3.250.000 
Đặc tính: Công nghệ chiên nhúng; Công suất: 2.5kWx2; Dung tích: 6 lít x 2; Kích thước: 580x440x330 mm; Trọng lượng: 10 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
12.480.000 
Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 4 họng đốt; Kích thước: 900x750x750 mm (Nhận thiết kế – sản xuất theo yêu cầu); Bảo hành: 12 tháng; Xem
14.890.000 
Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 4 họng đốt; Kích thước: 1200x750x750mm (Nhận thiết kế – sản xuất theo yêu cầu); Bảo hành: 12 tháng; Xem
17.360.000 
Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 5 họng đốt; Kích thước: 1500x750x750 mm (Nhận thiết kế – sản xuất theo yêu cầu); Bảo hành: 12 tháng; Xem
8.790.000 
Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 1 họng to, 5 họng nhỏ; Kích thước: 960x600x800 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
10.950.000 
Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Thiết kế: 1 họng to, 8 họng nhỏ; Kích thước: 1500x600x800 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
8.570.000 
Đặc tính: Họng bếp: Wonderfull 5A, chân bếp có thể tăng chỉnh chiều cao, Có đầu chờ lắp van gas; Vật liệu: Inox 304; Thiết kế: 2 vòi cấp nước, 2 kiềng gang đúc, ; Kích thước: 1800x750x450/1100 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
8.570.000 
Vật liệu: Inox 304; Thiết kế: 1 vòi nước, 2 họng đốt; Khung - vỏ: Kiềng gang đúc; Kích thước: 1400 x 700 x 450/1050mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
6.500.000 
Đặc tính: Hệ thống đánh lửa: Đánh lửa bằng súng mồi, Chỉnh gas bằng khóa gạt tiện lợi; Vật liệu: Inox 304; Thiết kế: 2 họng đốt; Khung - vỏ: Kiềng bếp: Kiềng gang đúc siêu chịu nhiệt độ bền cao; Kích thước: 1200x600x450mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
9.860.000 
Đặc tính: Đánh lửa bằng súng mồi; Vật liệu: Inox 403; Thiết kế: 2 họng đun, Có 2 vòi dẫn nước, Có 6 van điều chỉnh lửa, Có 2 van điều chỉnh nước, ; Kích thước: 1200x750x450/350 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
6.500.000 
Vật liệu: Inox 304; Thiết kế: 1 họng Gado 5a1; Kích thước: 700 x 700 x 450/1050mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
2.890.000 
Đặc tính: Sử dụng 2 van gas điều khiển độc lập; Vật liệu: Inox 430; Thiết kế: 1 họng đun, kiềng bếp gang đúc; Kích thước: 450x450x250mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
8.850.000 
Vật liệu: Inox 304; Thiết kế: 1 họng 3 vòng lửa; Khung - vỏ: kiềng gang đúc chịu nhiệt; Kích thước: 600x600x450mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
4.500.000 
Công suất: 3,5kW; Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Kích thước: 400x465x120mm ; Trọng lượng: 6kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
31.790.000 
Công suất: 15kW; Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Kích thước: 1800x1000x800/400 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
18.860.000 
Công suất: 12kW; Kích thước: 805x950x1130mm ; Bảo hành: 12 tháng; Xem
33.580.000 
Công suất: 15kW; Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Kích thước: 650 x 750 x 700 + 300mm (RxDxC+thành); Bảo hành: 12 tháng; Xem
14.650.000 
Kích thước: 700x800x570mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
7.500.000 
Công suất: 3,5kW; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Kích thước: 470x400x190mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
5.260.000 
Công suất: 3,5kW; Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Kích thước: 520x405x190mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
32.860.000 
Công suất: 30kW; Kích thước: 1300x1350x800/400mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
7.890.000 
Công suất: 5kW; Vật liệu: Inox 304 Posco Hàn Quốc; Kích thước: 420 x 480 x 200mm (RxDx C); Bảo hành: 12 tháng; Xem
7.890.000 
Công suất: 5kW; Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Kích thước: 430x700x260mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
22.680.000 
Công suất: 8kW; Vật liệu: Inox Posco Hàn Quốc; Kích thước: 650x750x(800+300)mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem