Tính năng và giá bán các loại Máy làm đá viên

92.480.000 
Bảo hành: 18 tháng | Tính năng: Kích thước viên đá 22x22x22mm hoặc 34x34x22m hoặc 38x76x22mm; Công suất: 2600W; Môi chất lạnh: R404A; Năng suất: 500kg/ngày; Vật liệu: Inox 201 hoặc 304; Kích thước: 760 x 900 x 1990 mm; Xem
18.780.000 
Bảo hành: 18 tháng | Tính năng: Kích thước đá 22 x 22 x 22mm; Công suất: 350W; Dung tích: Thùng chứa đá 6kg; Môi chất lạnh: R404A; Năng suất: 30kg/ngày; Vật liệu: Inox 201 hoặc 304; Kích thước: 400 x 500 x 750 mm; Xem
28.881.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Làm mát bằng không khí. Kích thước đá bán nguyệt : 28,5 x 12,7 x 38,1 mm. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.09m3. Thời gian làm đông đá trung bình: 29 phút.; Công suất: 250W; Năng suất: 40kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC). 36kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC). 29kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 452 x 610 x 988 mm; Trọng lượng: 40 kg; Xem
117.965.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Làm mát bằng không khí. Kích thước đá bán nguyệt : 28,5 x 12,7 x 38,1 mm. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 1,02m3. Thời gian làm đông đá trung bình: 24 phút.; Công suất: 1850w; Năng suất: 495kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC). 480kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC). 380kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 762 x 695 x 825 mm; Trọng lượng: 122 kg; Xem
45.303.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Làm mát bằng không khí, Kích thước đá: 28x28x32 mm. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.13m3.Thời gian làm đông đá trung bình: 21 phút.; Công suất: 430W; Năng suất: 64kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC). 60kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC). 53kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 660 x 570 x 800 mm; Trọng lượng: 60 kg; Xem
29.125.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Làm lạnh bằng không khí ; Công suất: 1200W; Môi chất lạnh: R134A; Năng suất: 39 kg/ngày = 1900 viên đá; Kích thước: 531 x 600 x 875mm; Trọng lượng: 44 kg; Xem
20.460.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Hình dạng viên đá vuông, kích thước viên đá 22x22x22mm; Công suất: 460W; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Năng suất: 55 kg/ngày; Kích thước: 500 x 590 x 850 mm; Trọng lượng: 45 kg; Xem
35.280.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Kích thước đá: 25x25mm, Khuôn làm đá : 168 viên đá • Thời gian làm đá : 16-22 phút/mẻ (tùy môi trường đặt tủ); Công suất: 850W; Lốc máy: Embraco ; Môi chất lạnh: R404A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Năng suất: 120kg/ngày; Khung - vỏ: inox 201; Kích thước: 570x820x1590mm; Xem
65.137.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Làm mát bằng không khí. Kích thước đá: 28x28x23 mm. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.25m3.Thời gian làm đông đá trung bình: 23 phút.; Công suất: 630w; Năng suất: 120kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC). 116kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC). 90kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 660 x 570 x 1200 mm; Trọng lượng: 79 kg; Xem
31.450.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Hệ thống làm đá quạt gió thổi, chu trình làm đá từ 16-22 phút, kích thước đá: 25×25 mm, khuôn làm đá 168 viên đá; Công suất: 650W; Dung tích: thùng chứa đá: 100 kg; Môi chất lạnh: R404A; Năng suất: 120 kg/ngày; Thiết kế: Máy và thùng chứa đá rời; Khung - vỏ: inox 201; Kích thước: 660x670x1150 mm; Xem
54.640.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Kích thước đá: 25*25 mm KT Viên đá : 25*25mm • Khuôn làm đá : 260 viên đá • Thời gian làm đá : 16-22 phút/mẻ (tùy môi trường đặt tủ); Công suất: 1280W; Lốc máy: Embraco; Môi chất lạnh: R404A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Năng suất: 200 kg/ngày; Khung - vỏ: inox 201; Kích thước: 760*810*1750 mm; Xem
97.090.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Làm mát bằng không khí, Kích thước đá: 28x28x23 mm. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.47m3.Thời gian làm đông đá trung bình: 19 phút.; Công suất: 1330W; Năng suất: 240kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC). 220kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC). 200kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 1082 x 697 x 485 mm; Trọng lượng: 88 kg; Xem
64.680.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: KT Viên đá : 25*25mm • Khuôn làm đá : 306 viên đá • Thời gian làm đá : 16-22 phút/mẻ (tùy môi trường đặt tủ); Công suất: 1450W; Năng suất: 300 kg/ngày; Kích thước: 760*810*1750 mm ; Xem
