Trang 4 - Bàn Lạnh : sản phẩm và giá bán
33.680.000 
Công suất: 418-462W; Dung tích: 156 lít x2; Dải nhiệt độ: Mát +1°C ~ +6°C; Đông -20°C ~ -14°C; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1500 x 760 x 840 mm; Trọng lượng: 107 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
36.150.000 
Công suất: 456-504W; Dung tích: 213 lít x2; Dải nhiệt độ: Mát +1°C đến +6°C; Đông -20°C đến -14°C; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1800 x 760 x 840 mm; Trọng lượng: 119 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
38.680.000 
Công suất: 366W; Dung tích: 365 lít; Dải nhiệt độ: Mát: 1℃ ~ 8℃. Đông: -21℃ ~ -12℃; Thiết kế: 3 cánh inox; Kích thước: 1800 x 700 x 800 mm; Trọng lượng: 120kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
33.890.000 
Công suất: 314 W; Dung tích: 420 lít; Dải nhiệt độ: 1℃ ~ 8℃ ; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1500x700x978 mm; Trọng lượng: 100 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
37.480.000 
Công suất: 366 W; Dung tích: 516 lít; Dải nhiệt độ: 1℃ ~ 8℃ ; Thiết kế: 3 cánh inox; Kích thước: 1800x700x978 mm; Trọng lượng: 120 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
32.203.000 
Dung tích: 148 lit; Dải nhiệt độ: -6ºC đến 12ºC; Thiết kế: 1 cánh inox; Kích thước: 700x750x850 mm; Trọng lượng: 62 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
20.960.000 
Công suất: 290W; Dung tích: 140 lít; Dải nhiệt độ: 0°C ~ 8°C; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 1 cánh inox; Kích thước: 900x600x840 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
29.677.000 
Công suất: 220W/ giờ; Dung tích: 199 lit; Dải nhiệt độ: -6ºC đến 12ºC; Thiết kế: 1 cánh inox; Kích thước: 900x750x850 mm; Trọng lượng: 67 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
24.650.000 
Công suất: 314W; Dung tích: 198 lít; Dải nhiệt độ: 1°C ~ 8°C; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 1 cánh inox; Kích thước: 900 x 700 x 800 mm; Trọng lượng: 72 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
31.460.000 
Công suất: 314W; Dung tích: 121 lít; Dải nhiệt độ: 1°C ~ 8°C; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 1 cánh kính; Kích thước: 900x700x800 mm; Trọng lượng: 80kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
37.315.000 
Dung tích: 151 L; Dải nhiệt độ: -2 độ C đến 12 độ C; Thiết kế: 1 cánh kính; Kích thước: 700(W) x 750(D) x (700 + 150)(H) mm; Trọng lượng: 62Kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
56.046.000 
Đặc tính: Loại khay : GN 1/1; Dung tích: 305 lít; Dải nhiệt độ: -2ºC đến 12ºC; Thiết kế: 1 cửa 2 ngăn inox; Kích thước: 1300X700X850 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
76.502.000 
Đặc tính: Loại khay : GN 1/1; Dung tích: 461 lít; Dải nhiệt độ: -2ºC đến 12ºC; Thiết kế: 1 cánh 4 hộc; Kích thước: 1765x700x850mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
80.781.000 
Đặc tính: Loại khay : GN 1/1; Dung tích: 461 lít; Dải nhiệt độ: -2ºC đến 12ºC; Thiết kế: 1 cánh 6 ngăn; Kích thước: 1765x700x850mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
32.500.000 
Công suất: 314W; Dung tích: 395 lít; Dải nhiệt độ: 2℃ ~ 8℃; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1500 x 700 x 850 mm; Trọng lượng: 93 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
21.300.000 
Công suất: 380 – 420W; Dung tích: 278 lít; Dải nhiệt độ: +1 ~ +6 độ C; Kiểu làm lạnh: Đối lưu bằng quạt gió; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1200 x 760 x 840 mm; Trọng lượng: 86kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
15.250.000 
Công suất: 300W; Dung tích: 271 lít; Dải nhiệt độ: -3°C ~ 10°C; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1200 x 700 x 800 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem
33.860.000 
Dung tích: 295 lit; Dải nhiệt độ: -6ºC đến 12ºC; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1200x750x850 mm; Trọng lượng: 98 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
33.860.000 
Dung tích: 222 lít; Dải nhiệt độ: -6ºC đến 12ºC; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1200x600x850 mm; Trọng lượng: 78 kg; Bảo hành: 12 tháng; Xem
17.580.000 
Công suất: 230W; Dung tích: 260 lít; Dải nhiệt độ: 2°C ~ 8°C; Kiểu làm lạnh: Làm lạnh trực tiếp; Thiết kế: 2 cánh inox; Kích thước: 1200x700x800 mm; Bảo hành: 12 tháng; Xem