52.580.000 
Bảo hành: 12 tháng | Công suất: Công suất bơm rửa: 0.75 kW; Công suất tráng: 0.08 kW; Công suất rửa: 50-60 Rack/giờ; Công suất nhiệt: 5.6 kW; Dung tích: Dung tích tank rửa: 45L; Dung tích tank tráng: 28L; Dải nhiệt độ: Nhiệt độ rửa 75ºC; Nhiệt độ tráng 95°C; Vật liệu: Inox cao cấp; Kích thước: 650 x 700 x 1350mm; Xem
41.000.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Có cốc lọc nước; Công suất: 730W; Dung tích: Thùng đá lưu trữ: 35 KG; Năng suất: 125kg/ngày; Kích thước: 661x707x919 mm; Trọng lượng: 69kg; Xem
119.200.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Có cốc lọc nước; Công suất: 3400W; Năng suất: 685kg/ngày; Kích thước: 1262x965x1927 mm; Trọng lượng: 221kg; Xem
34.600.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Có cốc lọc nước; Công suất: 400W; Năng suất: 35 kg/ngày; Kích thước: 400x490x785 mm; Trọng lượng: 45kg; Xem
52.600.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Có cốc lọc nước; Công suất: 790W; Năng suất: 195 kg/ngày; Kích thước: 605x832x1715 mm; Trọng lượng: 98kg; Xem
59.000.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Có cốc lọc nước; Công suất: 1050W; Năng suất: 230 kg/ngày; Kích thước: 803x832x1715 mm; Trọng lượng: 123kg; Xem
65.400.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Có cốc lọc nước; Công suất: 1680W; Năng suất: 320 kg/ngày; Kích thước: 803x832x1715 mm; Trọng lượng: 125kg; Xem
78.800.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Có cốc lọc nước; Công suất: 1680W; Năng suất: 450 kg/ngày; Kích thước: 803x832x1890 mm; Trọng lượng: 142kg; Xem
38.500.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Có cốc lọc nước; Công suất: 500W; Năng suất: 50 kg/ngày; Kích thước: 520x635x855 mm; Trọng lượng: 62kg; Xem
66.700.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Có cốc lọc nước; Công suất: 1020W; Năng suất: 90 kg/ngày; Kích thước: 755x625x1040 mm; Trọng lượng: 95kg; Xem
57.700.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Lượng nước tiêu thụ: 3 lít/chu trình; Công suất: 2,8 kW x 3; Dải nhiệt độ: Nhiệt độ rửa: 60-75 ℃; Nhiệt độ tráng: 82 – 95℃; Năng suất: 50-60 rack/giờ; Kích thước: Kích thước khi đóng: 650x700x1350 mm; Kích thước khi mở: 650x700x1780mm; Xem