52.367.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Làm mát bằng không khí, kích thước đá: 28x28x32 mm. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.10m3.Thời gian làm đông đá trung bình: 28 phút.; Công suất: 320W; Năng suất: 44kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC). 40kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC). 32kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 633x511x690 mm; Trọng lượng: 48 kg; Xem
39.778.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Làm mát bằng không khí. Kích thước đá: 28 x 28 x 32 mm. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.12m3.Thời gian làm đông đá trung bình: 21 phút.; Công suất: 310w; Năng suất: 45kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC); 44kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC). 35kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 660 x 570 x 695 mm; Trọng lượng: 52 kg; Xem
68.750.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Có lõi lọc nước, kích thước đá 22×22×22mm; Công suất: 2400W; Dung tích: Thùng chứa đá 170kg; Năng suất: 460kg/24h; Vật liệu: Inox chịu nhiệt; Kích thước: 830x760x1850mm; Trọng lượng: 140kg; Xem
20.080.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Kích thước đá: 25*25mm, Khuôn làm đá : 60 viên đá, Thời gian làm đá : 16-22 phút/mẻ (tùy môi trường đặt tủ); Công suất: 320W; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Năng suất: 50 kg/ngày; Thiết kế: Kiểu máy 2 chức năng - gắn bình hoặc truyền nước trực tiếp; Khung - vỏ: Thân máy inox 201; Kích thước: 480*410*800mm; Xem
99.980.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Làm mát bằng không khí. Kích thước đá: 48x48x58 mm. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.28m3.; Công suất: 435W; Năng suất: 63 kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21°C/ Nhiệt độ nước 15°C); 52 kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32°C/ Nhiệt độ nước 21°C); Kích thước: 700x525x1200 mm; Trọng lượng: 73 kg; Xem
219.350.000 
Bảo hành: 18 tháng | Công suất: 10kw/h ; Dung tích: Thùng chứa đá 500kg; Môi chất lạnh: R22; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Năng suất: 1800kg/ngày; Vật liệu: Inox 201 hoặc 304 ; Kích thước: 1340 x 1400 x 2800 mm; Xem
95.890.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Kích thước đá: 25*25 mm, 2 Khuôn làm đá : 612 viên đá, Thời gian làm đá : 18-22 phút/mẻ (tùy môi trường đặt tủ); Công suất: 1500W; Lốc máy: Embraco; Môi chất lạnh: R404A; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Năng suất: 500 kg/ngày; Thiết kế: Máy và thùng chứa đá rời; Khung - vỏ: inox 201; Kích thước: 1220*960*1850 mm; Xem
61.222.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Làm mát bằng không khí. Kích thước đá bán nguyệt : 28,5 x 12,7 x 38,1 mm. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.20m3. Thời gian làm đông đá trung bình: 23 phút.; Công suất: 593W; Năng suất: 130kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC). 120kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC). 90kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 630 x 719 x 1333 mm; Trọng lượng: 71kg; Xem
57.103.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Làm mát bằng không khí. Kích thước đá bán nguyệt : 28,5 x 12,7 x 38,1 mm. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0.4m3.Thời gian làm đông đá trung bình: 30 phút.; Công suất: 663/806w; Năng suất: 190kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC). 167kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC). 135kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 560 x 625 x 610 mm; Trọng lượng: 57kg; Xem
57.103.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Làm mát bằng không khí. Kích thước đá bán nguyệt : 28,5 x 12,7 x 38,1 mm. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 1,21m3. Thời gian làm đông đá trung bình: 28,7 phút; Công suất: 604/760w; Năng suất: 190kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC). 185kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC). 160kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 560 x 625 x 610mm; Trọng lượng: 58kg; Xem
69.106.000 
Bảo hành: 12 tháng | Tính năng: Làm mát bằng không khí. Kích thước đá bán nguyệt : 28,5 x 12,7 x 38,1 mm. Lượng nước tiêu thụ (Không khí 21°C/Nước 15°C): 0,54m3. Thời gian làm đông đá trung bình: 30,2 phút.; Công suất: 700/810w; Năng suất: 265kg/24h (Nhiệt độ không khí: 10oC/ Nhiệt độ nước 10oC). 248kg/24h (Nhiệt độ không khí: 21oC/ Nhiệt độ nước 15oC). 221kg/24h (Nhiệt độ không khí: 32oC/ Nhiệt độ nước 21oC); Kích thước: 560 x 625 x 610 mm ; Trọng lượng: 57kg; Xem