Trang 4 - Lò nướng công nghiệp : sản phẩm và giá bán
29.980.000 
Đặc tính: Công nghệ nướng tĩnh 2 lửa - lửa trên và lửa dưới; Công suất: 19800W; Thiết kế: 3 tầng; Kích thước: 1220x860x1560mm; Trọng lượng: 198kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
33.870.000 
Đặc tính: Công nghệ nướng tĩnh 2 lửa - lửa trên và lửa dưới; Công suất: 24000W; Dải nhiệt độ: 0-300; Thiết kế: 3 tầng; Kích thước: 1650x860x1555 mm; Trọng lượng: 272kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Công nghệ nướng tĩnh 2 lửa - lửa trên và lửa dưới; Công suất: 180W; Dải nhiệt độ: 20 - 300; Năng suất: 60kg/giờ; Thiết kế: 3 tầng; Kích thước: 1340 x 900 x 1800mm; Trọng lượng: 370kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Công nghệ nướng Euro-heating; Công suất: 28kW; Thiết kế: 3 tầng 4 khay; Kích thước: 1500x1300x1900 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Công nghệ nướng tĩnh 2 lửa - lửa trên và lửa dưới; Công suất: 19800W; Dải nhiệt độ: 20 - 400; Năng suất: 60kg/giờ; Thiết kế: 3 tầng; Kích thước: 1280 x 875 x 1640mm; Trọng lượng: 200kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Công nghệ nướng đối lưu; Công suất: 9.3 KW; Dải nhiệt độ: 30-270°C; Kích thước: 780x850x640 mm; Trọng lượng: 70 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Công nghệ nướng đối lưu; Kích thước: 1175x800×1800 mm; Trọng lượng: 160kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Công nghệ nướng đối lưu; Công suất: 3.2kW; Kích thước: 621×746×550 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Công nghệ nướng xoay; Công suất: 44000W; Kích thước: 2550 x 1560 x 2740mm; Trọng lượng: 1600kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Công nghệ nướng tĩnh 2 lửa - lửa trên và lửa dưới; Công suất: 300W; Thiết kế: 3 tầng; Kích thước: 1820x990x1790mm; Trọng lượng: 385kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Công nghệ nướng xoay; Dải nhiệt độ: 0-270ºC; Kích thước: 995×1110×2155 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
(Liên hệ giá tốt)
Đặc tính: Công nghệ nướng xoay; Công suất: 55kW; Dải nhiệt độ: 0-270ºC; Kích thước: 1630x1700x2600mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem