28.860.000 
Đặc tính: Hình dạng viên đá vuông, kích thước viên đá 22x22x22mm; Công suất: 460W; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Năng suất: 55 kg/ngày; Kích thước: 500 x 590 x 850 mm; Trọng lượng: 45 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
26.700.000 
Công suất: 480W; Năng suất: 73kg/ngày; Kích thước: 660.2 x 707 x 919mm; Trọng lượng: 65kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Loại đá: đá hình cầu; Công suất: 1160W; Năng suất: 250 kg/ngày; Kích thước: 560 × 830 × 1760 mm; Trọng lượng: 140 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Loại đá: đá hình cầu; Công suất: 2600W; Năng suất: 560 kg/ngày; Kích thước: 1227 × 947 × 1904 mm; Trọng lượng: 280 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Đá hình viên đạn; Công suất: 330W; Dung tích: 15 kg; Năng suất: 25 kg/ngày; Kích thước: 375 × 553 × 762 mm; Trọng lượng: 43 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Công suất: 625W; Năng suất: 95kg/ngày; Kích thước: 660.2 x 707 x 919 mm; Trọng lượng: 66kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Loại đá: đá dạng hạt; Công suất: 1450 W; Năng suất: 350 kg/ngày; Kích thước: 560 × 830 × 1810 mm; Trọng lượng: 135 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Kích thước viên đá 22x22x22mm; Công suất: 465W; Năng suất: 50 kg/ngày; Kích thước: 666 × 637 × 775 mm; Trọng lượng: 50 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Công suất: 500W; Năng suất: 55 kg/ngày; Kích thước: 666 × 637 × 775 mm; Trọng lượng: 71 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Loại đá: đá viên hình đầu đạn; Công suất: 670W; Năng suất: 75 kg/ngày; Kích thước: 666 × 637 × 775 mm; Trọng lượng: 71 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Loại đá: đá vảy; Công suất: 6200W; Năng suất: 1 tấn /ngày; Kích thước: 1227 × 945 × 2160 mm; Trọng lượng: 330 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Công suất: 6300W; Dung tích: thùng đá 350kg ; Năng suất: 1200kg/24h; Kích thước: 1227x945x2160 mm; Trọng lượng: 330kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Loại đá: đá vảy; Công suất: 7400W; Năng suất: 1500kg/ngày; Kích thước: 1227 × 945 × 2160 mm; Trọng lượng: 350kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Loại đá: đá vảy; Công suất: 1650 W; Năng suất: 300 kg/ngày; Kích thước: 760 × 829 × 1795 mm; Trọng lượng: 180 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Loại đá: đá vảy; Công suất: 2750 W; Năng suất: 500 kg/ngày; Kích thước: 760 × 829 × 1950 mm; Trọng lượng: 190 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Loại đá: đá vảy; Công suất: 3450W; Năng suất: 800 kg/ngày; Kích thước: 760 × 829 × 1950 mm; Trọng lượng: 200 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Công suất: 640W; Năng suất: 100 kg/ngày; Kích thước: 666 × 637 × 775 mm; Trọng lượng: 67 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Công suất: 730 W ; Năng suất: 127 kg/ngày; Kích thước: 660 x 707 x 919mm; Trọng lượng: 67 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Công suất: 765 W; Năng suất: 160 kg/ngày; Kích thước: 560 x 832 x 1715 mm; Trọng lượng: 94 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Công suất: 920 W; Năng suất: 190 kg/ngày; Kích thước: 560 x 832 x 1715 mm; Trọng lượng: 96 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Công suất: 1360 W; Năng suất: 225 kg/ngày; Kích thước: 760 x 832 x 1715 mm; Trọng lượng: 120 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Công suất: 1680 W; Năng suất: 315 kg/ngày; Kích thước: 760 x 832 x 1715 mm; Trọng lượng: 122 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Loại đá: đá dạng hạt; Công suất: 2000 W; Năng suất: 450 kg/ngày; Kích thước: 560 × 830 × 1860 mm; Trọng lượng: 140 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Công suất: 2440 W; Năng suất: 455 kg/ngày; Kích thước: 760 x 832 x 1890 mm; Trọng lượng: 140 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem