10.350.000 
Công suất: 6.6kW; Thiết kế: 1 tầng 2 khay; Kích thước: 1220x860x525 mm; Trọng lượng: 77 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
19.800.000 
Đặc tính: Công nghệ nướng đối lưu; Công suất: 3000W; Năng suất: 10 kg/h; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Thiết kế: 1 tầng; Kích thước: 600x655x535mm; Trọng lượng: 51 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
30.300.000 
Đặc tính: Công nghệ nướng đối lưu; Công suất: 7500W; Kích thước: 900x1150x770mm; Trọng lượng: 150kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
56.780.000 
Đặc tính: Công nghệ nướng đối lưu; Công suất: 19000W; Kích thước: 970x1440x1350mm; Trọng lượng: 214kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
46.890.000 
Đặc tính: Công nghệ nướng đối lưu; Công suất: 15000W; Kích thước: 900x1250x1120mm; Trọng lượng: 214kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
7.560.000 
Đặc tính: Công nghệ nướng tĩnh 2 lửa - lửa trên và lửa dưới; Công suất: 3000W; Dải nhiệt độ: 20-300; Thiết kế: 1 tầng; Kích thước: 920 x 650 x 460 mm; Trọng lượng: 49kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
12.280.000 
Đặc tính: Công nghệ nướng tĩnh 2 lửa - lửa trên và lửa dưới; Công suất: 6600W; Dải nhiệt độ: 20°C – 350°C; Thiết kế: 1 tầng; Kích thước: 1220x860x525 mm; Trọng lượng: 77kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
10.350.000 
Đặc tính: Công nghệ nướng tĩnh 2 lửa - lửa trên và lửa dưới; Công suất: 6500W; Dải nhiệt độ: 0-300; Thiết kế: 1 tầng; Kích thước: 1220x860x525mm; Trọng lượng: 77kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
15.600.000 
Đặc tính: Công nghệ nướng tĩnh 2 lửa - lửa trên và lửa dưới; Công suất: 100W; Dải nhiệt độ: 20-350ºC; Năng suất: 20kg/giờ; Thiết kế: 1 tầng; Kích thước: 1400x990x770mm; Trọng lượng: 135kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
19.980.000 
Đặc tính: Công nghệ nướng 2 lửa - lửa trên và lửa dưới; Công suất: 13000W; Dải nhiệt độ: 0-300ºC; Thiết kế: 2 tầng; Kích thước: 1220x 860x 1233mm; Trọng lượng: 198kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
30.360.000
Đặc tính: Công nghệ nướng tĩnh 2 lửa - lửa trên và lửa dưới; Công suất: 200W; Dải nhiệt độ: 0-300; Thiết kế: 2 tầng; Kích thước: 1440 x 990 x 1450mm; Trọng lượng: 230kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
29.980.000 
Đặc tính: Công nghệ nướng tĩnh 2 lửa - lửa trên và lửa dưới; Công suất: 19800W; Thiết kế: 3 tầng; Kích thước: 1220x860x1560mm; Trọng lượng: 198kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
33.870.000 
Đặc tính: Công nghệ nướng tĩnh 2 lửa - lửa trên và lửa dưới; Công suất: 24000W; Dải nhiệt độ: 0-300; Thiết kế: 3 tầng; Kích thước: 1650x860x1555 mm; Trọng lượng: 272kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
54.650.000 
Công suất: 1.2 kw; Kích thước: 2600 x 820 x 1150 mm; Trọng lượng: 298 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Thiết kế: 1 tầng, 1 khay; Kích thước: 920x650x460 mm; Trọng lượng: 44 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Thiết kế: 2 tầng, 4 khay; Kích thước: 1440x990x1450 mm; Trọng lượng: 208 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Công nghệ nướng xoay; Công suất: 44000W; Kích thước: 2550 x 1560 x 2740mm; Trọng lượng: 1600kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Công nghệ nướng tĩnh 2 lửa - lửa trên và lửa dưới; Công suất: 300W; Thiết kế: 3 tầng; Kích thước: 1820x990x1790mm; Trọng lượng: 385kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem