Trang 2 - Lò nướng công nghiệp : sản phẩm và giá bán
10.890.000 
Đặc tính: Công nghệ nướng tĩnh 2 lửa - lửa trên và lửa dưới; Công suất: 3000W; Dải nhiệt độ: 20 - 400; Năng suất: 10kg/giờ; Thiết kế: 1 tầng; Kích thước: 990 x 660 x 435mm; Trọng lượng: 45kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
13.540.000 
Đặc tính: Công nghệ nướng tĩnh 2 lửa - lửa trên và lửa dưới; Công suất: 6600W; Dải nhiệt độ: 20 - 300; Năng suất: 20kg/giờ; Thiết kế: 1 tầng; Kích thước: 1250 x 845 x 615mm; Trọng lượng: 85kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
16.320.000 
Đặc tính: Công nghệ nướng tĩnh 2 lửa - lửa trên và lửa dưới; Công suất: 6600W; Dải nhiệt độ: 20 - 400; Năng suất: 20kg/giờ; Thiết kế: 1 tầng; Kích thước: 1280 x 875 x 575mm; Trọng lượng: 98kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
24.300.000 
Đặc tính: Công nghệ nướng tĩnh 2 lửa - lửa trên và lửa dưới; Công suất: 60W; Dải nhiệt độ: 20 - 300; Năng suất: 20kg/giờ; Thiết kế: 1 tầng; Kích thước: 1340 x 900 x 660mm; Trọng lượng: 135kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
26.860.000 
Đặc tính: Công nghệ nướng tĩnh 2 lửa - lửa trên và lửa dưới; Công suất: 13200W; Dải nhiệt độ: 20 - 300; Năng suất: 40kg/giờ; Thiết kế: 2 tầng; Kích thước: 1250 x 845 x 1220mm; Trọng lượng: 150kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
28.350.000 
Đặc tính: Công nghệ nướng tĩnh 2 lửa - lửa trên và lửa dưới; Công suất: 13200W; Dải nhiệt độ: 20 - 400ºC; Năng suất: 40kg/giờ; Thiết kế: 2 tầng; Kích thước: 1280 x 875 x 1245mm; Trọng lượng: 149kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
42.780.000 
Đặc tính: Công nghệ nướng tĩnh 2 lửa - lửa trên và lửa dưới; Công suất: 120W; Dải nhiệt độ: 20 - 300; Năng suất: 30kg/giờ; Thiết kế: 2 tầng; Kích thước: 1340 x 900 x 1420mm; Trọng lượng: 250kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
34.190.000 
Đặc tính: Công nghệ nướng tĩnh 2 lửa - lửa trên và lửa dưới; Công suất: 19800W; Dải nhiệt độ: 20 - 300; Năng suất: 60kg/giờ; Thiết kế: 3 tầng; Kích thước: 1250 x 845 x 1615mm; Trọng lượng: 200kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
55.680.000 
Đặc tính: Công nghệ nướng tĩnh 2 lửa - lửa trên và lửa dưới; Công suất: 25200W; Dải nhiệt độ: 20 - 300; Năng suất: 90kg/giờ; Thiết kế: 3 tầng; Kích thước: 1670 x 845x 1640mm; Trọng lượng: 280kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
54.980.000 
Đặc tính: Công nghệ nướng đối lư; Công suất: 18kW; Kích thước: 1310x960x1550mm; Trọng lượng: 340kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
52.580.000 
Đặc tính: Công nghệ nướng đối lưu; Công suất: 16kW; Dải nhiệt độ: 0 - 300ºC; Năng suất: 200- 600 bánh/ giờ; Kích thước: 1150x900x1280mm.; Trọng lượng: 300kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
59.860.000 
Đặc tính: Công nghệ nướng đối lưu; Công suất: 19kW; Dải nhiệt độ: 0-350°C; Năng suất: 400-600 bánh/h; Kích thước: 1320x930x1550 mm; Trọng lượng: 253 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
20.680.000 
Đặc tính: Công nghệ nướng tĩnh 2 lửa - lửa trên và lửa dưới; Công suất: 2400 - 2600W; Kích thước: 600 x 550 x 580mm; Trọng lượng: 32kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
18.800.000 
Đặc tính: Công nghệ nướng đối lưu; Công suất: 2.8kW; Dung tích: 30 lít; Dải nhiệt độ: 300-600ºC; Kích thước: 670x630x450 mm; Trọng lượng: 30kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
52.890.000 
Đặc tính: Công nghệ nướng đối lưu; Công suất: 6.5kW; Dải nhiệt độ: 30-260°C; Kích thước: 800 x 760 x 540 mm; Trọng lượng: 55 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
49.890.000 
Đặc tính: Công nghệ nướng đối lưu; Công suất: 6.5kW; Dải nhiệt độ: 30-260°C; Kích thước: 800x760x540 mm; Trọng lượng: 55 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
19.800.000 
Đặc tính: Công nghệ nướng đối lưu; Công suất: 3000W; Năng suất: 10 kg/h; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Thiết kế: 1 tầng; Kích thước: 600x655x535mm; Trọng lượng: 51 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
30.560.000 
Đặc tính: Công nghệ nướng đối lưu; Công suất: 3.1kW; Dải nhiệt độ: 0 - 285°C; Kích thước: 560x595x580 mm; Trọng lượng: 34 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
36.850.000 
Đặc tính: Công nghệ nướng đối lưu; Công suất: 9kW; Kích thước: 1250x900x950 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
36.850.000 
Đặc tính: Công nghệ nướng đối lưu; Công suất: 11kW; Kích thước: 1510x1040x1150 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem