(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 3 tầng; Kích thước: 800x500x1000 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 3 tầng, có thanh chắn; Kích thước: 900x600x900 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 2 tầng; Kích thước: 600x800x850 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 3 ngăn: 1 ngăn đựng thu ăn thừa, 1 ngăn để chén bát bẩn, 1 ngăn để muỗng nĩa; Kích thước: 900x600x800 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 16 tầng ray để khay bánh, cách nhau 10cm; Kích thước: 820x680x180 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 16 tầng; Kích thước: 470 x 620 x 1730mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Kích thước: 800~1350x600x850 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 30 khay (30 khay GN 1/1 cao 65mm); Kích thước: 740 x 550 x 1710 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 12 tầng; Kích thước: 470x630x1500mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 6 tầng; Kích thước: 380 x 550 x 970 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 12 ngăn; Kích thước: 740 x 550 x 970 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 3 ngăn, mỗi ngăn có 15 tầng gắn khay; Kích thước: 1200x550x1500 mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Khung inox, khay đựng đồ ăn bằng nhựa; Thiết kế: 3 tầng; Kích thước: 1100x580x930mm; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng | Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 2 tầng (tầng 1: để khay, bát đĩa, tầng 2: để thìa đũa); Kích thước: 900x600x1000 mm; Xem