(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Tốc độ vắt: 682 vòng/phút. Lực vắt ly tâm: 200 G; Công suất: Công suất gia nhiệt: 19 kW; Dung tích: Dung tích lồng giặt: 250 lít; Năng suất: 25-28 Kg/mẻ; Kích thước: 1225 x 1279 x 1640 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Tốc độ vắt: 644 vòng/phút; Công suất: Công suất gia nhiệt: 21 kW; Dung tích: Dung tích lồng giặt: 350 lít; Dải nhiệt độ: Nhiệt độ giặt:20~90°C; Năng suất: 35-39 Kg/mẻ; Kích thước: 979 x 1066 x 1411 mm; Trọng lượng: 473 Kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Tốc độ vắt: 505 vòng/phút; Công suất: Công suất gia nhiệt : 28.8 kW; Dung tích: Dung tích lồng giặt : 600 lít; Dải nhiệt độ: Cài đặt nhiệt độ giặt: 20~90°C ; Năng suất: 60-67 Kg/mẻ; Kích thước: 1225 x 1279 x 1640 mm; Trọng lượng: 930 Kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Lượng nước tiêu thụ: 210 lít/ giờ; Công suất: 28.45kW; Dải nhiệt độ: Nhiệt độ rửa / tráng: 65 / 85 °C; Năng suất: 80/100/120 rổ/giờ; Kích thước: 1180x790x1550 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Lượng nước tiêu thụ: 210 lít/giờ; Công suất: 28.45 KW; Dải nhiệt độ: Nhiệt độ rửa / tráng: 65 độ C/85 độ C; Năng suất: 80/100/120 rổ/h; Kích thước: 1180x790x1550 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Lượng nước tiêu thụ: 210 lít / giờ. Chiều vận hành: Từ phải sang trái ; Công suất: 28.45kw; Dải nhiệt độ: Nhiệt độ rửa / tráng: 50-65 độ C/ 70-85 độ C; Năng suất: 80 – 100 – 120 rổ/giờ; Kích thước: 1180 x 790 x 1550mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Công suất: 36 kW; Dung tích: Dung tích lồng sấy: 660 lít ; Dải nhiệt độ: Nhiệt độ sấy: ~90°C; Năng suất: 33-37 kg/mẻ ; Kích thước: 985 x 1210 x 1946 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Công suất: 72 kW; Dung tích: Dung tích lồng sấy: 1202 lít; Dải nhiệt độ: Nhiệt độ sấy: ~ 90°C; Năng suất: 60-67 kg /mẻ ; Kích thước: 1270 x 1366 x 2380 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem