17.860.000 
Công suất: 8kW; Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Kích thước: 805x950x1130mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
17.960.000 
Công suất: 15kW; Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Kích thước: 800x900x(800+400)mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
18.650.000 
Công suất: 15kW; Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Kích thước: 1100x1000x800/1200mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
55.350.000 
Công suất: 12kW x 2; Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Kích thước: 1300x750x800+300mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
48.000.000 
Công suất: 12kW x 2 họng; Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Kích thước: 1300x750x800 mm, chân cao 300mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
30.760.000 
Công suất: 15kW x 2 họng; Vật liệu: Inox 201; Thiết kế: 2 vùng nấu; Kích thước: 1800x1000x1170 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
22.380.000 
Công suất: 15kw/1 họng; Kích thước: 1200x800x550(1200)mm ; Bảo hành: 12 tháng; Xem
57.660.000 
Công suất: 15kW x 2; Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 2 vùng nấu; Kích thước: 1300x650x800+300mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
19.800.000 
Công suất: 10kW ; Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 2 vùng nấu; Kích thước: 750x450x750 (mm); Bảo hành: 12 tháng; Xem
42.850.000 
Công suất: 8kW x 2; Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Kích thước: 1300x750x800+300mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
41.890.000 
Công suất: 8kW x 2; Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 2 vùng nấu; Kích thước: 1300x750x(800+300)mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
29.560.000 
Công suất: 30kW; Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Kích thước: 1200x1250x800/400mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
7.850.000 
Công suất: 5kW; Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Kích thước: 405x520x190 mm ; Trọng lượng: 10kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
8.650.000 
Công suất: 5kW; Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Kích thước: 550x485x230 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
39.500.000 
Công suất: 12-13kW; Vật liệu: Inox 201; Thiết kế: 3 họng; Kích thước: 2100x1000x800/400mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Vật liệu: Inox dày 0.8mm; Kích thước: Chiều dài bếp x 1200 x 500 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Vật liệu: Inox dày 0.8mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Vật liệu: Inox dày 0.8mm; Kích thước: Thiết kế theo yêu cầu; Bảo hành: 12 tháng; Xem
10.580.000 
Đặc tính: Công nghệ nướng Salamander; Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 10 họng; Kích thước: 1280 x 440 x 610 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
12.580.000 
Công suất: 1kW/ 1 họng; Vật liệu: Inox 201; Thiết kế: 12 họng đốt; Kích thước: 1480 x 440 x 600 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
5.690.000 
Định mức Gas: 24,000BTU/Hr; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Thiết kế: 4 họng nướng; Kích thước: 680x440x610mm; Trọng lượng: 31.6kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
8.090.000 
Đặc tính: Công nghệ nướng salamander; Công suất: 46860BTU/Hr; Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 8 họng đốt; Kích thước: 1080x440x610mm; Trọng lượng: 70kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
5.890.000 
Dải nhiệt độ: 30-100°C; Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 2 buồng đốt; Kích thước: 950x520x440 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
30.680.000 
Đặc tính: Khối lượng sấy: Dưới 50 kg; Công suất: 2kW; Dải nhiệt độ: Nhiệt độ sấy: 35°C ~ 95°C ; Thiết kế: 10 khay (56 x 63 x 2 cm); Kích thước: 80x80x140cm; Trọng lượng: 150 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem