7.500.000 
Đặc tính: Công nghệ nướng tĩnh 2 lửa - lửa trên và lửa dưới; Công suất: 3200W; Dải nhiệt độ: 20 – 350°C; Thiết kế: 1 tầng; Kích thước: 980 x 670 x 405mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
8.000.000 
Đặc tính: Công nghệ nướng tĩnh 2 lửa - lửa trên và lửa dưới; Công suất: 3200W; Dải nhiệt độ: 20 – 350°C; Thiết kế: 1 tầng; Kích thước: 980 x 670 x 405mm; Trọng lượng: 37/43 Kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
15.500.000 
Đặc tính: Công nghệ nướng tĩnh 2 lửa - lửa trên và lửa dưới; Công suất: 75W; Dải nhiệt độ: 25-400ºC; Thiết kế: 1 tầng; Kích thước: 1310x850x660 mm; Trọng lượng: 115kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
14.500.000 
Đặc tính: Công nghệ nướng tĩnh 2 lửa - lửa trên và lửa dưới; Công suất: 7kW; Dải nhiệt độ: 20-350°C; Thiết kế: 1 tầng; Kích thước: 1340*950*690mm; Trọng lượng: 205kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
11.560.000 
Đặc tính: Công nghệ nướng 2 lửa - lửa trên và lửa dưới; Công suất: 6800W; Dải nhiệt độ: 20 – 350°C; Thiết kế: 1 tầng; Kích thước: 1260 x 850 x 570mm; Trọng lượng: 95kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
9.800.000 
Đặc tính: Công nghệ nướng tĩnh 2 lửa - lửa trên và lửa dưới; Công suất: 6300W; Dải nhiệt độ: 20-350°C; Thiết kế: 1 tầng 2 khay; Kích thước: 1260x 830x 560mm; Trọng lượng: 78/88 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
18.000.000 
Đặc tính: Công nghệ nướng tĩnh 2 lửa - lửa trên và lửa dưới; Công suất: 12.6kW; Dải nhiệt độ: 20-350°C; Thiết kế: 2 tầng; Kích thước: 1340x950x1390mm; Trọng lượng: 205kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
294.800.000 
Đặc tính: Công nghệ nướng xoay; Công suất: 51kW; Dải nhiệt độ: 20-350 độ C; Kích thước: 2550x1600x2500mm; Trọng lượng: 1800kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
59.860.000 
Đặc tính: Công nghệ nướng đối lưu; Công suất: 19kW; Dải nhiệt độ: 0-350°C; Năng suất: 400-600 bánh/h; Kích thước: 1320x930x1550 mm; Trọng lượng: 253 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
41.680.000 
Đặc tính: Công nghệ nướng đối lưu; Công suất: 9.5kW; Dải nhiệt độ: 0-350°C; Kích thước: 1370x910x890 mm; Trọng lượng: 167 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
28.000.000 
Đặc tính: Công nghệ nướng tĩnh 2 lửa - lửa trên và lửa dưới; Công suất: 25.2kW; Dải nhiệt độ: 20-350°C; Thiết kế: 3 tầng; Kích thước: 1340x950x1690mm; Trọng lượng: 228kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
24.000.000 
Đặc tính: Công nghệ nướng tĩnh 2 lửa - lửa trên và lửa dưới; Công suất: 6.6kW; Dải nhiệt độ: 320/500°C; Thiết kế: 1 tầng; Kích thước: 1370x880x448 mm; Trọng lượng: 78/88 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
41.500.000 
Đặc tính: Công nghệ nướng tĩnh 2 lửa - lửa trên và lửa dưới; Công suất: 13.2kW; Dải nhiệt độ: 0-320/500°C; Thiết kế: 2 tầng; Kích thước: 1370x880x1280mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
52.480.000 
Công suất: 0.4kW; Năng suất: Tối đa 4kg/lần; Kích thước: 199 x 84 x 59cm; Trọng lượng: 129kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
57.860.000 
Công suất: 50W; Năng suất: 5 kg/1 lần; Kích thước: 950 x 2520 x 1280 mm; Trọng lượng: 265/290 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
74.560.000 
Công suất: 750W; Năng suất: 6.5kg / lần; Kích thước: 1050 x 3320 x 1280 mm; Trọng lượng: 320/360 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
17.950.000 
Công suất: 370w; Kích thước: 530x530x650 mm; Trọng lượng: 50kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
17.480.000 
Công suất: 370W; Kích thước: 480x520x620 mm; Trọng lượng: 46kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
13.280.000 
Đặc tính: Độ dày lát 12 mm, chiều dài bánh mì tối đa 380 mm; Công suất: 0.37kW; Năng suất: 200-300 chiếc/giờ; Thiết kế: 31 lưỡi dao; Kích thước: 780 x 600 x 800 mm; Trọng lượng: 78kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
23.960.000 
Công suất: 0.75kW; Kích thước: 420x520x1250 mm; Trọng lượng: 190kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
47.420.000 
Công suất: 0,75kW; Năng suất: 1000-3000 chiếc/h; Kích thước: 580x1340x1100 mm; Trọng lượng: 225/253 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
12.460.000 
Công suất: 750W; Dung tích: 20 lít; Tốc độ trộn: 110/220/420 rpm; Kích thước: 550x400x860 mm; Trọng lượng: 80/95 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
11.500.000 
Công suất: 1100W; Dung tích: 20 lít; Tốc độ trộn: 105/180/408rpm; Kích thước: 540 x 450 x 860 mm; Trọng lượng: 80/91 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
13.500.000 
Công suất: 1100W; Dung tích: 30 lít; Tốc độ trộn: 105/180/408 rpm; Kích thước: 610x500x1030 mm; Trọng lượng: 109/126 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem