 314 W ; Dung tích: 280 lít; Dải nhiệt độ: -21 ~ -12℃; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1200 x 700 x 850 mm; Trọng lượng: 93 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
36.500.000 
Công suất: 314 W; Dung tích: 395 lít; Dải nhiệt độ: -21 ~ -12℃; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1500 x 700 x 850 mm; Trọng lượng: 93 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
45.000.000 
Công suất: 366W; Dung tích: 538 lít; Dải nhiệt độ: -21°C ~ -12°C; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 3 cánh inox; Kích thước: 1800 x 700 x 850 mm; Trọng lượng: 109 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
30.000.000 
Công suất: 314W; Dung tích: 280 lít; Dải nhiệt độ: 2℃ ~ 8℃; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1200 x 700 x 850 mm; Trọng lượng: 84 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
41.000.000 
Công suất: 314W; Dung tích: 280 lít; Dải nhiệt độ: 2°C ~ 8°C; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 2 cánh kính; Kích thước: 1200 x 700 x 850 mm; Trọng lượng: 96 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
43.700.000 
Công suất: 314W; Dung tích: 395 lít; Dải nhiệt độ: 2℃ ~ 8℃; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 2 cánh kính; Kích thước: 1500 x 700 x 850 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
36.800.000 
Công suất: 366W; Dung tích: 538 lít; Dải nhiệt độ: 2℃~ 8℃; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 3 cánh inox; Kích thước: 1800 x 700 x 850 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Công suất: 366W; Dung tích: 505 lít; Dải nhiệt độ: 2℃ ~ 8℃; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 3 cánh kính; Kích thước: 1800 x 700 x 850 mm; Trọng lượng: 127kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
35.300.000 
Công suất: 314W; Dung tích: 343 lít; Dải nhiệt độ: -2 ~ 8℃; Thiết kế: 2 cánh inox, 8 khay có nắp; Kích thước: 1200 x 700 x 850 mm; Trọng lượng: 82 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
36.200.000 
Công suất: 314W; Dung tích: 458 lít; Dải nhiệt độ: -2 ~ 8℃; Thiết kế: 2 cánh inox, 12 khay có nắp; Kích thước: 1500 x 700 x 850 mm; Trọng lượng: 91 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
42.800.000 
Công suất: 314W; Dung tích: 568 lít; Thiết kế: 3 cánh inox, 15 khay có nắp; Kích thước: 1800 x 700 x 850 mm; Trọng lượng: 107 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
55.000.000 
Công suất: 744 W; Dung tích: 1210 lít; Dải nhiệt độ: -21 ~ -12℃; Thiết kế: 4 cánh inox; Kích thước: 1260 x 850 x 1926 mm; Trọng lượng: 142 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Công suất: 314 W; Dung tích: 572 lít; Dải nhiệt độ: 1 ~8℃; Lốc máy: 1/3 HP; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 640 x 850 x 1926 mm; Trọng lượng: 77 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
43.700.000 
Công suất: 366W; Dung tích: 1210 lít; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 8°C; Lốc máy: 1/3 HP; Môi chất lạnh: R134A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 4 cánh inox; Kích thước: 1260 x 850 x 1926 mm; Trọng lượng: 142 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
72.500.000 
Đặc tính: 2 chế độ đông, mát; Công suất: 744 W; Dung tích: 1210 lít; Dải nhiệt độ: Nhiệt độ đông: -21 ~ -12℃, Nhiệt độ mát: 1 ~8℃; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 4 cánh inox; Kích thước: 1260 x 850 x 1926 mm; Trọng lượng: 142 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem